DEPREM SİMÜLASYON
AİLE AFETE HAZIRLIK PLANI
OKUL, İŞYERİ, KURUM AFETE HAZIRLIK PLANI
Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

İŞYERİ, OKUL, KURUM AFETE HAZIRLIK PLANI


Formu yazdırıcı formatında doldurmak ve çıktısını almak için tıklayınız.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA

İşyerinde, okulda ya da kurumumuzda afet etkilerini azaltma, hazırlık ve müdahale konularını kapsayan bir plan geliştirmek ve güncellemek için düzenli toplantılar yapıyoruz. Doğal ve çevresel felaketleri göz önünde bulundurarak iş sürekliliğinde aksama, tesislerde ya da hizmetlerde kayıplar, ekipman ve sistem arızaları, bilgi güvenliği ile ilgili sorunlar ve diğer acil durumlar konularını kapsayan bir organizasyon ve faaliyet planı hazırladık. Çalışanlar, ziyaretçiler, müşteriler, operasyon, hizmetler, gelir sürekliliği ve iyi niyet konuları ile ilgili riskleri değerlendirip önceliklerini belirledik.

Binalar, binaların yapısal olmayan elemanları ve binaların içindeki nesneler nedeniyle ortaya çıkabilecek fiziksel riskleri belirledik ve değerlendirmeye tabi tuttuk. 

Bölgesel etkiler, tedarikçiler üzerindeki olası etkiler, pazar değişimi, özkaynaklar, müşteriler üzerindeki olası etkiler ve dışarıdan yardım alabilme konuları ile ilgili bir iş etkilenme analizi yaptık. Önemli iş süreçleri, operasyonel etkiler ve maksimum iş dışı kalma zamanı, kritik ekipman, önemli işlem kayıtları, iletişim ağı ve sistem gereksinimlerini göz önünde bulundurduk.

Tehlikelerin azaltılması, can güvenliği, çalışanların eğitimi, finansal planlama ve deprem sonrası faaliyetlerin yönetimi konuları ile ilgili bir planımız var. 

Faaliyetimize devam etmek için alternatif yerler ile ilgili bir planımız var.
Ekonomik riskleri karşılamak için sigorta sistemimiz var.
Bulunduğumuz bölge ve mahalleye ait haritalarımız var ve alternatif toplanma ve tahliye bölgelerini belirlemiş durumdayız.

Evlerinde afet hazırlığı önlemleri almaları için çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve gönüllüleri destekliyor ve cesaretlendiriyoruz.

FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ
Binamız güncel deprem yönetmeliklerine göre uygun bir yerde konumlandırılmış, tasarlanmış ve inşa edilmiştir; ya da yetkili bir mühendis tarafından incelenerek gerekli görülen güçlendirme ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.

Binamızı nemden koruyoruz ve gereken tamiratları vakit geçirmeden yaptırıyoruz.
Sarsıntı esnasında düşüp kayarak can kayıplarına ya da yaralanmalara neden olabilecek, iş sürekliliğini veya hizmetleri engelleyecek, kültürel mirasımıza zarar verebilecek nesneleri uygun şekilde sabitledik; ağır mobilyaları,bilgisayarları, televizyon ve diğer elektronik eşyaları, aydınlatma elemanlarını, gaz ve su depolarını sabitledik. 

Deprem sırasında yaralanmamıza neden olabileceklerinden ve/veya yenilerini tedarik etmek masraflı olacağından, içindeki nesnelerin sarsıntı esnasında düşmesini önlemek için dolaplarının kapaklarına güvenlik mandalları taktırdık, resim, tablo gibi nesneleri duvara asarken çengel vidalar kullandık.

Binamızda/tesisimizde;
otomatik söndürme sistemleri,
duman dedektörleri,
yangın söndürme tüpleri ve hortumları ile
yangın alarmları,
otomatik acil durum aydınlatma sistemlerini kurmuş durumdayız ve
bunların düzenli bakımlarını yapmaktayız.
binalarımızdaki acil çıkış yolları belirlenmiş ve işaretlenmiş durumdadır.
Yılda en az iki defa bina tahliye tatbikatları yapmaktayız.

Tehlikeli maddelerin, sarsıntı esnasında devrilip dökülmelerini önlemek için bunları sınırlı miktarda bulunduruyor, izole ediyor (ayrı ayrı kaplarda tutuyor) ve birbirlerinden ayırıyoruz.

Önemli bilgilerimizi bölge dışında bir başka yerde düzenli olarak yedekliyoruz. (bu bilgiler öşrencilerin acil durum irtibat kişilerini, adreslerini ve bunların kullanım izinlerini de kapsamaktadır)
 
İLK MÜDAHALE KAPASİTESİ: KAYNAKLAR VE BECERİLER
Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için acil bir durumda ilk 72 saat süresinde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerden yeterli miktarda uygun yerlerde saklamaktayız. (bu malzemeler, kişi başına günlük 4 litre su, 3 gün yetecek kadar yiyecek, ilkyardım malzemeleri, jeneratörler, acil durum aydınlatma gereçleri, temel müdahale ekipmanları, alternatif iletişim adresleri, alternatif ulaşım güzergahları, geçici barınak ve temizlik malzemelerinden ibarettir)

İlkyardım, çok sayıda kazazede arasında öncelik belirleme (triaj), hafif arama kurtarma, yangına müdahale, telsiz haberleşme, acil durum enerji jenaratörleri kullanımı ve toplum afet gönüllüsü bilgi ve becerileri konularında eğitim aldık.

Elektrik şalterleri, doğalgaz ve su vanalarını nasıl kapatacağımızı biliyoruz.

Yaşadığımız yerde, afet sonrasında kendi kendimize yardım edebilmek için organize olurken kullanabileceğimiz olay kumanda sistemi ya da standart acil durum yönetim sistemi ilkelerini öğrendik.

Bölgedeki insanların ve toplum örgütlerinin acil durumlara müdahale çalışmalarının desteklemesi ve karşılıklı yardımlaşma konularında kendi kaynaklarımızın kullanımı ile ilgili bir plan hazırladık