Mehveş Feyza AKKOYUNLU

Dr., Jeofizik Yüksek Mühendisi

Dr. MEHVEŞ FEYZA AKKOYUNLU

feyza.ocal@gmail.com

KİTAPLAR

AKKOYUNLU, M. F. (2022). Açıklamalı Sismolojik Kavramlar.
Akademisyen Kitabevi. ISBN:

Akkoyunlu Mehveş Feyza (2013) Sismoloji
Sismoloji kitabı çevirisi (Hugh Doyle)
Jeofizik Mühendisleri Odası Yayınları ISBN: 978-605-0105-39-1

Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler:
Sismoloji Biliminin Tarihsel Gelişimi
Akkoyunlu, Mehveş Feyza
Gece Kitaplığı (2020) ISBN: 978-625-7243-56-8

EĞİTİM

DOKTORA

2010-2019 Doktora
Mezuniyet Tarihi: 25.02.2019
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Tez Konusu
“Van Gölü’nün 3 Boyutlu Sismik Hız Modeli ve sismotektonik Özellikleri”

YÜKSEK LİSANS

1997-2001 Yüksek Lisans
Mezuniyet Tarihi: 06.07.2000
Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara
Tez konusu
“Nükleer Denemeler ve Patlatmaların Ayırt Edilmesinde Kullanılan Yöntemler”

1996-1997 Pedagojik Formasyon Eğitimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

1995-1996 Yüksek Lisans
Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Istanbul Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans Dersleri)

LİSANS

1991-1995 Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Mezuniyet Tarihi: 19.07.1995

İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul
Tez konusu
“Marmara Denizi Derin Sismik Kesitlerin Yorumlanması”

İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul
Tamamlanmış İngilizce Destekli Ders Programı

1985-1991 Yozgat Anadolu Lisesi
Mezuniyet Tarihi : 15.06.1991
Alan: Matematik

1984-1985 İngilizce Hazırlık Eğitimi

Ödül ve Dereceler

1995 İTÜ Jeofizik mühendisliği bölüm birinciliği ile mezuniyet

1994 JFMO En iyi Staj Ödülü

PROJELER

Araştırmacı
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 6671.
Proje Dönemi : 07.02.2012-1.10.2014
Proje Adı: “23 Ekim 2011 Van Depremi ve Artçı Deprem Etkinliğinin Araştırılması”

Araştırmacı
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 6040.
Proje Dönemi: 19.04.2011- 23.07.2014
Proje Adı: “Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin (Karlıova Üçlü Eklemi) Sismik Boşluklarının Takibi ve Bölgenin P Dalgası Hız Yapısının Yerel Tomografi Yöntemi ile Araştırılması”

DENEYİM

06.2009- Halen

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi İstanbul

Jeofizik Mühendisi
 Deprem Verilerinin gerçek zamanlı analizi ve deprem kataloglarının oluşturulması.
 Depremlerin yeniden değerlendirilmesi
 Bilimsel makale ve çalışmalara katkı

11.2008-06.2009

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Ankara

Jeofizik Mühendisi
 Sismik Veri İşlem
 Yer Radarı Çalışması

21.12.2007-3.09.2008

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması Organizasyonu Viyana, Avusturya

Uzman Analist
 Küresel ölçekli Sismik, Hidroakustik ve infrases verilerinin analizi, ve katalog kontrolü.
 Eğitim amaçlı sunumlar ve çalışmalar
 Proje çalışmaları
3.09.2001- 21.12.2007

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması Organizasyonu Viyana, Avusturya

Analist
Sismik, Hidroakustik ve infrases verilerin analizi

07.1997-07.2001

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu, Ankara

Jeofizik Mühendisi
 Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu kurulumu çalışmalarında yer almak
 Veri Kalite kontrolü

EĞİTİM VE KISA SÜRELİ KURSLAR

02.2001- 08.2001

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması Organizasyonu Viyana, Avusturya

6. Sismik veri analizi kursu

Temmuz-Eylül 2000

Goodfellow AFB Texas, ABD
Sismometre kurulum ve sistem yönetimi kursu

19-23.10.1998

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Antlaşması Organizasyonu Viyana, Avusturya
Ulusal Veri Merkezleri Çalışanları Kursu

26-30.10.1998

İstasyon çalışanları kursu NORSAR, Norway

2003 (1 hafta)

Webster Üniversitesi, Vienna
Sunum Teknikleri Geliştirme eğitimi

2007 (1 hafta)

Webster University,Vienna
Kişisel İlişkiler Geliştirme Kursu

YAZILIM BİLGİSİ

Windows, Solaris, UNIX, ORACLE/ SQL, Fortran 77, Analysis Software: ARS (Analyst Review Software),GEOPMCC,GEOTOOL, HART,GMT (Generic Mapping Tools)

Kısa Dönemli Bilimsel Çalışmalar

23.10-04.04.2012 Coulomb 3.3 Software Kursu / U.S. Geological Survey, MS 977
345 Middlefield Road, Menlo Park, CA 94025

Staj
Temmuz-Ağustos 1994 -TPAO
Temmuz-Ağustos 1993- GECO, Norway

Dil
İngilizce

YAYINLAR

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Ali, S. M., & Akkoyunlu, M. F. (2022). Statistical analysis of earthquake catalogs for seismic hazard studies around the Karliova Triple Junction (eastern Turkey). Journal of African Earth Sciences, 186, 104436.

2. Kalafat, D., Kekovalı, K., Akkoyunlu, F., & Ögütçü, Z. (2014). Source mechanism and stress analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw= 7.1) and aftershocks. Journal of seismology, 18(3), 371-384.

3. Bayrak, Y., Yadav, R. B. S., Kalafat, D., Tsapanos, T. M., Çınar, H., Singh, A. P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal F., Koravos G., (2013). Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence. Tectonophysics, 601, 163-176.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

4. Akar, F. Akkoyunlu M.F., Bilim F., The Spatial Analysis of b-values of the area between Bodrum and Fethiye, the south-western Anatolia, Turkey, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (Accepted)

5. Akkoyunlu Mehveş Feyza, Tarihsel Depremler ve Kullanılan Yöntemler. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (21), 587-590, 2021 DOI: 10.31590/ejosat.785452

6. Akkoyunlu Mehveş Feyza, Size of Earthquakes, Kocaeli Journal of Science and Engineering, c. 3, sayı. 2, ss. 52-58, Kas. 2020, doi:10.34088/kojose.770729

7. Akkoyunlu Mehveş Feyza, Dünya’da ve Türkiye’de Jeofizikte İnsan Kaynağı ve Yerbilimleri Arasındaki İletişim Jeofizik Dergisi Sayı 26. s.7-10, Temmuz 1995., 2006.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan yayımlanan bildiri

8. Akkoyunlu, M.F., Generic Mapping Tools (GMT): Application in Earth Sciences (poster)
VI. International Earthquake Symposium, September 25-27, 2019, Kocaeli

9. Kaypak B., Çıvgın B., Seyitoğlu G., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., Analysis of Aftershocks of Acıpayam Earthquake (20.03.2019, Mw=5.7), VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey, (Oral presentation).

10. Poyraz S. Altuncu, Pınar A., Kekovali K., Güneş Y., Kalafat D., Ergün T., Cambaz M. D., Koseoglu A., Öğütçü Z., Kara M., Akkoyunlu M.F., Pektaş R., Çomoğlu M., Yılmazer M., Özdemir F., Hisarli P., Aksarı D., Polat R., Çetin S., Gül M., 2017 Yılı Ayvacık-Çanakkale Deprem Aktivitesinin Sismotektonik Özellikleri, 4.Uluslarası Deprem Mühendisliği ve sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017 (Oral presentation)

11. Irmak T. S., Doğan B., Erkal T.,Karakaş A.,Çalık G., Gül Ü., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K.Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake, Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 10 – 12 March 2016. (Oral presentation)
12. Kalafat D., Kekovalı K., Pınar A., Akkoyunlu M.F., The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10-12 June 2015 (Oral presentation)

13. Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal M. F., Pınar A., Tunç B., An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, JPGU International Sysposium, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May 19-24, 2013. (Oral presentation)

14. Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2013. (Oral presentation)

15. Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A., Moment Tensor Inversion of Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey., AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 2013. (poster)

16. Kalafat D., Polat R., Poyraz S. A., Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey., 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly, Moscow, Russia, August 19-24 2012.

17. Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütçü Z., Kekovalı K., Yılmazer M., Öcal M. F., Güneş Y., A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw:7.2): Southeastern Turkey. American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 3-7 Aralık 2012. (poster)

18. Kalafat D., Kekovalı K., Suvarıklı M., Cambaz D., Poyraz S. A., Tunç B., Yılmazer M., Görgün E., Küsmezer A., Öğütçü Z., Güneş Y., Kara M., Kılıç K., Çomoğlu M., Deniz P., Öcal M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö., Gül M., Horasan G., Gülen L. Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, California, USA, S21A-2139, 5-9 December 2011. (poster)

19. Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kara M., Görgün E., Çomoğlu M., Poyraz S. A., Deniz P., Öcal M.F., Samut D., Kılıç K., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010. (poster)

20. Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Görgün E., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoğlu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Poyraz S. A., Bekler F. N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal M. F., Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17-19 August 2009. (oral presentation)

21. Kalafat D., Öcal M.F., Kekovalı K., Gülen L., Moment Tensor Catalogue of Important Earthquakes in Turkey and Surrounding Regions, AGU Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 14-18 December, 2009. (poster)

22. Kalafat, D., Kekovalı K., Öcal M., Gülen L., Moment Tensor Catalogue of Important Earthquakes in Turkey and Surrounding Regions, Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract ED23A-0536. (poster)

23. Kalafat, D., Öcal M.F., Kekovalı K., Gülen L.,Recent Seismic Activity in Afsar-Bala (Ankara), Central Turkey , Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract S51B-1407. (poster)

24. Kalafat, D. Yılmazer, M., Kekovalı K., Görgün E., Poyraz S. A., Öcal M.F., Türkiye Deprem Ağına ait Genişbantlı (BB) Deprem İstasyonları Kullanılarak Yapılan Yakın Gerçek Zamanlı Bölgesel Moment Tensör Değerlendirmeleri – Near Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network’s Broadband Stations. International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 62, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey. (oral presentation)

25. Fisseha M., Kasmi A., Ndiath A., Öcal M.F., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis and Results, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2008. (poster)

26. Brachet N., Ndiath A., Öcal M.F.,Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2007. (oral presentation)

27. Öcal M.F., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Brachet N., Coyne J., Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin Part II: Analysis and Results (Oral presentation). 2007 Infrasound Technology Workshop 13-16 November 2007, Japan Weather Association and Center for the Promotion of Disarmament and Non-Proliferation, Tokyo, Japan. (Oral presentation)

28. Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Öcal M.F., Sitnikov K.,Turyomurugyendo G., Coyne J. Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin Part I: Procedure and Recent Developments (Oral presentation), 2007 Infrasound Technology Workshop 13-16 November 2007, Japan Weather Association and Center for the Promotion of Disarmament and Non-Proliferation, Tokyo, Japan. (Oral presentation)

29. Ndiath A., Öcal M.F., Fisseha M., Turyomurugyendo G.,Sitnikov K., Brachet N., Coyne J.
Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data, ITW Fairbanks, Alaska,September 2006.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

30. Akkoyunlu, M.F., Kalafat, D., Oruç, B., Kaypak, B., “23 Ekim 2011 Van Depremi ve artçılarının yeniden konumlandırılması” ATAG Grubu 24. ÇALIŞTAYI, 16-18 Kasım 2021, (Online)

31. Akkoyunlu, M.F., Kalafat, D., Oruç, B., Kaypak, B., “Van Gölü Depremi (Mw 7.1) ve artçı depremlerin seyahat zamanlarından sismik hız yapısının bir boyutlu modellenmesi” ATAG Grubu 24. ÇALIŞTAYI, 16-18 Kasım 2021, Online

32. Akkoyunlu Mehveş Feyza, Doğan Kalafat, Bülent Oruç, Bülent Kaypak., 23 Ekim 2011 Van Depremi ve artçılarının yeniden konumlandırılması, ATAG Grubu 24. ÇALIŞTAYI, 2021.

33. Akkoyunlu Mehveş Feyza, Doğan Kalafat, Bülent Oruç, Bülent Kaypak., Van Gölü Depremi (Mw 7.1) ve artçı depremlerin seyahat zamanlarından sismik hız yapısının bir boyutlu modellenmesi, ATAG Grubu 24. ÇALIŞTAYI, 2021.

34. Poyraz,S., Doğan Kalafat, Ergün, T., Güneş,Y., Polat,R.,Çetin S., Gül, M., Aksarı, D., Özdemir, F., Kara, M., Kekovalı, K., Öğütçü, Z., Işık, S., Teoman, U., Deniz, P., Cambaz, D., Turhan, F., Necmioğlu,Ö., Akkoyunlu, M.F., Köseoğlu, A., 24 Ocak 2020 Sivrice-Elazığ Depremi ve Artçı Dağılımı, ATAG 2020 Sivrice-Sisam Adası Depremleri Özel Toplantısı, 2020.

35. Çıvgın B., Kaypak B., Seyitoğlu G., Aktuğ B., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks, 20th Anniversary of the 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, İTÜ, 15-18 October 2019.

36. Doğan B.,Erkal T., Irmak T.S., Kalafat D., Karakaş A., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Van Gölü Havzasın’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, “TURQUA39” İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 8-11 Mayıs 2016.

37. Kaypak B., Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Barış Ş., Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, oral presentation, 14-16 Ekim 2015.

38. Doğan B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A., 9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, 2014

39. Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal M.F., A. Pınar., B. Tunç., Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 66th Geological Congress of Turkey, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 1-5 Nisan 2013.

40. Akkoyunlu M. F., Kalafat D., Samut D., Güneş Y., 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 18-19 Ekim 2012.

41. Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z., Horasan G., Gülen L., Kekovalı K., Tunç B., Cambaz D., Yılmazer M., Görgün E., Poyraz S. A., Küsmezer A., Güneş Y., Kara M.,. Kılıç K, Çomoğlu M., Deniz P., Akkoyunlu M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö.,Gül M., Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 19-22 Ekim 2011.

42. Kalafat D., Poyraz S.A., Samut D., Kürçer A., Gökten Y. E., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y.,Yılmazer M., Kılıç K., Kara M.,Çomoğlu M., Görgün E., Deniz P., Öcal M.F., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro Depremselliğinin İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 2010.

43. Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoglu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Altuncu Poyraz S., Bekler F.N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal M.F., Görgün E., Gülen L., Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, oral presentation, 8-11 Ekim 2009.

44. Öcal M.F., Kalafat D., Demircioğlu M.B., Erdik M., Hancılar U., Kamer Y., Sesetyan K., Tüzün C., Yenidoğan C., Zülfikar A.C., ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması. Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Çanakkale, poster, Türkiye, 8-11 Ekim 2009.

45. Necioğlu A., Öcal M.F., Discrimination of Nuclear Explosions and Earthquakes: Seismic Data Quality of Belbasi Seismic Research Station. Ulusal Jeofizik Toplantısı Genişletilmiş Abstractler, s.54., 23-25 Kasım 2000, MTA Ankara

46. Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Öcal M.F., Sitnikov K., Turyomurugyendo G. Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC Vienna, Austria, 2006.

09.02.2023