Araştırma Görevlileri

AD SOYADİLETİŞİMDAHİLİ
Esra KALKAN ERTANesra.kalkan@boun.edu.tr3394
Özlem CENGİZozlem.cengiz@boun.edu.tr3424
Pınar BÜYÜKAKPINARpinar.buyukakpinar@boun.edu.tr3394
Zeynep YILMAZylmz.zeynep@gmail.com