Hakkımızda

Jeofizik, yerkürenin yapısını, zamana bağlı değişimlerini ve buna neden olan kuvvetleri inceleyen bir bilim dalıdır. İlgi alanının sınırları binlerce derece sıcaklık ve 1.500.000 atmosfer basınca ulaşan yerin derin içlerinden, okyanus havzalarına, şaşırtan düzensizlikleri ile  yerin sığ derinliklerinden, yukarı atmosfere kadar uzanır. Yeriçinin son derece karmaşık yapısını ortaya çıkarmak için, yeraltında ve yerüstünde gözlemler yapar, bu gözlemlerle ilişkili fiziksel ve kimyasal yasaları ortaya koyar, bu yasaların sayısal çözümlerini  kullanarak yapılan gözlemleri açıklamaya ve gözlenebilecek olası değişimleri kestirmeye çalışır. Bu kapsamı ile jeofizik disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı, araştırmaya öncelik veren, modern bilimin değişkenliği ve gelişen teknolojinin duyarlılığını, gözlem ve araştırmalarına yansıtan, yaşadığımız coğrafyaya ait problemleri tanımlayıp çözüm üretebilen, çevre bilincinin ve doğayı koruma isteğinin öne çıkarıldığı bir anlayış ile  yeni araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Doktora ve lisansüstü programlarında eğitim veren Ana Bilim dalımızda; sismolojiyi tüm yönleri ile tanıtmak, elastik dalga yayınımı, deprem kaynak mekanizmaları,  sinyal analizi, kuvvetli yer hareketi, alet bilgisi  ve bu kavramlar için gerekli matematik ve fizik yasaları verilen derslerin temel içeriğini oluşturmaktadır.

Sismik, elektrik, manyetik ve elektromanyetik yöntemler ile yerkabuğu yapısının araştırılması, mühendislik uygulamaları ile yer manyetik, paleomanyetik ve arkeomanyetik çalışmaları ve uygulamaları Jeofizik Ana Bilim dalının temel uğraşları arasındadır.

Aktif fayların belirlenmesi, bunlara neden olan kuvvetlerin litosferik ölçekte araştırılması, depremsellik, deprem riski, heyelan ve çığ araştırmaları, endüstriyel hammadde, maden, su, petrol ve doğalgaz, jeotermal kaynak aramaları, çeşitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının zemin araştırmaları ve kent planlamalarında mikro bölgeleme çalışmaları, yerkabuğunun ve yer içinin yapısı, bileşimi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi ilgi alanlarından bir kısmını oluşturmaktadır.

Yoruma kapalı.