Mehveş Feyza AKKOYUNLU

Dr., Jeofizik Yüksek Mühendisi

MEHVEŞ FEYZA AKKOYUNLU
ÖZGEÇMİŞ
İŞ DENEYİMİ
(2009-Halen) B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Yüksek Jeofizik Mühendisi,İstanbul
(2008-2009) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Jeofizik Dairesi- Sismik Araştırmalar Birimi, Ankara
(2001-2008)Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Organizasyonu (CTBTO) Uluslararası Veri Merkezi-Viyana, Şef Analist (2007-2008), Analist (2001-2007)
(1997- 2001) B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu, Ankara
EĞİTİM
2010-2019 Kocaeli Üniversitesi Jeofizik mühendisliği bölümü doktora öğrencisi
1997-2000 Yüksek Lisans-Jeofizik Mühendisliği -Ankara Üniversitesi
1991-1995 Lisans -Jeofizik Mühendisliği -İstanbul Teknik Üniversitesi
MESLEKİ EĞİTİM
2016 Eğitim Koçluğu Kursu Üsküdar Üniversitesi
2010 ARC GIS, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş.Enst.
2010 Seisan veri analizi kursu Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş.Enst.
2006 Oracle9i ve Gelişmiş SQL kursu- Viyana Avusturya
2001 VI. Uluslararası Veri Merkezi Sismik, Hidroakustik ve İnfrases Veri Analizi Kursu CTBTO-Viyana Avusturya
2001 UNIX kursu : Learning Tree –Oracle SQL ve PL/SQL kursu –Viyana Avusturya
2000 Sismik Arazi Uygulamaları Kursu AFTAC- Teksas, ABD
2000 Unix İşletim Sistemi Yönetimi Kursu Teksas ABD
1998 Uluslararası Veri İzleme Merkezi Kursu CTBTO-Viyana, Avusturya
1998 Sismik Operatörler Teknik Eğitim Kursu NORSAR- Norveç
2003 Sunum Teknikleri Geliştirme Kursu – Webster Üniversitesi Viyana Avusturya
YAYINLAR
Çeviri Kitap: Sismoloji (Seismology, Hugh Doyle, 1995, John Wiley & Sons, 218s) TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara- 2013.
Uluslararası Dergilerdeki Makaleler
1- Kalafat D., Kekovalı K., Akkoyunlu F., Ögütçü Z., Source mechanism and Stress Analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw = 7.1) and Aftershocks, (DOI) 10.1007/s10950-013-9413-0
2- Bayrak Y., R.B.S. Yadav, Kalafat D., Tsapanos T.M., Çınar H., Singh A.P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal F, Koravos G., Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, Volume 601, 2 August 2013, Pages 163-176, ISSN 0040-1951, http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.05.008.
Uluslararası Bildiriler
1- Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A. 2013, Moment Tensor InversionOf Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A.
2- Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, Y. Güneş, Y. Güneş, Y. Güneş, Y. Güneş, M. F. Öcal M. F. Öcal M. F. Öcal M. F. Öcal M. F. Öcal M. F. Öcal M. F. Öcal , A. , A. Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç Pınar, B. Tunç (2013). An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, (S-CG07 Collision, Subduction, and Metamorphism ), JPGU International Sysposium 2013, May 19-24, Makuhari Messe, Chiba, Japan.
3- D. Kalafat, R. Polat, S. A. Poyraz , K. Kekovali and M.F. Akkoyunlu (2012). 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU 2012-13091, 2012, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly 2012, August 19-24, Moscow, Russia.
4- D. Kalafat, M. Suvarikli, Z. Ogutcu, K. Kekovali, M. Yilmazer, M. F. Ocal, Y. Gunes (2012). A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Southeastern Turkey, American Geophysics Union AGU 2012 Fall Meeting, S51B-2420, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA.
5- Kalafat, D. K. Kekovalı, M. Suvarıklı, D. Cambaz, S. A. Poyraz, B. Tunç, M. Yılmazer, E. Görgün, A. Küsmezer, Z. Öğütçü, Y. Güneş, M. Kara, K. Kılıç, M. Çomoğlu, P. Deniz, M.F. Öcal, D. Kepekçi, S. Tunç, Ö. Çok, M. Gül, G. Horasan, L. Gülen (2011). Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area : Eastern Turkey, 2011, AGU Fall Meeting, S21A-2139, 5-9 Dec., 2011 California, USA.
6- Kalafat, D., Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş,, M. Yılmazer, M. Kara, E. Görgün, M. Çomoğlu, S. A.Poyraz, P. Deniz, M.F. Öcal, D. Somut, K. Kılıç, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül, Ö. Çok (2010). Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010 S13B-2006 Poster, San Francisco, USA.
7- M.Fisseha, A.Kasmi, A.Ndiath, M.F.Ocal, K.Sitnikov, N.Brachet (2008), J.Coyne Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis And Results. April 2008 EGU Vienna, Austria poster presentation.
8- M.F.Ocal, A.Ndiath, M.Fisseha, A.Kasmi, K.Sitnikov, G.Turyomurugyendo, N.Brachet and J.Coyne (2007) Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin – Part II:Analysis and Results, Infrasound Technology Workshop Tokyo, Japan, Nov.2007, oral presentation
9- N.Brachet, A.Ndiath, Ocal M.F. (2007), Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre. April 2007 EGU Vienna, Austria poster presentation.
10- Ndiath A., Ocal M.F., M.Fisseha, G.Turyomurugyendo, K.Sitnikov, N.Brachet, J.Coyne (2006) Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data. ITW Fairbanks Alaska, September, oral presentation
11- N.Brachet, A.Ndiath, M.Fisseha, M.F.Ocal, K.Sitnikov, G.Turyomurugyendo (2006) Infrasound Processing at the IDC – Report on the Infra Team Activities in 2005/6 Presentation for PTS staff. CTBTO, Vienna Austria 2006
12- N.Brachet, A.Ndiath, M.Fisseha, K.Sitnikov, M.F.Ocal, G.Turyomurugyendo (2006) Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC -2006 Vienna, Austria
Ulusal Bildiriler
1- Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., 2013, Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey.
2- Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M.F. Öcal, A. Pınar, B. Tunç, 2013. Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış,2013, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı s. 10-11, 66th Geological Congress of Turkey Abstracts Book p.10-11, 1-5 Nisan 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
3- Akkoyunlu M. F., KALAFAT, D., Samut, D, Gunes, Y. (2012). 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, ATAG 16 18-19 Ekim 2012, Bildiri Özleri Kitabı s.58, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Kandilli Yerleşkesi-Çengelköy 34684 , İstanbul.
4- Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, G. Horasan, L. Gülen, K. Kekovalı, B. Tunç, D. Cambaz, M. Yılmazer, E. Görgün, S. A. Poyraz, A. Küsmezer, Y. Güneş, M. Kara, K. Kılıç, M. Çomoğlu, P. Deniz, M.F. Akkoyunlu, D. Kepekçi, S. Tunç, Ö. Çok, M. Gül (2011). Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.51-52., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
5- Kalafat, D., S.A. Poyraz, D. Samut, A. Kürçer, Y. E. Gökten, K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güeş, M. Yılmazer, K. Kılıç, M. Kara, M. Çomoğlu, E. Görgün, P. Deniz, M.F. Öcal, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül ve Ö. Çok 2010. Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.28, Adıyaman.
6- Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, E. görgün, M: Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, F. N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M. F. Öcal (2009). İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü ve civarının Sismisitesi ve Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi- Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of
Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 63, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
7- Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoglu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. Altuncu Poyraz, F.N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M.F. Öcal, E. Görgün ve L. Gülen (2009). Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 29, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
8- Öcal, M.F., D. Kalafat, M.B. Demircioğlu, M. Erdik, U. Hancılar, Y. Kamer, K. Sesetyan, C. Tüzün, C. Yenidoğan ve A.C. Zülfikar (2009). ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 38, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
9- Akkoyunlu, M.F; Kaypak B.; Kalafat D.; Barış Ş. Determination of One Dimensional (1-D) Crustal Velocity Model of Lake Van Region and Surroundings. 5.International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015. Kocaeli Turkey
10- Akkoyunlu, M.F; Kalafat D.; Güneş, Y; Barış Ş. The Relocation of 23 October 2011 Van Earthquake and its Aftershocks. 5.International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015. Kocaeli Turkey
11- Kalafat D, Kekovalı K., Pınar A., AKKOYUNLU M.F. The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions. 5.International Earthquake Symposium, 10-12 June 2015. Kocaeli Turkey
12- Kaypak B.; Akkoyunlu, M.F; Kalafat D.; Barış Ş. Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR
13- Bülent Doğan, Tevfik Erkal, Tahir Serkan Irmak, Doğan Kalafat, Ahmet Karakaş, Mehveş Feyza Akkoyunlu, Kıvanç Kekovalı VAN GÖLÜ HAVZASI’NDAKİ KUVATERNER YAŞLI ÇÖKEL STRATİGRAFİSİNİN DEPOLANMA SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING THE DEPOSITIONAL PROCESSES OF QUATERNARY SQUENCE IN THE LAKE VAN BASIN 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2016).“TURQUA39” no’lu bildiri.
14- Tahir Serkan Irmak, Bülent Doğan, Tevfik Erkal, Ahmet Karakaş, Gülfer Çalık, Ünal Gül, M.Feyza Akkoyunlu, Kıvanç Kekovalı Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake Humboldt Kolleg – 2016 Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling Istanbul Technical University, 10 – 12 MARCH 2016 poster presentation.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Boğazici Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
Çengelkoy/İstanbul