Lisans Üstü Programı

Jeofizik Mühendisliği’nde lisansüstü eğitimin ilk adımı olan yüksek lisans programı 2 yıllık bir eğitimi içermektedir. Bu eğitimi tamamlamak için;

  • En az 24 kredilik ders 2 başarılı yarıyıl içersinde tamamlanmalıdır.
  • Yüksek Lisans Tezi ise, takip eden 2 yarıyıl içersinde tamamlanmalıdır.

24 krediden, en az üçte biri öğrencinin kaydolduğu program tarafından verilen dersleri içermelidir. Kalan, üçte ikilik kısımda, öğrenci danışmanının onayı ile seçmeli derslerden veya enstitünün kabul ettiği derslerden oluşmalıdır. 24 kredilik ders, 500 ve 600 kodlu derslerden oluşmalıdır. Bununla birlikte, bazı programlar danışman onayı ile maksimum iki tanesi kredili 400 kodlu derslerden oluşabilir.

Derslerin en az 3.00 ortalama ile tamamlanmasından sonra, tez döneminde öğrenciden verilen bir araştırma konusunu yürütmesi ve 2 yarıyılda tamamlaması istenir. Enstitü tarafından bu dönem 1 yarıyıl uzatılabilir. Tezin onaylanması için teslim edilmesinden sonra, araştırmanın sözlü olarak savunulması istenir.

Lisans eğitimini eşdeğer programlarda tamamlamayan ve bu programa başvuran öğrencilerin, ders dönemleri 3 yarıyıla uzatılabilir ve danışman onayı ile lisansta ilgili oldukları alandan ders alabilirler.

Yoruma kapalı.