TSUNAMİ ERKEN UYARI MERKEZLERİ TARİHÇESİ

Tsunami afetinden korunma amacıyla 2005 yılında, UNESCO çatısı altında ve hükümetler arası Oşinografi komisyonu (IOC) önderliğinde başlatılan uluslarası bir girişim sonucunda, dört büyük denizde/bölgede tsunami uyarı merkezleri kurulmuştur. Bu bölgesel merkezler Hint okyanusunda IOTWS (Indian Ocean Tsunami Warning System), Pasifikte PTWS (Pacific Tsunami Warning System), Karayiplerde Caribbe EWS (Caribbean Early Warning System) ve Kuzey Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler’de NEAMTWS’dir (North-Eastern Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning Center). Ülkemiz de yukarıda belirtilen bu dört bölgeden Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler (North-Eastern Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning Center-NEAMTWS) grubu içinde yer almaktadır. Bu kapsamda Türkiye’yi çevreleyen denizlerin (Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara) deprem aktivitelerinin sürekli olarak gözlenmesi, bu depremlerin yaratabileceği olası deniz seviyesi değişimlerinin/tsunamilerin araştırılması ve bu değişimlerin kıyılarımızda vereceği zararların önceden tespit edilerek modellenmesi ulusal ve uluslararası düzeyde önem arz etmektedir.

Dünyada oluşumu farklı nedenlere bağlı olan tsunamilerin dağılımı (National Geophysical Data Center, NGDC)

Tsunami hakkında bilgi alabileceğiniz web sayfaları:

Intergovernmental Oceanographic Comission (IOC) : http://www.ioc-tsunami.org

International Tsunami Information Center (ITIC): http://http://ioc3.unesco.org/itic

U.S. Geological Survey : http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami

Pacific Tsunami Warning Center: http://www.weather.gov/ptwc

West Coast and Alaska Tsunami Warning Center: http://wcatwc.arh.noaa.gov

Yoruma kapalı.