Mehmet KARA

Jeofizik Mühendisi
mehmetkara_200x250

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri : İstanbul
Doğum Tarihi : 13.06.1964

EĞİTİM
1970-1975 İstanbul Dr.Tevfik Sağlam Örnek İlkokulu
1975-1981 İstanbul Kasımpaşa Lisesi
1983-1988 İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği

STAJ , SEMİNER,TEZLER
1985 “MA-SU” Jeoloji Araştırmacılık Kurum Stajı
1986 “B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ” Kurum Stajı
1988 Yılında “Beylikdüzü Zemin Araştırması ” Bitirme Tezi

İŞ TECRÜBESİ

1987-88 Yıllarında Yeraltı Aramacılık Jeofizik Araştırma firmasında Teknik Sorumluluk
Boğaziçi Universitesi Kasım 1988 -halen Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü “Jeofizik Mühendisi”

BİLGİSAYAR
İleri Basic Programlama Dili
Windows 98, MS Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point),

DİL, SÜRÜCÜ BELGESİ ve ASKERLİK
B SINIFI Sürücü Belgesi (1991)
Boğaziçi Üniv. YADYOK 1997-1999 İngilizce Kursu
1989 209.KD Genelkurmay Başkanlığı /ANKARA

HOBİLER
Kitap Okumak, Basketbol , Voleybol,Fenerbahçe Taraftarı ,Futbol seyircisi , Bilgisayar, Sinema, Satranç

YAYINLARI

Ayhan, E., Kasnak, E., Öğütçü, Z., Kalafat, D., İnce, Ş., Akkartal, B., Püskülcü, S., Özel, N., Öz, G., Sevimay, K., Kara, M., Pınar, A., 1989. 1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 64, 5-191.

Kalafat, D., M. Kara, Z. Ögütçü, G. Horasan, 1992. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 70, 64-89.

Kalafat, D., Z. Öğütçü, M. Kara, Ş. İnce, A. Pınar, 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, IX Mühendislik Sempozyumu, Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 97-101.

Türkelli, N., N. Kafadar, E. Ayhan, M. Kara, D. Kalafat, Ş. İnce, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Güngör, G. Öz, A. Pınar, B. Akkartal, G. Horasan, S. Püskülcü, E. Kasnak, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Laboratuarı, İstanbul.

Türkelli, N., O. Gündoğdu, D. Kalafat, E. Ayhan, B. Akkartal, Z. Öğütçü, G. Öz, M. Kara, K. Kılıç, 1995. Türkiye Şiddetli Depremler Kataloğu (1900-1994). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Raporu, Proje Kodu: 95T0253 , İstanbul.

Kara, M., Pınar,A., İnce,Ş., Güngör,A., Öğütcü,Z., 1996. 1995 Dinar Depremi ve Artçı sarsıntılarının Üç Boyutlu Dağılımı, T.C.Bayındırlık İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni 74, 46-68.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, 1998. Anadolu’ da yer alan on-line deprem istasyonlarının magnitüd denklemlerinin çıkartılması, T.C.Bayındırlık İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 76, 20-30.

Eyidoğan, H., A. Cisternas, C. Gürbüz, M. Aktar, H. Haessler, N. Türkelli, F. Biçmen, S. B. Üçer, S. Kuleli, A. Barka, A. M. Işıkara, O. Polat, B. Kaypak, M. Ergin, E. Arpat, A. Yörük, Ş. Barış, D. Kalafat, H. Alkıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Zor, T. Bekler, R. Gök, G. Örgülü, M.Kara, 1998. Marmara Denizi ve Çevresinin Mikro-Deprem Araştırmasının Sonuçları, Workshop-IV, s. 13-17, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15 Mayıs 1998.

A.Pınar, N. Ozel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Oz, Z. Ogutcu, M. Kara, S. Puskulcu, M. Suvarıklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. Ince, E. Kasnak, K. Kekovalı, E. Gorgun, Earthquake data server of the Seismological Laboratory in Koeri, 1999. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts p. 60, İstanbul, July 5-9, 1999.

Pınar, A., N. Özel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Öz, Z. Öğütcü, M. Kara, S. Püskülcü, M. Savaraklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. İnce, E. Kasnak, K. Kekovalı and E. Görgün, 1999. Earthquake Data Server of the Seismological Laboratory in Koeri, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, July 5-9, İstanbul, Turkey, Abstracts, p. 60.

Pınar A., Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, 1999. 1981-1997 Türkiye ve Çevresi Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Kodu Proje: 99T201, İstanbul.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, A. Pınar, N. Özel, Z. Öğütçü, K. Kılıç, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye deprem etkinliğine toplu bir bakış, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 87-100, 24-27 Mayıs, İzmir.

Özel, N., D. Kalafat, Pınar, A., G. Horasan, E. Cranswick, M. Yılmazer, M. Kara, Z. Öğütçü, 2000. 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremlerinin artçı sarsıntıları, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s.79-86, 24-27 Mayıs, İzmir.

Kalafat, D., M. Kara, G. Öz, 2000. Marmara Bölgesinin Depremselliği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Batı Marmara-Kuzey Ege Depremleri Jeofizik Toplantısı, Bildiriler Kitapçığı s. 44, 4 Kasım 2000, Çanakkale.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Pınar, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Yayınları 2000, Bebek, İstanbul.

Kalafat, D., G. Öz,N.Özel, M. Kara, Z. Öğütcü, G.Horasan, S.Püskülcü, K.Kılıç, A.Güngör, Ş.İnce, E.Görgün, A.Pınar, N.Kafadar, M.Yılmazer,K.Kekovalı, A.Köseoğlu, M.Çomoğlu, Y.Güneş, M.Suvarıklı . ” 17 Ağustos 1999 İzmit ,
12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Artçı Deprem Etkinlikleri ” B.Ü. Yayınları 2001 Bebek İstanbul