İ. Zafer ÖĞÜTCÜ

Jeofizik Mühendisi
zaferogutcu_200x250

YAYINLARI :

 1. Üçer, S.B., Alsan, E., Başarır, E., Tezuçan, L., Ayhan, E., Kesili, S., Ulusan, N., Sancaklı, N., Dalmaz, S., Kalafat, D., Meral, N., Aşık, S., Sevimay, K., Öz, G., İnce, Ş., Güngör, A., Öğütcü, Z., Pınar, A., 1988. 1976-1987 Kandilli Rasathanesi Deprem Kataloğu, 350 Sayfa.
 2. Öğütcü, Z., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşe Deprem İstasyonu Süreye Bağımlı Manitüd Denklemi,Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 62, 96-110 (in Turkish).
 3. Ayhan, E., Kasnak, E., Öğütcü, Z., Kalafat, D., İnce, Ş., Akkartal, B., Püskülcü, S., Özel, N., Öz, G., Sevimay, K., Kara, M., Pınar, A., 1989. 1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 64, 5-191 (in Turkish).
 4. Kalafat, D., M. Kara, Ögütcü, Z, G. Horasan, 1992. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 70, 64-89 (in Turkish).
 5. Türkelli, N., O. Gündoğdu, D. Kalafat, E. Ayhan, B. Akkartal, Öğütcü, Z., G. Öz, M. Kara, K. Kılıç, 1995. Türkiye Şiddetli Depremler Kataloğu (1900-1994). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Raporu, Proje Kodu: 95T0253 , İstanbul.
 6. Kalafat, D., Öğütcü, Z., M. Kara, Ş. İnce, A. Pınar, 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, IX Mühendislik Sempozyumu, Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 97-101
 7. Türkelli, N., N. Kafadar, E. Ayhan, M. Kara, D. Kalafat, Ş. İnce, Z. Öğütcü, K. Kılıç, A. Güngör, G. Öz, A. Pınar, B. Akkartal, G. Horasan, S. Püskülcü, E. Kasnak, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Laboratuarı, İstanbul (in Turkish).
 8. Pınar, A., N. Özel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Öz, Öğütcü, Z., M. Kara, S. Püskülcü, M. Savaraklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. İnce, E. Kasnak, K. Kekovalı and E. Görgün, 1999. Earthquake Data Server of the Seismological Laboratory in Koeri, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, July 5-9, İstanbul, Turkey, Abstracts, p. 60.
 9. Pınar A., Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Öğütcü,Z., K. Kılıç, 1999. 1981-1997 Türkiye ve Çevresi Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Kodu Proje: 99T201, İstanbul.
 10. Kalafat, D.,Öz, G., M. Kara, A. Pınar, N. Özel, Öğütcü, Z., K. Kılıç, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye Deprem Etkinliğine Toplu Bir Bakış, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 87-100, 24-27 Mayıs, İzmir.
 11. Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Öğütcü, Z, K. Kılıç, A. Pınar, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Yayınları 2000, Bebek, İstanbul.
 12. Kalafat, D., G. Öz,N.Özel, M. Kara, Z. Öğütcü, G.Horasan, S.Püskülcü, K.Kılıç, A.Güngör, Ş.İnce, E.Görgün, A.Pınar, N.Kafadar, M.Yılmazer,K.Kekovalı, A.Köseoğlu, M.Çomoğlu, Y.Güneş, M.Suvarıklı . ” 17 Ağustos 1999 İzmit , 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Artçı Deprem Etkinlikleri ” B.Ü. Yayınları 2001 Bebek İstanbul
 13. Pınar A., Öğütçü Z. , Yılmazer M. ” The November 15, 2000 Van Eastern Turkey, Earthquake: An Intermediate Depth Versus Multiple Event “. The Tectonics of Eastern Turkey and the Northern Arabian Plate: International Workshop. Yayın No:1, p.45
 14. Pınar A., Y.Honkura, K.Kuge,M.Matsushima,N.Sezgin, M.Yılmazer, Öğütçü Z. “ Source Mechanism of the 2000 November 15 Lake Van earthquake ) Mw = 5.6 ) in eastern Turkey and its seismotectonic implications. Geophys.J.Int. (2007) 170,749-763
 15. Horasan G., Boztepe Güney A., Küsmezer A., Bekler F., Öğütcü Z., Musaoğlu N., Contemination of seismicity catalogs by quarry blasts: An example from İstanbul and its vicinity, northwestern Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 34 (2009) 90-99
 16. Z.Öğütcü – G.Horasan – D.Kalafat” İnvestigation of micro seismic activity sources in Konya and its vicinity ,Central Turkey “
 17. Doğan Kalafat, Kıvanç Kekovalı, Feyza Akkoyunlu, Zafer Ögütçü, Source mechanism and stress analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw = 7.1) and aftershocks, Journal of Seismology, DOI 10.1007/s10950-013-9413-0.