Dr. Ceren Özer Sözdinler

ceren-ozer-foto-vesikalik
Email : ceren.ozer@boun.edu.tr
Phone : +90 (216) 516 32 83
 

EĞİTİM DURUMU

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Dalı , “Tsunami Hydrodynamics in Coastal Zones”, 2012

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Dalı, “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, 2007

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2004

İŞ TECRÜBESİ

 • 24 Şubat 2015- halen   Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Bölümü, İstanbul· Öğretim Görevlisi
 • 1 Ekim 2012-23 Şubat 2015  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Bölümü, İstanbul·       Uzman Araştırmacı
 • 16 Şubat 2011-           30 Eylül 2012  Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Ankara·       Bilimsel Proje Uzmanı
 • Ocak 2005- 15 Şubat 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Ankara·      Araştırma Görevlisi (tam zamanlı)
 • Haziran- Eylül 2002 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller (HES) Daire Başkanlığı·               Stajyer mühendis – Baraj ve HES Proje çalışmalarına katkı
 • Haziran-Ağustos 2001 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü·       Stajyer Mühendis – Genel müdürlük binası inşaatında şantiye şefine çalışmalarında katkı

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Tsunami baskını esnasında oluşan hidrodinamik parametrelerin araştırılması
 • Tsunami kaynak mekanizmaları, tsunami oluşumu, ilerlemesi ve büyümesinin sayısal olarak modellemesi
 • Tsunami baskın alanında oluşabilecek hasarın sayısal olarak belirlenmesi
 • Tsunami Erken Uyarı Merkezi işleyişi ile ilgili çalışmalar (depremlerin tsunami potansiyeli açısından değerlendirilmesi, tsunami uyarı mesajları gönderimi, vb)
 • Tsunami Erken Uyarı Merkezlerinde kullanılmak üzere kıyı bölgelerinde yüksek çözünürlüklü haritalar kullanarak tsunami baskın haritalarının (tsunami risk haritası) hazırlanması
 • Tsunami riskinin belirlenmesi ve zararı önleme stratejileri
 • Tsunami dalga simulasyonu ve animasyonu

 

YAYINLAR

 • Ozer, C., Yalciner, A.C., Zaytsev, A., Suppasri, A., Imamura, F. “Investigation of Hydrodynamic Parameters and the Effects of Breakwaters During the 2011 Great East Japan Tsunami in Kamaishi Bay”, J. of Pure Appl. Geophys., 2014 (kabul edildi, düzeltmede)
 • Ozer, C., Yalciner, A.C., Zaytsev, A., “Investigation of Hydrodynamic Parameters in Inundation Zone”, J. of Pure Appl. Geophys., 2014, (DOI) 10.1007/s00024-014-0947-z
 • Ozer, C., Yalciner, A. C., “Sensitivity Study of Hydrodynamic Parameters During Numerical Simulations of Tsunami Inundation, J. of Pure Appl. Geophys., 2011, Springer Basel AG, DOI 10.1007/s00024-011-0290-6
 • Yalciner, A.C., Ozer, C., Zaytsev, A., Suppasri, A., Mas, E., Kalligeris, N., Necmioglu, O., Imamura, F., M. Ozel, N., Synolakis, C., “Field Survey on the Coastal Impacts of March 11, 2011 Great East Japan Tsunami”, WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, Seismic Protection of Cultural Heritage, October 31-November 1, 2011, Antalya, Turkey
 • Yalciner A. C., Ozer C., “11 Mart 2011 Tohoku-Kanto Depreşim Dalgası(Tsunamisi): Tsunamiden Dünyaya Acı Bir Ders Daha”, Tübitak Bilim-Teknik Dergisi, Yıl: 44, No: 521, sayfa: 18-23, 2011
 • Yalciner, A. C., Ozer, C., Karakus, H., Zaytsev, A., Guler, I., “Evaluation Of Coastal Risk At Selected Sites Against Eastern Mediterranean Tsunamis”, Proceedings of 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), Shanghai, China, June 30 – July 5, 2010, http://journals.tdl.org/ICCE/issue/current/showToc·      Zahibo, N., Pelinovsky, E., Yalciner, A. C., Zaytsev, A., Talipova, T., Nikolkina, I., Chernov, A., Insel, I., Dilmen, D. I., Ozer, C., “Trans-Atlantic Propagation of 1755 Tsunami And Its Effects On The French West Indies”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2010
 • Yalciner, A. C., Zahibo, N., Pelinovsky, E., Insel, I., Dilmen, D. I., Zaitsev, A., Chernov, A., Ozer, C., “Understanding the Possible Effects of Near and Far Field Tsunamis on Lesser Antilles by Numerical Modeling”, The Open Oceanography Journal, 2009, 3, pp. 67-69
 • Ozer, C., Karakus, H., Yalciner A. C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, Proceedings of 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008
 • Yalciner A.C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., “Modeling and Visualization of Tsunamis: Mediterranean Examples”, Tsunami and Nonlinear Waves, Anjan Kundu (Ed.), Springer, 2007, pp.273-283
 • Yalciner A. C.,Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., “Understanding The Generation, Propagation, Near and Far Field Impacts of Tsunamis, Planning Strategies and Preparedness for Future Events”, The Course Notes of the Short Course on July, 11-12, 2005, for University Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 140 pages.
 • Ozer Sozdinler, C., Necmioglu, O., Meral Ozel, N., Yalciner, A.C., “24 Mayıs 2014 Mw 6.9 Gökçeada Depremi, Tsunami Modellemesi ve Mareograf Kaydı ile Karşılaştırılması”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 7-9 Kasım, 2014, sayfa 691-697.
 • uncay T., Tan O., Yolsal S., Yalciner A. C., Ozer C., Karakus H., Kuran U., “Bizde de Olur mu?”, 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu tsunamisi sonrası Marmara Denizi’nde tsunami riski üzerine yazılmış bir makale, Tübitak Bilim-Teknik Dergisi, Jan. 2005, No: 446, sayfa 38-44.
 • Ozer C., Yalciner A.C., “Depreşim Dalgalarının Hidrodinamik Etki Düzeylerinin Araştırılması”, 6. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Prof. Dr. Yalçın Arısoy (Ed.), 2007, sayfa 539-546.YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • Ozer C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2007, 124 sayfa.DOKTORA TEZİ
 • Ozer C., “Tsunami Hydrodynamics in Coastal Zones”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2012, 187 sayfa.

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 • Avrupa’daki Tsunamiler için Değerlendirme, Strateji ve Risk Azaltma (ASTARTE) projesinde araştırmacı (Ekim, 2013 – halen)
 • JICA SATREPS Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesinde araştırmacı (Ocak, 2013- halen)
 • Karmaşık ve Kritik Krizler için Birleşik Karar-Destek Sistemi (TRIDEC) projesi (Ekim 2012-Haziran, 2013)
 • Akkuyu Nükleer Teknoloji Merkezi Tsunami ve Seyş Hasarının Projesi – Worley Parsons Nuclear Services JSC. & Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Koordinatör olarak) (Ekim, 2011- Şubat, 2012)
 • TÜBİTAK-Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) İşbirliği Programı çerçevesindeki 108Y227 Nolu “MOdel Development and Risk Analysis for Tsunamis in the Black Sea and Mediterranean (MORAT)” Projesi (Koordinatör olarak) (Haziran 2009 – Haziran 2011)
 • ODTÜ-DSİM 10-03-03-2-02-03 nolu Avrasya Tünel Projesinin Kumkapı Girişi için Tsunami Ve Fırtına Kabarması Değerlendirme Projesi – Sambo Engineering Co.
 • ODTÜ-DSİM 10-03-03-2-02-02 nolu “Mısır, El-Dabaa Bölgesi Nükleer Santrali için Tsunami Analiz Çalışmaları” projesi- Worley Parsons Co.
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yayınlanacak olan Nükleer Santraller Tsunami Güvenlik Raporunun hazırlanması
 • Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Tesis Alanı ve Yakın Dolaylarında Tsunami, Fırtına Dalgaları, Yağış ve Taşkın Etkilerinin Araştırılması Projesi – Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- (Koordinatör olarak) (Mayıs, 2009- Eylül, 2009)
 • Türkiye-AB 6. Çerçeve Anlaşması TRANSFER (Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region) projesinde araştırmacı (Ekim, 2006- Nisan, 2009)
 • ABD FEMA tarafından desteklenen ve NOAA Pasifik Deniz Araştırma Laboratuvarı (PMEL) tarafından yürütülen Oregon Seaside Kenti Tsunami Modelleme Pilot Projesi (Eylül 2004- Aralık 2006)
 • Yenikapı ve Üsküdar İstasyonları için Depreşim Dalgası ve Fırtına Kabarması Değerlendirmesi Projesi (Marmaray BC-1) – TAISEI Corporation

 

BİLİMSEL AKTİVİTELER

 

Uluslararası Kurslarda Eğitmenlik:

 • ODTÜ’de verilen “Training on Tsunami Numerical Modeling” isimli kısa kursta eğitmenlik, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, Nisan 27- Mayıs 4, 2009·      Kore Nükleer Eğitim ve Öğretim Merkezi (Nuclear Training and Education Center in KAERI)’nde verilen  “Consultancy Meeting on Tsunami Modeling for specific NPP Sites” kursunda teknik eğitmen desteği, Daejeon, Kore, 12-15 Ekim, 2009
 • Kore Nükleer Eğitim ve Öğretim Merkezi (Nuclear Training and Education Center in KAERI)’nde verilen “Community Model Interface for Tsunami (ComMIT) Training Course” kursunda teknik eğitmen desteği, Daejeon, Kore, 5-9 Ekim, 2009·      Malezya ATSB kurumu tarafından düzenlenen “Short Course on Understanding the Generation, Propagation, Near and Far-field Impacts of Tsunamis &Planning Strategies to Prepare for Future Events” isimli kısa kurs programında eğitmenlik, Kuala Lumpur, Malezya, 24 Nisan-6 Mayıs, 2006
 • UNESCO tarafından düzenlenen “UNESCO-IOC International Training Course on Tsunami Numerical Modeling: Course I- Tsunami Sources and Tsunami Propagation” isimli kurs programında eğitmenlik, Kuala Lumpur, Malezya, 8-19 Mayıs, 2006

 

Ulusal Kurslarda Eğitmenlik:

 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi (BTİM)’nde kullanılan Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) yazılımı Tsunami Analysis Tool (TAT) kullanımı konusunda Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) nöbetçi personeline düzenli eğitmenlik (Kasım, 2012 – Haziran, 2013)
 • Karmaşık ve Kritik Krizler için Birleşik Karar-Destek Sistemi (TRIDEC) projesi çerçevesinde oluşturulan TRIDEC National Crisis Management (Ulusal Kriz Yönetimi) yazılımı kullanımı konusunda UDİM nöbetçi personeline düzenli eğitmenlik (Mart-Mayıs, 2013)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EUAŞ) çalışanları için düzenlenen “Tsunami Modelleme Kısa Kurs Programı”nda eğitmenlik, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, 26-28 Mart, 2012
 • “Uygulamalı Hidrografi Eğitimi Sertifika Programı, Uluslararası Hidrografi Organizasyonu (IHO) B Kategorisi, Kıyı ve Deniz Mühendisliği, Gel-Git, Dalgalar, Dalga Değişimleri, Kıyı Süreçleri, Uzun Dönemli Dalgalar Kursu”nda eğitmenlik, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, Nisan, 2010

 

Bilimsel Çalışmalara Yapılan Katkılar:

 • JICA (Japan International Cooperation Agency) kursiyeri olarak “Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)” kurumunda JAGURS ve NAMIDANCE yazılımları kullanılarak Marmara Denizinde tsunami modelleme çalışmaları yapılması ve sonuçların karşılaştırılması; ve “Japan Port and Airport Research Institute (PARI)” kurumunda Marmara Denizinde belirlenen çalışma alanlarında tsunami modelleme çalışmaları yapmak üzere STOC-CADMAS yazılımının girdilerinin uygun hale getirilmesi (2 Eylül 2014 – 19 Ekim 2014)·      Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) yönetiminde yürütülen Global Tsunami Informal Monitoring Service (GTIMS) projesi çerçevesinde dünya çapında Mw 7.0 ve üzeri depremler için rapor oluşturulması (3 Haziran, 2013 – 2 Haziran 2014)·
 • Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında Tahmin Noktalarını (TTN) kapsayan çok yüksek çözünürlüklü (yaklaşık 2-3 m grid aralıklı) çalışma alanlarında tsunami baskın haritaları hazırlanması (Ocak, 2013 – halen)
 • NAMIDANCE tsunami sayısal modelinin Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC)  içinde, Sivillerin Korunma ve Güvenliği Enstitütüsü (IPSC) bünyesinde çalışan Uluslararası Güvenlik ve Kriz Yönetme Birimi (Global Security and Crisis Management Unit)’nde çalışır hale getirilmesi ve Kandilli Rasathanesi ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde kullanılmasının sağlanması çalışmaları (14-18 Aralık, 2011)·
 • Tsunami tahmin noktalarını kapsayan çalışma alanlarında batimetri ve topoğrafya verisinin üretilmesi çalışmalarını yönetmek·
 • Bölgesel Tsunami Uyarı Merkezi’nde operasyonel olarak kullanılmakta olan Tsunami Değerlendirme Programlarının geliştirilmesi çalışmaları·
 • Tsunami sayısal modeli NAMI DANCE’in geliştirilmesi çalışmaları
 • Ulaştırma Kıyı Yapılarında Master Plan Çalışması kapsamında Türkiye kıyılarındaki marina ve limanların yerinde ziyaret edilerek güncel durumlarının belirlenmesi (2010-2011)
 • Tsunami Analiz yazılımı TUNAMI-N2’ye yeni modüller ekleyerek tsunami hidrodinamik etki düzeylerinin hesaplanmasının sağlanması
 • 26 Aralık 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi sonrası Sumatra’nın kuzeyinde yapılan saha araştırmasını içeren web sayfasının hazırlanması
 • Seaside, Oregon’da yürütülen Tsunami Pilot Çalışmasında tsunami hidrodinamik etki düzeyinin hesaplanması çalışması

 

Uluslarası ve Ulusal Konferanslarda Sunuşlar:

 • Ozer Sozdinler, C., Necmioglu, O., Meral Ozel, N., Yalciner, A.C., “24 Mayıs 2014 Mw 6.9 Gökçeada Depremi, Tsunami Modellemesi ve Mareograf Kaydı ile Karşılaştırılması”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 7-9 Kasım, 2014
 • Ozer Sozdinler, C., Meral Ozel, N., Necmioglu, O., Yalciner, A.C., Zaitsev, A., “Preparation of Inundation Maps Database for Turkish National Tsunami Warning Center”, Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, Turkey, 24-29 August, 2014
 • Ozer C., Yalciner A.C., Zaytsev A., “Investigation of Hydrodynamic Parameters during the 2011 Great East Japan Tsunami in Kamaishi Bay”, International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece
 • Ozer, C., Yalciner A.C., Ozel N., Necmioglu O., Zaytsev A., Erdik M, “Tsunami Hydrodynamics & Preparation of Inundation Maps at NEAMTWS Forecast Points in KOERI”, ORFEUS-NERA Observatory Coordination Workshop: Seismic Networks and Acceleration Networks, 12-14 November 2012, Istanbul, Turkey
 • Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., “Modelling of Tsunami Flow and Impact Analysis in Inundation Zone; Case study on Great East Japan Tsunami Event”,The 33rd International Conference on Coastal Engineering (ICCE2012),Santander, Spain, July 1-6, 2012
 • Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., “Tsunami Hydrodynamic Parameters in Inundation Zone, A Case Study: March 11, 2011 Great East Japan Tsunami”, 8thInternational Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC 2012, IITT Madras, Chennai, India, February 20-24, 2012
 • Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., Pelinovsky E., “General View of Dispersion in Tsunami Modeling” (Poster presentation), European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 2-10, 2011
 • Ozer C., Yalciner A. C., “The Sensitivity Analysis of Tsunami Parameters and Hydrodynamic Demand in Inundation Zone”, The Fifth Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010
 • Ozer C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, International Workshop on External Flooding Hazards at NPP Sites in Commemoration of the 5 years of Indian Ocean Tsunami Event, organized by International Atomic Agency (IAEA), Kalpakkam, Tamil Nadu, India, January 11-15, 2010·      Ozer C., Yalciner A. C., “Verification and Standardization of Tsunami Numerical Models”, Conference on Marine Problems and Specific Solutions (COMPASS), Bandos Island, Maldives, June 15-18, 2008
 • Ozer C., Yalciner A. C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008
 • Yalciner A. C., Pelinovsky E., Talipova T., Zahibo N., Zaytsev A., Didenkulova I.,Ozer C., Insel I., Karakus H., Kurkin A., “A Comparison of Tsunamis in Caribbean & Mediterranean: History, Possibility, Reality”, General Assembly of International Union of Geodesy& Geophysics, Perugia, Italy, July 2-13, 2007
 • Ozer C., Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Synolakis .,“Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone & Preliminary Study on Fethiye- Gocek”, Workshop of “TRANSFER WP 5-7-8 on Numerical Models, Inundation Maps and Test Sites”, Fethiye, Turkey, June 12-14, 2007
 • Ozer C., Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Synolakis C.,“Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 15-20, 2007
 • Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A.,Ozer C., Karakus H., Kurkin A., Synolakis C., “Implications of Tsunami Impact on Marine Structures”, HAZARDS 2006 – 11th International Symposium on Natural & Human-Induced Hazards, Patras, Greece, June 22-25, 2006
 • Ozer C., Yalciner A. C., “Numerical Modeling Applications for Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, 6th National Coastal Engineering Symposium, Izmir, Turkey, Oct. 25-28, 2007 

Katkıda bulunduğu Sunuşlar

 • Necmioğlu, O., Özer Sözdinler, C., Meral Özel, N., Çomoğlu, M., Yılmazer, M., “KOERI CTWP & NTWC Participation”, UNESCO-ICG/NEAMTWS NEAMWave14 Workshop, 10 June 2014, Brussels
 • Yalciner, A.C., Aytore, B., Kanoglu, U., Duzgun, Ş., Zaytsev, A., Guler, G., Arikawa, T, Takahashi, T., Ozer Sozdinler, C., Ozel, N.M., “High Resolution Tsunami Modeling and Assessment of Harbor Resilience; Case Study in Istanbul”,EGU General Assembly, 2014
 • Ozel, N.M., Necmioglu, O. Yalciner, A.C., Kalafat, D., Yilmazer, M., Comoglu, M.,Ozer, C., Gurbuz, C., Pınar A., Erdik, M., “Tsunami Risk Mitigation Infrastructure in Turkey”, International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece
 • Hammitzsch, M., Necmioglu, O., Lendholt, M., Reißland, S., Schulz, J., Aksari, D., Koseoglu, A., Ozer, C., Comoglu, M., Meral Ozel, N., Wächter J., “Experiences with TRIDEC’s Crisis Management Demonstrator in the Turkish NEAMWave12 exercise tsunami scenario”, EGU 2013, 7-12 April 2013, Vienna, Austria
 • Yalçıner, A.C., Suppasri, A., Mas, E., Kalligeris, N., Necmioglu, O., Imamura, F.,Özer, C., Zaytsev, A., M. Özel, N., Synolakis, C., “11 Mart 2011 Büyük Doğu Japonya Tsunamisinin Ardından Hasar Görmüş Kıyı Bölgelerinde Alan Çalışması”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi; Trabzon – Türkiye, 21-23 Kasım 2011
 • Erdik, M., Yalciner, A.C., Meral Ozel, N., Kalafat, D., Necmioglu, O., Yilmazer, M., Kanoglu, U., Ozer, C., Zaytsev, A., Chernov, A., “Development of Tsunami Simulation Structure for Tsunami Warning System in Turkey”, (Poster), Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-10717-3, 2010, EGU General Assembly 2010

 

Katıldığı Uluslararası Konferanslar/ Toplantılar:
 • ·      JICA-SATREPS Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesi Ortak Koordinasyon Komitesi (JCC) 2. toplantısı, İstanbul, 30 Ağustos, 2014·      Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, Turkey, 24-29 August, 2014·      Avrupa’daki Tsunamiler için Değerlendirme, Strateji ve Risk Azaltma (ASTARTE) projesi İş Paketleri 6 ve 7 İlk Toplantısı, İstanbul, 20-21 Ocak, 2014·      JICA SATREPS Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesi Ortak Koordinasyon Komitesi (JCC) 1. toplantısı, İstanbul, 24 Aralık, 2013
 • UNESCO-IOC 10th Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas, Rome, Italy, 19-21 November 2013·      25th International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece
 • Marmara Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSite) Projesi Genel Kurulu, İstanbul, 2-3 Aralık, 2013
 • JICA SATREPS Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye’de Afet Eğitimi Projesi kapsamında Deprem ve Tsunami Çalıştayı İlk Toplantısı, İstanbul, 2-3 Mayıs, 2013
 • Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) / Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ortak Toplantısı, İstanbul, 7-8 Şubat, 2013
 • Marmara Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSite) Projesi İlk Toplantısı, İstanbul, 19-20 Aralık, 2012
 • The 33rd International Conference on Coastal Engineering (ICCE2012), Santander, Spain, July 1-6, 2012
 • 8th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC 2012, IITT Madras, Chennai, India, February 20-24, 2012
 • UNESCO-IOC 8th Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (ICG/NEAMTWS-VIII), Santander, Spain , November 22-24, 2011
 • European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 2–10, 2011
 • 7th International Workshop on Coastal Disaster Prevention organized by Port and Airport Research Institute (PARI), Asia Pacific Center for Coastal Disaster Research, Tokyo, Japan, January 26-28, 2011
 • 5th Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010
 • European Geosciences Union General Assembly 2010, Vienna, Austria, May 03–07, 2010
 • UNESCO-IOC Sixth Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (ICG/NEAMTWS-VI), Istanbul, Turkey , November 11-13, 2009
 • Closing Meeting of European Commission Project “TRANSFER” Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region, Istanbul, Turkey, September 14-16, 2009·      International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Anniversary Year of the 1509 September 10, Marmara Earthquake, Istanbul, Turkey, September 10-12, 2009
 • 24th International Tsunami Symposium of the IUGG Tsunami Commission, Novosibirsk, Russia, July 14-16, 2009
 • WCCE – ECCE – TCCE Joint Conference “Earthquake & Tsunami”, Istanbul, Turkey, June 22-24, 2009
 • 2nd Steering Committee Meeting on IAEA Extrabudgetary Project on Protection of Nuclear Power Plants against Tsunamis and Post Earthquake considerations in the External Zone, Antalya, Turkey, March 23-27,2009
 • Conference on Marine Problems and Specific Solutions (COMPASS 2008), Bandos Island, June 15-18, 2008
 • EU-Funded TRANSFER Project WP5-WP7-WP8 Meeting, Cadiz, Spain, April 1-5, 2008
 • 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008
 • 1st Annual Meeting of EU-funded Research Project TRANSFER (Tsunami Risk and Strategies for the European Region), Rhodes, Greece, October 18-20, 2007·      General assembly of International Union of Geodesy& Geophysics, Perugia, Italy, July 2-13, 2007
 • Workshop of “TRANSFER WP 5-7-8 on Numerical Models, Inundation Maps and Test Sites”, Fethiye, Turkey, June 12-14, 2007·      European Geosciences Union General Assembly 2007, Vienna, Austria, April 15-20, 2007
 • International Round-Table Dialogue on Earthquake and Tsunami Risks in Southeast Asia and the South China Sea Region, KL, Malaysia, April 27-28, 2006
 • HAZARDS 2006 – 11th International Symposium on Natural & Human-Induced Hazards, Patras, Greece, June 22-25, 2006
 Katıldığı Ulusal Konferanslar/Toplantılar:
 • 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 7-9 Kasım 2014, İstanbul
 • İnşaat Mühendisliği Odası Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı, 13 Haziran, 2013, İstanbul
 • 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi; 21-23 Kasım 2011, Trabzon
 • 62. Türkiye Jeoloji Konferansı, 13-17 Nisan 2009, Ankara
 • 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim 2007, Izmir
 • 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2005, Bodrum

 

Katıldığı Kısa Kurs Programları:
 • Short Courses of PIANC-COPEDEC VIII on “Coastal Dynamics For Coastal Engineers” “Port & Harbor Planning/Engineering” and “Dredging” given by Prof. M. J. F. Stive, John Headland and Prof. Dr. Ir. C. Van Rhee respectively, 18-19 February, 2012
 • The Fifth Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010
 • Short Course on Recent Developments in Coastal Engineering, given by Prof. Emeritus Yoshimi Goda, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, May 21-22,  2008
 • Short Courses of PIANC-COPEDEC VII on “Coastal Hazards and coastal Zone Management”, “Port Planning and Engineering”, “New Design Criteria and applications for Yacht Harbors” and “Coastal Processes and Protection” given by L. Ewing, J. Headland, L. Franco and R. Cox respectively, 23 February, 2008
 • Short Course about Rubble Mound Breakwater Design, given by Dr. J. Van der MEER at Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, September 10-14, 2007

 

ALDIĞI ÖDÜLLER ve DESTEKLER

 • Japan International Cooperation Agency (JICA) tarafından Tsunami Simulasyon eğitimi desteği (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) ve Japan Port and Airport Research Institute (PARI) kurumunda tsunami sayısal modellemesi konusunda eğitim ve işbirliği çalışması), 3 Eylül- 19 Ekim 2014, JaponyaODTÜ·
 • ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2003- 2004 ders yılı 1. Döneminde Yüksek Şeref (High Honour) derecesi

 

ODTÜ’de LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DERSLERİNDE ASİSTANLIKLAR (2005-2010)

·    Data Management in Coastal and Ocean Engineering (CE007)  Güz 2010, Bahar 2010
·    Modeling of Coastal Engineering Problems (CE594) Güz 2008, Güz 2006, Güz 2005
·    Coastal And Harbor Structures Design (CE598) Bahar 2009, Bahar 2008, Bahar 2007, Bahar 2006, Bahar 2005
·    Coastal Sedimentation (CE595) Güz 2010, Güz 2007, Güz 2006, Güz 2005
·    Ocean Engineering and Underwater Operations (CE495) Güz 2007, Güz 2006, Güz 2005
·    Coastal Engineering I (CE491) Güz 2006, Bahar 2006, Güz 2005
·    Coastal Engineering II (CE492) Güz 2006, Bahar 2006
·    Marinas (CE496) Bahar 2008, Güz 2007, Bahar 2007 Bahar 2007, Bahar 2006
·    Coastal Zone Management (CE497) Bahar 2006, Güz 2005
·    Marine Hazards and Tsunamis (CE761) Güz 2008, Güz 2007
·    Coastal Pollution (CE596) Bahar 2010, Bahar 2009, Bahar 2008