Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

Eğitmen Kayıt Formu   Eğitmen Kayıt Formu

Aile Afet Hazırlık Planı  (AAHP)   Deprem Tehlike Avı  (DTA)

 

ABCD - TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİM PROGRAMI


Ülkemizde deprem riski altında yasayan herkesin depreme karşı güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacı ile, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRDAE) Müdürlüğü işbirliği ile İstanbul ve Marmara bölgesinde 2000–2003 yıllarında AHEB kurumsal ve toplum eğitmenler kanalı ile yürütülen projenin tamamlanmasının ardından, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, Türkiye genelinde, okullarda Temel Afet Bilinci’nin Yaygınlaştırılması Projesi ile 25 bin öğretmen ve 5 milyon öğrenciye öğretmenler ve öğrenciler kanalı ile temel afet bilinci eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. İstanbul ilindeki Mesleki ve Teknik Okullarda “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması” ve “Yapısal Bilinç” eğitimlerinin yaygınlaştırılması konusundaki pilot projeyi desteklemek üzere USAID/OFDA tarafından 2 yıllık maddi destek sağlayacak bir uzatma yapılmıştır. 

Bu program, AHEB'in afete hazırlık eğitimlerinin birincil seviyede olanıdır ve afet hazırlığı konusuna giriş niteliğindedir. Toplumun tüm kesimleri bu programın hedef kitlesi dâhilindedir. 

Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. İnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir.

Hedef, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmektir. Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak, Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını içermektedir. 

ABCD Temel Afet Bilinci eğitim programı altı ana bölümden oluşmaktadır:

Afet Bilinci
Afet Tehlikeleri ve Riskleri
Afetten Önce
Afet Sırasında ve Sonrasında
Diğer Afetler
Şimdi Ne Yapabiliriz?

Eğitimlerin yaygınlaştırılması, Okul, Kurumsal ve Toplum Eğitimleri olarak üç ayrı başlık altında sürdürülmektedir.

ABCD Okul Eğitimleri, BÜ KRDAE ve Milli Eğitim Bakanlığı- MEB- ile yapılan işbirliği çerçevesinde, MEB Temel Afet Bilinci Eğitmenleri aracılığı ile 2000 yılından itibaren okullarda verilen eğitimlerdir.

ABCD Kurumsal Eğitimleri, BU KRDAE/AHEB ile protokol imzalamış kurum ve kuruluşların kendi kapasitelerini artırmak ve çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla yetiştirilen eğitmenler aracılığı ile kurumsal ABCD eğitmenleri tarafından 2000 yılından itibaren ücretsiz verilen eğitimlerdir.

ABCD Toplum Eğitimleri, BU KRDAE/AHEB ile eğitmenlik protokolü imzalamış ve yetkilendirilmiş toplum eğitmenleri aracılığı ile halka 2000 yılından itibaren ücretsiz verilen eğitimlerdir. 

ABCD Profesyonel Eğitimler, BU KRDAE/AHEB sertifikalı eğitimleri almak isteyen kurum ve kuruluşlar için ve/veya BU KRDAE/AHEB tarafından organize edilen, BU KRDAE/AHEB ile profesyonel eğitmenlik sözleşmesi ve yetki sertifikası olan eğitmenler tarafından verilen ücretli eğitimlerdir.

ABCD eğitimi almak isteyen kurum ve kuruluşların izleyebilecekleri yöntemler ile ilgili bilgi sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

ABCD eğitimi almak isteyen bireylerin izleyebilecekleri yöntemler ile ilgili bilgi sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Eğitmen Eğitimi Almak İsteyen Kurum/Kuruluşlar ve Bireyler AHEB bilgi ofisinden bilgi alabilirler.

© Copyright 2005, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim Birimi - ISBN: 975-6193-21-2

Bu eğitim programının uyarlanmasında ve geliştirilmesinde emeği geçen kişiler, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiriz.