Öğretim Üyeleri

AD SOYADÜNVANÇALIŞMA ALANLARIİLETİŞİM
Hayrullah KARABULUT
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
SismolojiDahili: 3395
kara@boun.edu.tr
Nurcan Meral ÖZEL
 
Prof. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
SismolojiDahili: 3271
ozeln@boun.edu.tr
Bülent TANK Doç. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
Jeomanyetizma, ElektromanyetikDahili: 3241
bulent.tank@boun.edu.tr
Çağrı DİNERDoç. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
Sismoloji, Uygulamalı MatematikDahili: 3383
cagri.diner@boun.edu.tr
A. Özgün KONCA Doç. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
SismolojiDahili: 3328
ozgun.konca@boun.edu.tr
Mustafa AKTAR
(Yarı Zamanlı)
Prof. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
SismolojiDahili: 3392
aktar@boun.edu.tr
Cemil GÜRBÜZ
(Yarı Zamanlı)
Prof. Dr.,
Boğaziçi Üniversitesi
Uygulamalı JeofizikDahili: 3380
gurbuz@boun.edu.tr