Tezler

 • Türkiye ve Çevresinin Üst Manto Yapısının Görüntülenmesi, Ahu Kömeç Mutlu, 2012, PhD.
 • 1912 Mürefte-Şarköy, 1935 Erdek Marmara Denizi ve 1963 Çınarcık Depremlerinin Sismik Parametrelerinin Tarihsel Programlar Kullanılarak Yeniden Değerlendirilmesi, Nilay Başarır, 2011, MSc.
 • Sayısal Simülayson Yöntemi ile BU-KRDAE (Boğziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) Sismik Ağının Performans Değerlendirmesi, Pelin Pündük, 2011, MSc.
 • Isparta Büklümünün Üç Boyutlu Sismik Hız Yapısının Yerel Deprem Tomografisi Yöntemiyle Araştırılması, Ersin Çakır, 2011, MSc.
 • Türkiye ve Çevresinin Yüzey Dalgası Tomografisi, Musavver Didem Cambaz, 2010, PhD.
 • Gökova Körfezi’ndeki Tetiklenmiş Depremlerin Belirlenmesi, Gülçin Güner, 2010, MSc.
 • ElarmS Yöntemi Kullanılarak Deprem Magnitüdünün Hızlı Tayini, Zeynep Caşkun, 2010, MSc.
 • 3-D velocity structure of eastern Marmara region from local earthquake tomography, Alper Denli, 2008, MSc.
 • Crustal Structure of the Isparta Angle and Surrounding Regions Using P – Receiver Function Analysis, Metin Kahraman, 2008, MSc.
 • Shear Wave Splitting for Turkey, Gülten Polat, 2006, MSc.
 • Analysis of 15 December 2000 and 3 February 2002 Sultandağı-Afyon Earthquakes, Doğan Aksarı, 2006, MSc.
 • Search of Optimal Crustal Velocities Using Waveform Modelling of Local Earthquakes, Feyza Nur Bekler, 2006, MSc.
 • Relocating Earthquakes By Hypodd In Cinarcik Basin And Surrounding, Fatih Bulut, 2006, MSc.
 • The Crustal and Upper Mantle Shear Wave Velocity Structure Beneath Eastern Turkey Using Inversion of Surface Wave Dispersion, Birsen Can, 2006, MSc.
 • A Tomographic Image Of The Fault Zone On The North Anatolian Fault, Tuğçe Afacan Ergün, 2006, MSc.
 • High Frequency Ground Motion Scaling in Eastern Turkey, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Korhan Umut Şemin, 2006, MSc.
 • The Crustal Structure of the Central Anatolia by Using Receiver Function Analysis, Seda Yelkenci, 2006, MSc.
 • Paleoseismological Studies on Düzce Fault and Geological Data on the Seismogenic Sources in the Vicinity of Düzce Area, Tolga Komut, 2005, PhD.
 • The analysis of 2003 Saros earthquake sequence, North Eastern Eagean Region & A calibration study of Surface Wave Magnitude, Ahu Komec Mutlu, 2005, MSc.
 • QPn Study for the Frequency Band Between 0.3 and 2.0 Hz In Turkey, Çaglayan Tuna Seyhan, 2005, MSc.
 • 3-D P wave Velocity Structure Beneath Eastern Turkey Applying Local Earthquake Tomography (LET) Method, Ugur Mustafa Teoman, 2005, MSc.

Yoruma kapalı.