Kıvanç KEKOVALI

Koordinatör, Dr., Jeofizik Yüksek Mühendisi
kivanckekovali_200x250

İletişim Bilgileri

Adres : Boğaziçi Ünversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Estitüsü,Ulusal Deprem İzleme Merkezi,34684, Çengelköy-İstanbul /Türkiye
Telefon: +90 216 5163284 (ofis)
e-posta:  kekovali@bogazici.edu.tr, kekovali@gmail.com

Eğitim Bilgileri

 • İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Doktora
 • Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Eğitimi BUEPT/C
 • İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans
 • İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Lisans

Meslekte Deneyim

 • Boğaziçi Üniversitesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdür Yrd. 2005-halen
 • Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Mühendisi 1994-2004

Üyelikler

 • Halen- 2001 Üye TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Çalışma Alanları

 1. Sismoloji Fay, kırılma, anaşok, artçı şok,odak mekanizması çözümleri
 2. Deprem Parametrelerinin hesaplanması Lokasyon, Derinlik, Büyüklük, Moment Magnitüd (Deprem kinematik parametrelerinin belirlenmesi), deprem çözüm kriterlerinin iyileştirilmesi
 3. Kataloglama ve veri analizi Aletsel dönem deprem katalog çalışması (Şiddet, büyüklük, iç merkez, dış merkez, referans)
 4. Yapay kaynaklı patlatma (maden-taşocak patlatmaları) ile deprem verisi ayrımı Zaman-frekans ortamı analizleri,istatistiksel sismoloji
 5. Jeomağnetizma Yermağnetik alan değişimleri, Curie derinlik- Isı akısı değişimleri

Yayınlar (Makale,Bidiri, Sözlü/Poster Sunum,Teknik Rapor)

 1. Kekovalı K; Kalafat D; Deniz P; Kara M;Köseoğlu A; Yılmazer M; Poyraz S; Çomoğlu M. Patlatma Deprem Ayrımına Yönelik Zaman-Frekans Ortamı Analizleri; Tunçbilek-Kütahya Sahası Veri Madenciliği Uygulaması. ATAG 16 Çalıştayı, 18-19 Ekim 2012, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve D.A.E. İstanbul.
 2. Kalafat D;Suvarıklı M;Öğütçü Z; Kekovalı K; Poyraz S; Samut D; Çomoğlu M. 23 Ekim 2011 Van Depremi ve Artçı Deprem Etkinliğinin Sismotektonik Açıdan İrdelenmesi. ATAG 16 Çalıştayı, 18-19 Ekim 2012, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve D.A.E. İstanbul.
 3. Kalafat D; Polat R; Altuncu Poyraz S; Kekovalı K; Akkoyunlu MF. 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence: Western Turkey. Geophysical Research Abstracts, Vol.14,EGU 2012-13091, EGU General Assembly 2012-Vienna-Austria.
 4. Kalafat D; Kekovali K; Suvarıklı M;Öğütçü Z; Yılmazer M; Güneş Y; Gülen L. The Van Earthquake (Mw=7.2) of 23 October 2011 and Its Aftershocks. Seismological Society of America,2012 Annual Meeting, 17-19 April,2012-San Diego-California.
 5. Kalafat D; Güneş Y; Kekovalı K; Kara M; Deniz P; Yılmazer M; 2011. A revised and extended earthqauke catalogue for Turkey since 1900 (M≥4.0), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1049, 640 s. (in Turkish).
 6. Kalafat D; Kekovalı K; Suvarıklı M; Cambaz D; Poyraz S; Tunç B; Yılmazer M; Gorgun E; Küsmezer A; Öğütçü Z; Güneş Y; Kara M; Kılıç K; Çomoğlu M; Deniz P; Öcal F; Kepekçi D; Tunç S; Çok Ö; Gül M; Horasan G; Gülen G; 2011. Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey. American Geophysical Union, 2011 Fall Meeting, 05-09 December 2011, San Francisco, California, USA.
 7. Kalafat D; Görgün E; Kekovalı K; Güneş Y; 2011.Türkiye’de son yıllarda meydana gelen önemli depremlere toplu bir bakış, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011-ODTÜ-Ankara.
 8. Kekovalı K; Kalafat D; Deniz P; Kara M; Yılmazer M; Küsmezer A; Altuncu S; Çomoğlu M; Kılıç K. Detection of Potential Mining and Quarry Areas in Turkey Using Seismic Catalog, The 19 th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 23-26 November 2010 Poster,Ankara/Turkey.
 9. Görgün E; Çomoğlu M; Küsmezer A; Kekovalı K; Kalafat D (2010). Local and Duration Magnitudes in Western Anatolia, American Geophysical Union, 2010 Fall Meeting, 13-17 December 2010, San Francisco, USA.
 10. Kalafat D; Kekovali K; Öcal F M; Gülen L. Moment Tensor Catalogue of Important Earthquakes in Turkey and Surrounding Regions. AGU Fall Meeting, poster presentation,14-18 December 2009 San Francisco.
 11. Kalafat D; Kekovali K; Öcal F M; Gülen L.Recent Seismic Activity in Afsar-Bala (Ankara).Central Turkey,AGU Fall Meeting San Francisco 14-18 December 2009, poster presentation
 12. Kalafat D: Kekovalı K; Güneş Y; Yılmazer M; Kara M; Deniz P; Berberoğlu M (2009). Türkiye ve Çevresi Faylanma-Kaynak Parametreleri (MT) Kataloğu (1938-2008): A Cataloque of Source Parameters of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2008), Boğaziçi University Publication No=1026, 43p., Bebek-İstanbul.
 13. Kalafat D; Öğütcü Z; Suvarıklı M; Güneş Y; Yılmazer M; Kekovalı K; Kara M; Kılıç K; Bekler F; Küsmezer A; Deniz P; Çomoğlu M; Berberoğlu M; Berberoğlu A; Poyraz S; Gümüş H; Görgün E; Kepekçi D; Gül M; Polat R; Çok Ö (2009). Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Genişbantlı (GB) Sayısal Deprem Ağının Gelişimi – Evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Broadband (BB) Digital Seismic Network, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 64, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
 14. Kalafat D; Kekovalı K; Kılıç K; Öğütcü Z; Güngör A; Kara M; Yılmazer M; Suvarıklı M; Güneş Y; Çomoğlu M; Küsmezer A; Bekler F, Gümüş H; Deniz P; Berberoğlu A; Berberoğlu M; Poyraz S, Çok Özkan; Gül M; Polat R; Kepekçi D. Modernizing of Seismological Station Network and Seismic Mapping of Earthquake Activities in Turkey, 55 th Meeting of the Committee of Permament Correspondents, 27-31 October, 2008, İstanbul-Turkey (Poster Session).
 15. Kekovali K; Kalafat D.Recent developments of the seismological station network and seismic mapping of earthquake activities in Turkey, International Association of Seismology and Physics of Earth’s Interior Symp. IUGG, XXIV General Assembly, July, 2-13, 2007 Perugia, Italy ( Poster Session).
 16. Zhu L; Mitchell Brian J; Akyol N; Cemen İ; Kekovali K. Crustal thickness variations in the Aegean region and implications for the extension of continental crust, J.Geophys. Res., Vol.111, No. B1,B01301,2006.
 17. Bekler T; Kekovali K; Komut T; Zobu M; Can B; Samut D. Improved Seismic Velocity Structure in Armutlu Block at Eastern Marmara Region, Turkey (S53A-1313), AGU Spring Meeting Supplement (EOS), Abstracts, Vol. 87, No. 52, 11-15 December, 2006, San Francisco (Poster session).
 18. Kalafat D; Kara M; Kekovalı K; Güneş Y; Garip P D; Kuleli S, Gülen G; Pınar A; Özel N M; Yılmazer M 2006. Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0), Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 43-46.
 19. Kalafat D; Kekovalı K; Güneş Y; Yılmazer M; Suvarıklı M; Öğütcü Z; Horasan G 2006. Türkiye geniş bantlı ulusal sismik ağ tasarımı ve uygulaması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 47-50.
 20. Zhu L; Mitchell B J; Akyol N; Cemen I; Kekovali K. Crustal Thickness variations in the Aegean region and its implications for the extension of continental crust. EOS TRANS.AGU, 86: Fall Meeting Suppl., Abstarct T24C-06, 2005.
  Ozel N M; Berberoğlu A; Kılıç K; Horosan G; Yılmazer M; Bekler F; Köseoğlu A; Görgün E; Deniz P;Kekovalı K; Berberoğlu M; Güneş Y; Comoğlu M; Kara M; Öğütçü Z; Kafadar N; Suvarıklı M; Güngör A; Gümüş H; Kalafat D. How do Kandilli improve earthquake location in and arround Aegean Region?, International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of Aegean (Istanbul 15-18 June 2005-Poster session).
 21. Kalafat D; Kekovalı K; Güneş, Y; Horasan, G (2005). Gökova Deprem Etkinliği ve Muğla Yöresinin Deprem Potansiyeli, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.55-58., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005 Sivas.
 22. Kalafat D; Kekovalı K; Günes Y; Küsmezer A; Garip P; Berberoğlu A; Bekler F. 25 January 2005 Hakkari Earthquake Report, Council of Europe, European- Mediter. Seismological Centre web page, Special Earthquake Reports, (www.emsc-csem.org), 2005.
 23. Kalafat D; Kekovalı K; Garip P; Bekler F; Gümüs H; Küsmezer A; Günes Y; Berberoğlu A. 31 July 2005 Bala-Ankara Earthquake Activity, Preliminary Report, Council of Europe, European- Mediter. Seismological Centre web page, Special Earthquake Reports, (www.emsc-csem.org), 2005.
 24. Kekovali K; Berberoğlu M; Gunes Y; Garip P; Kalafat D. 17-24 October 2005 Gulf of Sigacik (Seferihisar) Earthquake Activity, Preliminary Report, Council of Europe, European- Mediter. Seismological Centre web page, Special Earthquake Reports, (www.emsc-csem.org), 2005.
 25. Kekovali K. Geothermal potential in eastern Anatolia, Turkey, comparing with seismicity and tectonic structure. 5 th Int. Symp. on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, Apr. 2004, Proc.,vol.3, pp.1147- 1150.
 26. Kalafat D; Yılmazer M; Suvarıklı M; Güneş Y; Kekovalı K; Horasan G; Öz G; Kılıç K; Püskülcü S; Özel N; Öğütçü Z; Kara M; Kafadar N; Güngör A; Kılıçer F; Köseoğlu A; Görgün E; Berberoğlu A; Garip P; Berberoğlu M; Gümüş H; Çomoğlu M. Türkiye’nin ilk Uydu İletişimli Genişbantlı Deprem İstasyonu, First Satelite Communication Broadband Earthquake Station of Turkey, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, p.62-65, MTA Kültür Sitesi, Ankara, 2004.
 27. Kalafat D; Güneş Y; Kekovalı K 2003. 27 Mart 1975 ve 6 Temmuz 2003 Saros Körfezleri Depremleri (March 27, 1975 and July 06, 2003 Saros Bay Earthquakes), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.104, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).
 28. Kalafat D; Güneş Y; Arpat E; Ölmez Y; Öz G; Horasan G; Kekovalı K; Öğütçü Z; Püskülcü S, Yılmazer M; Köseoğlu A; Berberoğlu A; Kılıçer F; Kara M; Güngör A; Görgün, E; Gömeç A; Gümüş H; Berberoğlu M; Deniz P; Kafadar N; Suvarıklı M. 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İç Batı Anadolu (Eskişehir Civarı) Depremselliği ve Jeofizik Toplantısı Bildiri Kitapçığı, s. 143-155, 2 Haziran 2003, Eskişehir (in Turkish).
 29. Kekovali K. Seismic Observation in Turkey, Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, IISEE, Vol.35, pp.191,201, 2001.
 30. Kalafat D; Öz G; Özel N; Kara M; Öğütçü Z; Horasan G; Püskülcü S; Kılıç K, Güngör A; İnce Ş; Görgün E; Pınar A; Kafadar N; Ylmazer M; Kekovalı K; Köseoğlu A; Çomoğlu M; Güneş Y; Suvarıklı M. 2001. 17 Ağustos 1999 İzmit, 12 Kasım 1999 Düzce Deprem Etkinlikleri (August 17 TH 1999 İzmit-12 THNovember 1999 Düzce Earthquakes and Aftershocks Activities), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No: 702, Haziran 2001, Bebek-İstanbul (in Turkish).