SERTİFİKALI EĞİTİMLER
DEPREMPARK
GEDSET EĞİTİMLERİ
Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

Eğitmen Kayıt Formu  Eğitmen Kayıt Formu  Eğitmen Kayıt Formu

Aile Afet Hazırlık Planı  (AAHP)      Deprem Tehlike Avı  (DTA)

 

EĞİTİMLER

 

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Afete Hazırlık Laboratuvarı'nın kurumsal ve toplum odaklı afet hazırlığı ile ilgili 4 temel eğitim programı mevcuttur.

Bu sertifikalı eğitim programlarını vermeye yetkili tek kurum BU KRDAE dür.

Eğtimler BÜ KRDAE öğretim üyeleri ve toplumda bu konuda uzman ya da uygulamanın içinde olan, BU KRDAE yetki sertifikası almış sözleşmeli eğitmenlerle verilmektedir.

BU KRDAE  eğitim programları için öncelikli hedeflenen gruplar:
Acil Durum Çalışanları 
Muhtarlar
Belediyelerin Çalışanları
Özel Sektör Çalışanları
Emniyet Teşkilatı Çalışanları 
Sağlık Çalışanları
İl Sivil Savunma Birlik Görevlileri
Sivil Savunma Uzmanları
Sivil Toplum Kuruluşları Üyeleri
İtfaiyeciler
Türk Kızılayı Çalışanları
Türk Kızılay Gönüllüler
Üniversiteler
Mahalli Organizasyonlardaki Gönüllüler
Bireyler

AHEP Tarafından Geliştirilen Yazılı, Basılı, Görsel ve İşitsel Eğitim Materyallerinin Paylaşım Durumu ile ilgili olarak:
AHEP tarafından geliştirilen tüm eğitim programlarının ve materyallerinin telif hakkı BU KRDAE’ne aittir. Afete Hazırlık Laboratuvarı’na ait belirli eğitim dokümanları, kişisel kullanım için Afete Hazırlık Laboratuvarı'nın web sitesinden (www.koeri.boun.edu.tr/aheb) ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak, bu dokümanlar Afete Hazırlık Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan kişisel bilgilenme amacı dışında kopyalanamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişi ve kurumlara ücret karşılığı olmasa dahi dağıtılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Eğitmen Eğitimi Almak İsteyen Kurum/Kuruluşlar ve Bireyler Afete Hazırlık Laboratuvarından bilgi alabilirler. 

ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi
Bu eğitim programının amacı, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için afet bilincini yükseltmek, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendimize ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmaktır. 

YOTA Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi
Bu eğitim programının amacı, yapısal olmayan unsurlardan kaynaklanabilecek tehlikeler ile ilgili bilinci arttırmak; risklerin nasıl belirlenebileceği hakkında bilgi vermek; tüm bireyleri, küçük adımlar atarak olası tehlikelerin azaltılması için cesaretlendirmek ve sabitlemenin nasıl yapılabileceği konusundaki bilgilerin toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

DKYB Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi
Bu eğitim programının amacı, her bireyi, binaları depreme dayanıklı hale getiren unsurlar ile ilgili bilinçlendirmek, tasarımcı, inşaatçı ve kullanıcı davranışlarının binaların deprem güvenliğini nasıl etkilediğini göstermek ve tüm bireylere, binaların depreme dayanıklı inşa edilmesinin en iyi savunucuları olmaları için cesaret kazandırmaktır. 

GEZİCİ DEPREM SİMÜLASYON EĞİTİM TIRI (GEDSET) EĞİTİMLERİ  için tıklayınız