TARİHÇE
AMAÇ VE GÖREVLER
YÜRÜTME KURULU
AHEB ÇALIŞANLARI
Temel Afet Bilinci
Toplum Afet Gönüllüleri
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
Depreme Karşı Yapısal Bilinç

AMAÇ VE GÖREVLER


AHEB’in rolü, topluma odaklı afet hazırlığı ile ilgili halk eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere yüksek kalitede müfredat ve materyal geliştirilmesini desteklemektir. AHEB, bu konuya bilim adamları, akademisyenler ve teknik uzmanlar ile, afet risklerini azaltmak için bu bilgilere ihtiyacı olan halk arasında bir köprü oluşturulması için çaba harcamak şeklinde yaklaşmaktadır. 

AHEB’in Çalışma Konusu
AHEB, afet riskinin azaltılması ve afete hazırlık için müfredat ve eğitim materyalleri geliştirir, eğitmen eğitimleri organize eder ve gerçekleştirir ve bu konudaki araştırma çalışmalarına katılır.

AHEB, ABCD Temel Afet Bilinci, Sivil Savunma Görevlileri ve Toplum Afet Gönüllüsü (SSG-TAG), Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) ve Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB) konularında geliştirdiği dört eğitim programına ek olarak, hastanelerde, müzelerde, engellilerde ve okullarda afet hazırlığı ile iş sürekliliği konularında eğitim materyallerini Türkçe, Ingilizce ve Rusça olarak hazırlamıştır. 

Görev ve Faaliyetleri:
Kuruluş amacına yönelik olmak üzere AHEB görev ve faaliyetleri;
Eğitim programları geliştirmek, denetlemek ve değerlendirmek.
Eğitim malzemeleri (rapor, kitap, yazılı malzeme, CD-ROM, DVD ve videolar) hazırlamak.
Eğitim malzemelerini sanal ortama aktararak uzaktan öğrenim internet portalını hazırlamak ve güncel tutmak.
Enstitü genelinde eğitmen kapasitesi yaratmak ve birim bünyesinde bir eğitmen kadrosu oluşturmak.
Mevcut eğitim programlarına yönelik kurumsal veya birimsel eğitim taleplerini değerlendirip, eğitimleri koordine etmek.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği olanaklarını geliştirerek, işbirliği protokolleri yapmak ve bu kapsamda alt projeler geliştirmek.
Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde çalışarak ulusal strateji ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak.
Ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.
Deprempark’ı ziyaret eden öğrencilere yönelik eğitimlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bünyesinde kurulmuş olan DEPREMPARK, İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilmiş olup kuruluşundan sonra AHEB’in faaliyetleri arasında yer alan DEPREMPARK’ta haftanın belirli günlerinde düzenlenen eğitimlerin amacı, İlköğretim Okulu öğrencilerini deprem konusunda aydınlatmak, onları deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranacakları yönünde bilgilendirip bilinçlendirmektir.