TARİHÇE
AMAÇ VE GÖREVLER
YÜRÜTME KURULU
AHEB ÇALIŞANLARI
Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

TARİHÇE


Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Laboratuvarı’nın başlangıcı, 1999 Kocaeli Depreminden bir yil sonra, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Yabancı Afet Yardım Ofisi (USAID/OFDA) tarafından sağlanan 5 yıllık bir proje fonu çerçevesinde oluşturulan Afete Hazırlık Eğitim Projesi (AHEP)” ne dayanmaktadır. Projenin mali yönetimi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) tarafından gerçekleştirilmiştir

Bu projenin amacı, İstanbul’u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak ve İstanbul'da olası bir deprem karşısında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı ve ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda 4 ana eğitim programı geliştirilmiştir.
Temel Afet Bilinci (ABCD),
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA),
Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB),
Sivil Savunma Görevlileri-Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık Eğitim Programı (SSG-TAG)

Bu kapsamda, eğitim sunumları, el kitapları, CD’ler ve bilgi kartları hazırlanmış, bunların dışında Engelliler İçin Yayınlar,Okullarda Afete Hazırlık El Kitabı, Hastanelerde Afete Hazırlık El Kitabı, Müze Eserlerinin Korunması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Bu programlar, Milli Egitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Saglık Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği/Amerikan Kızılhaçı, Yerel Yönetimler ve çeşitli STK’lar ile yapılan protokoller çerçevesinde toplumun değişik kesimlerine ulaştırılmaktadır.

Topluma yönelik deprem eğitim programlarının kalıcı ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 19 Ekim 2004 tarihinde KRDAE Yönetim Kurulu kararı ve BÜ Yönetim Kurulu onayıyla, BÜ/KRDAE bünyesinde Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB) kurularak AHEP kapsamında geliştirilen mevcut eğitim programları, yeni geliştirilecek eğitim ve projelerin kurumsal bir kimlik kazanması amaçlanmıştır. Ocak 2020'de Afete Hazırlık Eğitim Biriminin adı Afete Hazırlık Laboratuvarı olarak değiştirilmiştir.

BÜ KRDAE öğretim üyeleri ve toplumda bu konuda uzman ya da uygulamanın içinde olan kişilerin katkılarıyla geliştirilen eğitim programlarının, standardizasyon ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve uzun vadede daha da geliştirilebilmeleri için, mevcut kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ile çeşitli insiyatif gruplarındaki gönüllü ve görevli afete hazırlık eğitmenleri tarafından yaygınlaştırılması yaklaşımı benimsenmiştir.