AİLE AFETE HAZIRLIK PLANI
OKUL, İŞYERİ, KURUM AFETE HAZIRLIK PLANI
Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

AİLE AFETE HAZIRLIK PLANI


Tamamladığınız her maddenin yanındaki kutucuğa onay işareti koyunuz.

Not: Eğitmen adayı ya da Sivil Savunma/Toplum Afet Gönüllülüsü (SSG/TAG) olmak için koyu harflerle belirtilen maddelerin ve bunlara ek olarak en az 5 maddenin daha tamamlanması zorunludur.

Formu yazdırıcı formatında doldurmak ve çıktısını almak için tıklayınız.
Tamamladığınız her maddenin yanındaki kutucuğa onay işareti koyunuz.

Not: Eğitmen adayı ya da Sivil Savunma/Toplum Afet Gönüllülüsü (SSG/TAG) olmak için koyu harflerle belirtilen maddelerin ve bunlara ek olarak en az 5 maddenin daha tamamlanması zorunludur.

RİSK DEGERLENDİRMESİ VE PLANLAMA
Bu konuda bir aile toplantısı yaptık.(Yakınlarımız ile ya da yalnız başıma)
Evde,her odada en güvenli yerleri belirledik. (Pencerelerden, üzerimize düşebilecek büyük ve ağır eşyalardan ve yangına neden olabilecek soba, ocak, fırın, ısıtıcı gibi nesnelerden uzakta yerler)
Evdeki ve binadaki alternatif çıkış yollarını belirledik.
Evde ya da dışarıda olası yapısal olmayan tehlikeleri belirledik. (Sarsıntı sırasında düşerek, kayarak ve uçarak zarar verecek tüm eşyalar.)
Önemli evraklarımızın, adreslerin ve telefon numaralarının birer kopyasını hazırladık. Bu kopyadan bir nüsha bölge dışı bağlantı kişisinde, bir nüsha da deprem çantamızda bulunduruyoruz.

Bölge ve başkent dışında bağlantı kuracağımız kişi/kişileri ve telefon numaralarını biliyoruz: 

Bunlar:

Tekrar nasıl buluşacağımızı biliyoruz.

Evin içinde:
Evin dışında:
Mahallemizin dışında:


Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bilgi edinmek için radyo ve televizyonu kullanmamız gerektiğiniz biliyoruz.

Her altı ayda bir planımızı gözden geçirmeyi kararlaştırdık.
Bu bilgiyi tanıdığımız herkese aktarıyoruz.

 

FİZİKSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ
Binamız güncel deprem yönetmeliğine göre dizayn edilmiş ve inşaatı yapılmıştır, ya da yetkili bir mühendis tarafından incelenip gereken güçlendirme veya tamirat tamamlanmıştır.

Binamızı nemden koruyoruz ve gereken tamiratları zamanında yaptırıyoruz.
Sarsıntı esnasında düşüp kayarak biz ya da çocuklarımız için hayatı tehlike yaratabilecek aşağıdaki eşyaları ve nesneleri duvarlara, kirişlere, kolonlara ve/veya döşemeye uygun şekilde sabitledik.

Büyük ve ağır mobilyalar
Beyaz eşyalar
Büyük elektronik eşyalar
Tüpgazlar
Aydınlatma elemanları
Diğer eşyalar


Deprem sırasında hızla açılıp yaralanmalara neden olabileceklerinden dolayı ya da içindeki nesnelerin sarsıntıda fırlayıp, düşmelerini önlemek için: 

Mutfak dolaplarının kapaklarına güvenlik mandalları taktırdık
Televizyonumuzu, bilgisayarımızı ve diğer elektronik eşyaları uygun şekilde sabitledik
Resim, tablo gibi nesneleri duvara asarken çengel vidalar kullandık

Bir yangın söndürücü bulunduruyor ve yılda en az bir defa bakımını yaptırıyoruz.
Sonraki nesillerimize aktarmak istediğimiz aile yadigarı eşyalarımızı depremde zarar görmemeleri için sabitledik.

Tehlikeli maddelerin, sarsıntı esnasında devrilip dökülmelerini önlemek için bunları sınırlı miktarda bulunduruyor, kapalı olarak, kilitli dolaplarda izole ediyor ve birbirlerinden ayırıyoruz. Sadece ihtiyacımız kadar bulunduruyoruz. 

Yataklarımızın yanında bir çift ayakkabı, bir çift iş eldiveni ve pilleri yeni olan bir el feneri bulunduruyoruz.
Deprem sonrasında, çevremizde gaz sızıntısı olmadığından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunlar gibi yangına neden olabilecek şeyler kullanılmayacağını biliyoruz.Sarsıntı esnasında kırılabilecek pencerelerden korunmak için camların önüne kalın perdeler astık, ya da camları koruyucu film tabakası ile kaplattık.


İLK MÜDAHALE KAPASİTESİ: KAYNAKLAR VE BECERİLER
Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparladık. Evde ve arabamızda bulundurmak üzere deprem çantalarımızı hazırladık. (Kişi başı günlük 4 litre su, 3 gün yetecek kadar yiyecek, reçeteli ilaçlar, el feneri, yedek piller, ilk yardım çantası, bir miktar nakit para, giysi, hijyen ve kişisel temizlik malzemeleri, yaşlılar, çocuklar ve engelliler için gerekli olabilecek özel erzak ve ihtiyaçlarımız)

Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrendik.
Elektrik sartelleri, doğalgaz ve su vanalarını nasıl kapatacağımızı biliyoruz.
Yasadığımız yerde, afet sonrasında kendi kendimize yardım edebilmek için organize olurken kullanabileceğimiz olay kumanda sistemi ya da standart acil durum yönetim sistemi ilkelerini öğrendik.

Afete ve acil durumlara hazırlık ile ilgili aşağıdaki kişisel becerileri kazandık: 

İlk yardım
Hafif arama kurtarma
Yangınla mücadele
Telsiz haberleşmesi
Toplum Afet Gönüllüsü Bilgi ve Becerileri