Projeler

PROJELER

Projenin AdıProje YürütücüsüDesteklendiği Fon
Studying the Slip Distribution and Kinematics of 2011 Mw7.2 Van Earthquake Using Teleseismic, GPS and Regional Sesmic Data."Yar. Doç. Ali Özgün KoncaTUBITAK
Determining the Finite-Fault Parameters by Evaluating the Moments of the Stress-Glut Tensor"Yar. Doç. Çağrı DinerTUBITAK
Bilge MatematikYar. Doç. Çağrı DinerDöner Sermaye
Ganos Fayı Bölgesinin Sığ Kabuk Yapısı ve Reolojisinin Duyulabilir-frekans Manyetotellürik verisi ile görüntülenmesiDoç. Bülent TankBAP
Continental Dynamics/Central Anatolian TectonicsDoç. Bülent TankU.S. National Science Foundation
Monitoring the seismicity in the Çınarcık BasinProf. Dr. Hayrullah KARABULUTLGIT-Fransa
Türkiye Manyetik Verileri TPAOProf. Dr. Mustafa AktarDöner Sermaye
PIRESSProf. Dr. Mustafa AKTARAvrupa Birliği
Caucasus Seismic Emergency Response - CAUSERProf. Dr. Niyazi TÜRKELLİNATO
Continental Dynamics: Central Anatolian Tectonics (CD-CAT)Prof. Dr. Niyazi TürkelliNSF
Increase Vocational Skills to Face Earthquake Risk Inside of Buildings,Prof. Dr. Nurcan Meral ÖzelAvrupa Birliği
ASTARTE: Assessment, STrategy And Risk Reduction for Tsunamis in EuropeProf. Nurcan Meral ÖzelAvrupa Birliği