Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

TOPLUM AFET GÖNÜLLÜLERİ


1. AMAÇ
SSG - TAG eğitim programının amacı, mevcut müdahale kaynaklarının yetersiz kalması durumunda, afetten hemen sonra yardım için harekete geçen gönüllü kuruluşların ve bireylerin ilk müdahaleler sırasında, standart bir hareket modeli ve uygulanabilir eylem planı benimseyebilmelerini sağlamaktır. Afet müdahaleleri sırasında, çok farklı konularda becerileri veya uzmanlığı olan kişiler biraraya gelmekte, ancak yetersiz afet eğitimi ve zayıf organizasyonel koordinasyon nedeniyle kaynaklar en iyi şekilde değerlendirilememektedir. Bu bireylerin birlikte verimli çalışabilmelerini mümkün kılmanın yollarından bir diğeri de, SSG - TAG ve benzeri programlarla afet gönüllülerinin eğitilmesidir. Toplum Afet Gönüllülerinin, afet çalışmaları sırasında iki temel işlevi vardır, profesyonel ekipler bölgeye ulaşana kadar en çok sayıda insan için en iyiyi yapmaya çalışmak ve bölgeye ulaştıklarında profesyonellere yardımcı olmaktır.

Bu eğitim modülü için öncelikli hedeflenen gruplar: 
Afet Bilinci
Acil Durum Çalışanları
Muhtarlar
Belediyelerin Çalışanları
Özel Sektör Çalışanları
Emniyet Teşkilatı Çalışanları
Sağlık Çalışanları
Sivil Savunma Uzmanları
Sivil Savunma Gönüllüleri
Sivil Toplum Kuruluşları Üyeleri
İtfaiyeciler
Türk Kızılayı Çalışanları
Türk Kızılay Gönüllüleri
Türk Kızılay Gönüllüleri
Mahalli Organizasyonlardaki Gönüllüler

SSG-TAG Eğitimi, aşağıda 4 ana bölüm altında sıralanan konuları kapsamaktadır.
I. BÖLÜM (1 saat) 
- Amaç ve Öngörüler 
- Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık 

II. BÖLÜM 2 (4,5 saat) 
- Hafif Arama-Kurtarma 
- Bina Hasar Sınıflandırması
- Taşıma Tekniklerinden Örnekler
- Uluslararası Bina İşaretleme Sistemi

III. BÖLÜM 3 (3,5 saat)
- Yaşam Kurtaran Önlemler 
- Tıbbi Olmayan Triaj 
- Halk Sağlığı
- Afette Psikolojik İlk Yardım 

IV. BÖLÜM 4 (3 saat) 
- Sivil Savunma Mahalle Görevlileri 
- Mahallede Afete Hazırlık 
- Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri
- Senaryo Çalışması 

2. EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN KURUMUN SORUMLULUKLARI
2.1 ÖN HAZIRLIK
- AHEB’ten boş formatta gönderilen katılımcı listesini eğitim tarihinden 5 gün önce katılımcıların bilgileri doldurulmuş olarak AHEB’e iletir.
- Eğitim ücreti, bildirilen ilgili hesaba, eğitim tarihinden 3 gün öncesinden yatırılır ve banka dekontu AHEB’e fax ile iletilir.
- Şehir dışı veya uzak mesafeli eğitimlerde, eğitmen/lerin yemek, ulaşım ve konaklama masrafları eğitimi alan kurum tarafından karşılanır.

2.2 EĞİTİM YERİ VE MALZEMELERİN HAZIRLANMASI
- Eğitim için uygun bir salon ayarlanması, eğitim malzemelerinin sergilenmesi için bir masa,
- Data Projektör, masa üstü bilgisayarı veya laptop ile bilgisayara bağlı bir ses düzeni hazırlanması,(bilgisayara girişi yapılmış iki PC hoparlörü yeterli olacaktır),
- Yazı tahtası ve kalemi (mümkünse),
- Seminer aralarında çay ve su ikramı (mümkünse),
- Katılımcıların eğitmeni ve ekranı rahatça görebilecekleri şekilde oturma düzeni hazırlığı
- Pratik uygulamalar yapılabilecek genişlikte, tercihen zemini halı kaplı, ilk gün yaklaşık 30 dakika, 2. gün ise yaklaşık 60 dakika kadar kullanılacak az eşyalı bir alan, (kafeterya, salon, hol veya resepsiyon alanları olabilir.) 

Pratik uygulamalar için kullanılacak battaniye veya kalın örtü, (her 5-6 katılımcıya 1 adet).

NOT1 AÇIK GRUP Eğitimler BU KRDAE / AHEB binasında verilir, öğle yemeği katılımcıya aittir.

NOT2: KAPALI GRUP Eğitimler istenildiği takdirde BU KRDAE / AHEB binasında verilir, öğle yemeği katılımcıya aittir.

3. BİLGİ NOTU

SSG-TAG Eğitimine katılmak için herhangi bir ön koşul yoktur. Koşul olmamakla birlikte, katılımcılardan ”Aile Afet Hazırlık Planlarını” eğitime katılmadan önce veya eğitim sonrasında yapmaları beklenmektedir. 

SSG -TAG Eğitim süresi 12 saatlik (2 tam gün) eğitim programıdır.

Katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmemelidir. Eğitime gün katılanlara eğitim kitapçığı, bilgi kartı ve BÜ KRDAE /AHEB logolu sertifika ve cüzdan tipi Toplum Afet Gönüllü Kimlik kartı verilir.

Eğitimde kullanılan dokümanlar ve formlar AHEB tarafından karşılanır.

Eğitimlerle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin:
BÜ KRDAE / AHEB, Afete Hazırlık Eğitim Birimi
Tel: (0216) 516 33 09
Fax: (0216) 332 32 11
e-mail: aheb@boun.edu.tr