Mehveş Feyza AKKOYUNLU

Dr., Jeofizik Yüksek Mühendisi