Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

PROJELER


Tamamlanmış Projeler:

  • İSTKA (2013- 2014)  Turizm Isletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması.

  • Increase Vocational Skills to Face Earthquake Risk Inside of Buildings (Bina içindeki deprem riskini azaltmak için mesleki becerilerin arttırılması) 
    Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme Projesi / 2011 - 2013 

  • GEDSET teknik aksam yenileme projesi (2011)

  • ”DEPREMDEN KORKMUYORUM ÇÜNKÜ HAZIRLANIYORUM” PROJESİ / Nisan 2012

  • Engellilerde Afet Bilgi Sistemi Projesi (ENABİS)

  • Depreme Duyarlılık Günleri Projesi (DDG)

  • Afete Hazırlık Eğitim Projesi (AHEP)
Projeler Hakkında:

Increase Vocational Skills to Face Earthquake Risk Inside of Buildings (Bina içindeki deprem riskini azaltmak için mesleki becerilerin arttırılması)”  projesi mobilya çalışanları ve üreticileri için deprem sırasında yapısal olmayan elemanlar yüzünden açığa çıkan riskin azaltılmasına yönelik  bir e-öğrenme paketi yaratmayı hedeflemektedir. Bu e-öğrenme paketi, hedef grup üyelerini,felaket sırasında yanlış veya doğru tasarlanan yapısal olmayan elemanların insanlar üzerindeki etkilerini göstererek eğitecektir. Eğitim içeriği yedi dilde (İngilizce, Türkçe, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Bulgarca ve Romence) ve ulusal-kültürel farklılar içeriğe dahil edilmiştir. Eğitim programı, mevcut örgün, yaygın, akademik veya akademik olmayan tüm eğitimlerinin bir parçası olarak kullanılabileceği gibi, tek başına bir program olarak da düşünülebilinir. Eğitim programı, 8 ülkeden 9 kurumun ortaklığıyla üretilmistir. (2011-2013)   www.sismileproject.com

 

İSTKA (2013- 2014)  Turizm Isletmelerinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması projesi: Pera Güzel Sanatlar Derneği , Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  ortaklığında gerçekleştirilecek proje, turizm odaklı işletmelerde yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan deprem risklerinin azaltılmasına  ilişkin bir çalışmadır. Bu proje sonunda  sektör çalışanları  için bir rehber kitapçık oluşturulmuştur. Rehberin oluşturulması sırasında bire bir turizm sektörü ve ilgili diğer sektörlerin temsilcileriyle ortaklaşa olarak çalışılmış, bunun yanı sıra uygulayıcı olan turizm sektörü temsilcileri üzerinde bir bilinçlendirme kampanyası da yapılmıştır.

 

Fay hatları tırı projesi: 2010 yılında  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), işbirliğiyle hayata geçirilen Fay Hattı TIR'ı projesi Türkiye'de deprem bilincini geliştirmek, depremden korunma yöntemlerini ve Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini anlatmak amacıyla yola çıkan  Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET) Kuzey Anadalu Fay hattı , Doğu Anadolu Fay hattı  Batı Anadolu Fay Hatları boyunca  bir çok yerleşim yerini ziyaret etti.

Kandilli Rasathanesinin deneyimli eğitmenlerinden oluşan ekip ziyaret edilen illerde kamu görevlileri, öğrenciler ve halka depremi, depremden korunma yollarını ve zorunlu deprem sigortasını anlattılar.   Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı üzerindeki simülasyon sistemi sayesinde katılımcılar, deprem anını yaşayarak doğru davranış biçimlerini oğrenme fırsatı buldular.  Halen Anadolunun çeşitli yerlerinde GEDSET eğitimlerine devam edilmektedir.

 

”DEPREMDEN KORKMUYORUM ÇÜNKÜ HAZIRLANIYORUM” PROJESİ / Nisan 2012

B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  AHEB önderliğinde 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ilköğretim okulu öğrencileri “Depremden korkmuyorum çünkü hazırlanıyorum” başlıklı  bir proje gerçekleştirdiler . Öğrenciler deprem konusunda bir farkındalık yaratmak ve depreme hazırlıklı olmak amacıyla bu proje kapsamında bir  broşür hazırladı ,bu broşürler  İstanbul Kadıköy   Belediyesinin destekleriyle Kadıköy ilçesinde alışveriş merkezlerine ve tüm apartman girişlerine asıldı.

 

ENABİS Projesi: Bursa Nilüfer Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle yürütülen "Engellilerde Afet Bilgi Sistemi" projesi kapsamında  Bursa il sınırlarında tüm engelli okullarında görev yapan öğretmenlere "Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi" verildi ve  “Engellilerde Afete Hazırlık”   kitapçığı geliştirildi. (2011- 2012)

 

DDG projesi : Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ KRDAE), kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tüm bilgi ve deneyimini Türk halkıyla paylaşmak, depremden korunma kültürünün ve bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Ağustos 2007 – Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Depreme Duyarlılık Günleri projesi gerçekleştirmiştir. 

 

AHEP Projesi : ( 2000- 2005): 1999 Kocaeli Depreminden bir yil sonra, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Yabancı Afet Yardım Ofisi (USAID/OFDA) tarafından sağlanan 5 yıllık bir proje fonu çerçevesinde oluşturulan Afete Hazırlık Eğitim Projesi (AHEP) in  amacı, İstanbul’u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak ve İstanbul'da olası bir deprem karşısında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı ve ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak olmuştur.  

Bu amaç doğrultusunda 4 ana eğitim programı geliştirilmiştir.

Temel Afet Bilinci (ABCD),

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA),

Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB),

Sivil Savunma Görevlileri-Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı (SSG-TAG)


Bu kapsamda, eğitim sunumları, el kitapları, CD’ler ve bilgi kartları hazırlanmış, bunların dışında Engelliler İçin Yayınlar,Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı, Hastanelerde Afete Hazırlık El Kitabı, Müze Eserlerinin Korunması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Bu programlar, Milli Egitim Bakanlığı, Saglık Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği , Yerel Yönetimler ve çeşitli STK’lar ile yapılan protokoller çerçevesinde toplumun değişik kesimlerine ulaştırılmaktadır.