Doğan KALAFAT

Dr., Jeofizik Yük.Mühendisi
DoganKalafat_200x250

Name and Surname : Doğan Kalafat
Date and Place of Birth : 26/05/1959, Erciş
Nationality : Turkish
Personal Status : Married

Address :
Office: Boğaziçi University, Kandilli Observatory & Earthquake Research
Institute, National Earthquake Monitoring Centre (NEMC), Çengelköy 34680,
İstanbul, TURKEY.

Telephone :
Office : +90 -216-462 24 26                                                                                                               Cell: +90-533-386 55 26
Telefax : +90 -216-308 30 61
E-Mail : kalafato@boun.edu.tr

Education

 • 1990-1995 D., Istanbul University, Marine Science and Administration Institute, Department of Marine Geology and Geophysics, İstanbul- TURKEY.
 • 1988-1990 Sc., Istanbul University, Marine Science and Administration Institute, Department of Marine Geology and Geophysics, İstanbul- TURKEY.
 • 1977-1981 Sc., İstanbul University, Earth Science Faculty, Department of Geophysics, İstanbul- TURKEY.

Administrative Positions and Activities

 • 2004 –2015 June Manager of National Earthquake Monitoring Centre.
 • 2000 – 2004 Chief of Seismology Laboratory.
 • 1999 – 2000 Assistant -chief of Seismology Laboratory.
 • 1989 – 1992 Assistant -chief of Seismology Laboratory.
 • 1984 – 1989 Geophysicist at Boğaziçi University, Kandilli Observatory & Earthquake Research Institute, Seismology Laboratory.

 

Professional Activities

 1. Participant researcher of joint Turkish-Japanese project called on “ Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone “ Installation of Seismic Network in Eastern and Central Turkey
 2. Development of MARNET Telemetric Seismic Network in Marmara Sea Region
 3. Developed first broadband seismic networks of Turkey with sattelite communiciation.
 4. Blue Net Project (Development of Broadband Network in Gulf of Gökova Aegean Sea Region)
 5. Orange Net Project (Development of Broadband Network in Cukurova Basin, East of Mediterranean Sea Region)
 6. White Net Project (Development of Broadband Network in Southeastern Turkey, Hakkari Region)
 7. Salt Lake Project (Development of Broadband Network in Central Turkey, Tuz Lake Region)
 8. Establish of Backbone Broadband National Turkish Seismic Network Project.
 9. Development of MARSBOP Marmara Sea Sea Bottom Observatory Project : Sea of Marmara Sea, Sea Bottom Observatory Project: design and implementation
 10. Investigation of upper crustal structure of Istanbul and surrounding area
 11. Investigation of crustal structure of Western Anatolia
 12. Preparation of Destructive Earthquake Catalogue for Turkey
 13. Aftershock studies for recent earthquakes in Turkey
 14. November, 1998, Short-Term Scholar, Studies of earthquakes/seismology,Golden,USGS, Colorado.
 15. Ground Investigation, 2001 Expertise Certificate by The Chamber of Geophysical Engineers of Turkey (T.M.M.O.B.)
 16. February, 2002, Short-Term Visiting Scientist, Studies of earthquakes/seismology, MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 17. February, 2008, Short-Term Visiting Scientist, Studies of earthquakes/seismology, MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 18. June 2015, Short-Term Visiting Scientist, Studies of earthquakes/seismology, MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 19. February, 2010, Short-Term Visiting Scientist, Studies of statistical seismology, ETHZ/Zurich, SWISS.
 20. Participated in the 16-17-18-19 th International Geophysical Congress and Exhıbition of Turkey (Member of Scientific and Technical Committee).
 21. Member of the the Scientific Committee of the Chamber of Geophysical Engineers
 22. Member of the the Scientific Committee of the Active Tectonic Research Group
 23. Project Coordinator of the MarDim Project (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey (2013-2018).
 24. Member of the Editorial Board Advisory Bulletin of Earth Sciences Hacettepe University ISSN:1301-2894.

 

Field of Study

 1. Determination of Earthquake Location,
 2. Analysis & Reading of Seismogram,
 3. Establishment of Seismic Network
 4. Calculation of Magnitude Equations for Seismic Stations,
 5. Investigation of Local Crustal Structure for Hypocenter Solutions,
 6. Earthquake Cataloque Studies,
 7. Fault Plane Solution/Moment Tensor Inversion Studies,
 8. Macroseismic Studies,
 9. Geological Field Observation.

Membership in Scientific and Professional Societies

 1. Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB), Chamber of Geophysical Engineers.
 2. American Geophysical Union (AGU)
 3. European Geophysical Union (EGU)
 4. Member of the Japan Geoscience Union (JGU)

 

Publications

 1. Kıyak, Ü., Kalafat, D., Gündoğdu, O., 1986. 5.5.1986 ve 6.6.1986 Doğanşehir Depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile ilişkisi, Deprem Araştırma Bülteni Sayı 55, 83-110 (in Turkish).
 2. Tsukuda, T., K. Satake, Y. Honkura, D. Kalafat, N. Kafadar, S. B. Üçer and A. M. Işıkara, 1986. Microseismic observation in the seismic gap in the western part of the North Anatolian Fault Zone, Programma and Abstracts, Seismological Society of Japan, 1986, No. 2, 118 (in Japanese).
 3. Kalafat, D., Gürbüz, C., Üçer, S.B., 1987. Batı Türkiye’ de Kabuk ve Üst Manto Yapısının Araştırılması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 59, 43-64 (in Turkish).
 4. Ayhan, E., Kalafat, D., İnce, Ş., Öğütçü, Z., 1987. 24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 59, 77-97 (in Turkish).
 5. Kalafat, D., 1988. Güneybatı Anadolu ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Aktif Tektoniği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 63, 5-98 (in Turkish).
 6. Ayhan, E., Kalafat, D., İnce, Ş., Öğütçü, Z., 1988. İstasyon Sayısı ile Magnitüd ilişkisi kullanılarak 1976-1989 Batı Türkiye Depremlerine Magnitüd Verilmesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 63, 99-130 (in Turkish).
 7. Üçer, S.B., Alsan, E., Başarır, E., Tezuçan, L., Ayhan, E., Kesili, S., Ulusan, N., Sancaklı, N., Dalmaz, S., Kalafat, D., Meral, N., Aşık, S., Sevimay, K., Öz, G., İnce, Ş., Güngör, A., Öğütçü, Z., Pınar, A., 1988. 1976-1987 Kandilli Rasathanesi Deprem Kataloğu, 350 Sayfa (in Turkish), B.Ü. Kandilli Rasathanesi Yayınları, İstanbul .
 8. Ayhan, E., Kalafat, D., 1989. Türkiye ve Yakın Çevresinde 1949-1980 Yılları Arasında Oluşan Magnitüdleri Saptanamamış Depremlerin Kayıt Süresi-Magnitüd ilişkisi ile Magnitüdlerin Tayini, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 18-56 (in Turkish).
 9. Kalafat, D., 1989. İznik Deprem İstasyonu için Yerel Magnitüd Denkleminin Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 57-68 (in Turkish).
 10. Kalafat, D., 1989. Batı Anadolu’da Yeralan Sismik istasyonların Süreye Bağlı Yerel Magnitüd Denklemlerinin Çıkartılması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 83-94 (in Turkish).
 11. Kalafat, D., 1989. Son Yıllarda Olmuş Bazı Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Açısından İrdelenmesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 66, 6-33 (in Turkish).
 12. Ayhan, E., Kasnak, E., Öğütçü, Z., Kalafat, D., İnce, Ş., Akkartal, B., Püskülcü, S., Özel, N., Öz, G., Sevimay, K., Kara, M., Pınar, A., 1989. 1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 64, 5-191 (in Turkish).
 13. Gürbüz, C.,S. B. Üçer, N. Kafadar, D. Kalafat, Z. Ögütcü (1990). Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Yolu İnşaatı için Yapılan Taş Ocağı Patlatmalarından Yararlanarak İstanbul ve Civarının Üst Kabuk Yapısının Araştırılması,Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Fonu Raporu, 89T0216, 17 sayfa.
 14. Üçer, S.B., N. Kafadar, D. Kalafat, Z. Öğütcü (1990). Orta ve Doğu Anadolu Deprem Ağının Kurulması, Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Fonu Raporu, 90T1030, 15 sayfa.
 15. Türkelli, N., Kalafat, D., İnce, Ş., 1990. 6 Kasım 1992 İzmir Depremi ve Artçı Şokları, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 68, 58-95 (in Turkish).
 16. Türkelli, N., Kalafat, D., Kılıç, K., Öz, G., 1990. 28 Ocak 1994 Manisa Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 68, 32-57 (in Turkish).
 17. Gürbüz, C., E. Ayhan, Z. Öğütcü, D. Kalafat, A. Pınar ve S.B. Üçer, 1992. 13 Mart Erzincan Depremi öncesi ve sonrası, Doğu Anadolu II Ulusal Deprem Simpozyumu, Erzincan Depremi, 21-25 Ekim 1992, Erzincan (in Turkish).
 18. Kalafat, D., M. Kara, Z. Ögütçü, G. Horasan, 1992. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 70, 64-89 (in Turkish).
 19. Türkelli, N., Başarır, E., Kalafat, D., Işıkara, A.M., 1993. November 6, 1992 (Ms=6.0) İzmir Earthquake: Main Shock, A Preliminary Reconnaissance Report, Boğaziçi University press, 8-11.
 20. Türkelli, N., Kalafat, D., Gündoğdu, O., 1995. 6 Kasım 1992 İzmir (Doğanbey) Depremi Saha Gözlemleri ve Odak Mekanizması Çözümü, Jeofizik Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, 343-348 (in Turkish).
 21. Erdik, M., N. Aydınoğlu, A. Pınar, D. Kalafat, 1995. October 1, 1995 Dinar (Turkey) earthquake (Ms=6.1), Preliminary reconnaissance report (1), Proceedings of the fifth international Conference on Seismic Zonation, Nice, France, Additional Volume, Ouest Editions, volume 3, 1995, pages 2235-2245.
 22. Erdik, M., N. Aydınoğlu, A. Pınar, D. Kalafat, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar depremi ön inceleme raporu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni, Sayı 24, 27-32 (in Turkish).
 23. Gündoğdu, O., H. Eyidoğan, N. Türkelli, D. Kalafat, 1995. Marmara bölgesinin ve İstanbul’un deprem tehlikesinin sismo-tektonik verilere göre değerlendirilmesi, İstanbul ve deprem sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, s. 367-37627, 31 Mart 1995, İTÜ Ayazağa Kampüsü, İstanbul (in Turkish).
 24. Kalafat, D., 1996. 1964-1994 yılları arasında Türkiye ve Yakın çevresinde etkili olmuş depremlerin makrosismik gözlemleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 73, 60-107 (in Turkish).
 25. Kalafat, D., 1996. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 73, 5-30 (in Turkish).
 26. Pınar, A. ve D. Kalafat, 1996. Asperity ve Barier deprem modelleri açısından 1995 Dinar depremi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 73, 46-59 (in Turkish).
 27. Kalafat, D., Z. Öğütçü, M. Kara, Ş. İnce, A. Pınar, 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, IX Mühendislik Sempozyumu, Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 97-101 (in Turkish).
 28. Pınar, A., D. Kalafat, N. Türkelli, A. Mete Işıkara, 1996. Rupture Complexity of the October 1, 1995 Dinar (Turkey) Earthquake (Ms=6.1), EUG 8,IZLAND.
 29. Pınar, A., D. Kalafat, N. Türkelli and A.M. Işıkara, 1996. Source Process of the October 1, 1995 Dinar (TURKEY) Earthquake (Ms=6.1), Earthquake Research in Türkiye State of the Art, ANKARA.
 30. Pınar, A., D. Kalafat, 1997. Seismotectonic Implications of the October 9, 1996 (Ms=6.8), Cyprus earthquake, EUG 9, Strasbourg, FRANCE.
 31. Kalafat, Pınar, A., 1997. Some Features of Seismicity and Seismotectonics of Marmara Sea Region, NW Turkey, EUG 9, Strasbourg, FRANCE.
 32. Pınar, A., D. Kalafat, 1997. Rupture complexity of the October 9, 1996 (Ms=6.8) Cyprus earthquake, International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997, Thessaloniki, Greece.
 33. Kalafat, A. Pınar and Ş. Barış, 1997. Some features of seismicity and seismotectonics of the Marmara sea region, NW Turkey, International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997, Thessaloniki, Greece.
 34. Turkelli, N., A. Pınar, D. Kalafat, 1997. The January 22, 1997 Hatay (SE Turkey) (Ms=5.5), International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997, Thessaloniki, Greece.
 35. Erdik, M., D. Kalafat, A. Pınar, 1997. Preliminary Reconnaissance Report: January 22, 1997 (Mw=5.8) Antakya, Turkey Earthquake.
 36. Erdik, M., D. Kalafat, A. Pınar, N. Aydınoğlu, 1997. Hatay Deprem Raporu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Hatay Şubesi, 1997-1 Yayını (in Turkish).
 37. Kalafat, D., 1997. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Saha gözlemleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 75, 95-113 (in Turkish).
 38. Türkelli, N., N. Kafadar, E. Ayhan, M. Kara, D. Kalafat, Ş. İnce, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Güngör, G. Öz, A. Pınar, B. Akkartal, G. Horasan, S. Püskülcü, E. Kasnak, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Laboratuarı, İstanbul (in Turkish).
 39. Türkelli, N., O. Gündoğdu, D. Kalafat, E. Ayhan, B. Akkartal, Z. Öğütçü, G. Öz, M. Kara, K. Kılıç, 1995. Türkiye Şiddetli Depremler Kataloğu (1900-1994). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Raporu, Proje Kodu: 95T0253 , İstanbul (in Turkish).
 40. Erdik, M., N. Aydınoğlu, D. Kalafat, A. Pınar, 1997. January 22, 1997 (Mw=5.8) Antakya, Turkey Earthquake ,International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) , August 18-28, 1997 Thessaloniki, Greece.
 41. Kalafat, D., A. Pınar, 1997. Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerle irdelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu I. Toplantısı (ATAG-1), İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 8-9 Aralık 1997, İstanbul (in Turkish).
 42. Pınar, A., D. Kalafat, 1997. 1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısısından kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniği , Aktif Tektonik Araştırma Grubu I. Toplantısı (ATAG-1), İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 8-9 Aralık 1997, İstanbul (in Turkish).
 43. Pınar, A., D. Kalafat, S.B. Üçer, 1998. Rayleigh yüzey dalga spekturumu, cisim dalgaları ve ilk hareket yönlerinden 1992-1997 yıllarında oluşan depremlerin (Ms=5.5-6.8) analizi, Deprem Araştırma Bülteni Sayı 76, 88-122 (in Turkish).
 44. Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Kuzeybatı Anadolu’nun Sismotektoniğinde Anomaliler (Seismotectonic Anomalies in Northwestern Turkey), 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri (Abstracts of the Geological Congress of Turkey), 75-76, 16-20 Şubat 1998, Ankara (in Turkish).
 45. Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, 1998. Anadolu’ da yer alan on-line deprem istasyonlarının magnitüd denklemlerinin çıkartılması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 76, 20-30 (in Turkish).
 46. Eyidoğan, H., A. Cisternas, C. Gürbüz, M. Aktar, H. Haessler, N. Türkelli, F. Biçmen, S. B. Üçer, S. Kuleli, A. Barka, A. M. Işıkara, O. Polat, B. Kaypak, M. Ergin, E. Arpat, A. Yörük, Ş. Barış, D. Kalafat, H. Alkıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Zor, T. Bekler, R. Gök, G. Örgülü, M. Kara, 1998. Marmara Denizi ve Çevresinin Mikro-Deprem Araştırmasının Sonuçları, Workshop-IV, s. 13-17, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15 Mayıs 1998 (in Turkish).
 47. Kalafat, D., A. Pınar, 1998. August 14 1996 (Ms=5.6) Mecitözü-Çorum and January 22, 1997 (Ms=5.5) Antakya (Turkey) Earthquakes: Implication for inner deformation pattern. Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 320, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.
 48. D., A. Pınar, M. Erdik, 1998. August 14 1996 (Ms=5.6) Çorum and January22, 1997 (Ms=5.5) Hatay, Turkey, Earthquakes. XXVI General Assembly of the European Seismological Commision (ESC) Abstract book p. 6, August 23-28, 1998, Tel Aviv, Israel.
 49. Kalafat D., 1998. Anadolu’nun Tektonik Yapılarının Deprem Mekanizmaları Açısından irdelenmesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 77, 1-217, Temmuz 1998 (in Turkish).
 50. Kalafat, D., 1998. Son yıllarda Anadolu’da olan önemli depremlere toplu bir bakış, ATAG-2 Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 26, İTÜ MF&AYE, 11-12 Aralık1998, Maslak-İstanbul (in Turkish).
 51. Pınar, A., D., Kalafat, 1998. Kıbrıs’ın Batısı için Tektonik Deformasyon Modeli, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, s. 190-194, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15 Mayıs 1998 (in Turkish).
 52. Pınar, A., D. Kalafat, 1998. Moment tensor retrieval of Marmara Sea region earthquakes from a single 3-component seismic station. Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 318, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.
 53. Pınar, A., Ş. Barış, D. Kalafat and A.M. Işıkara, 1998. A rupture model for the June 27, 1998 Adana-Ceyhan earthquake (Ms=6.2). Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 322, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.
 54. Işıkara, A.M., A. Pınar, D. Kalafat, Ş. Barış, 1998. The June 27, 1998 Adana-Ceyhan Earthquake (Ms=6.2): Preliminary Seismological Aspects. XXVI General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)Abstracts book p. 65, August 23-28, 1998, Tel Aviv ,Israel.
 55. Pınar, A., N. Türkelli, D. Kalafat, 1998. Source Inversion of the Recent Eastern Mediterranean Region Earthquakes. XXVI General Assembly of the European Seismological Commission (ESC) Papers book p. 21-25, August 23-28, 1998, Tel Aviv ,Israel.
 56. Pınar, A., D. Kalafat, 1998. 1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısından kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniğine bir bakış, Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 1. Toplantısı, Makaleler Kitapçığı s. 147-154, İTÜ MF&AYE, Aralık 1998, Maslak-İstanbul (in Turkish).
 57. Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Adana ve çevresinin sismotektonik özellikleri, 27 Haziran Adana-Ceyhan Depremi Simpozyumu, 17-18 Aralık 1998, Adana (in Turkish).
 58. Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerle irdelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu I. Toplantısı, Makaleler Kitapçığı s. 12-22, İTÜ MF&AYE, Aralık 1998, Maslak-İstanbul (in Turkish).
 59. Kalafat, D., A. Pınar, M. Baki, 1999. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi ve Bölgedeki Sismik Aktiviteler, TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana şubesi Çukurova 1. Kent Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s. 13-15, 11-13 Şubat 1999, Adana (in Turkish).
 60. Glavcheva R., D. Kalafat, A. Pınar, 1999. An updated Imax observed map and an attempt on the typical effects systematization for the Black Sea Region, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts p.59, İstanbul, July 5-9, 1999.
 61. Pınar, N. Ozel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Oz, Z. Ogutcu, M. Kara, S. Puskulcu, M. Suvarıklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. Ince, E. Kasnak, K. Kekovalı, E. Gorgun, 1999. Earthquake data server of the Seismological Laboratory in Koeri, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts p. 60, İstanbul, July 5-9, 1999.
 62. Pınar, A., D. Kalafat, 1999. Source Process and Seismotectonic Implications of the 1995 and 1996 Cyprus, Eastern Mediterranean Region, Earthquakes, Tectonophysics 301, p. 217-230, 1999.
 63. Horasan, G., A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Modeling of August 17, 1999 Izmit Earthquake (Turkey), Fall Meeting, EOS, Trans. AGU, 80, 669.
 64. Pınar, A., D. Kalafat, G. Horasan, N. Özel, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Rupture Process of the Agust 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake, Fall Meeting, EOS, Trans. AGU, 80, 648.
 65. Özel, N., D. Kalafat, A. Pınar, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Aftershock Distribution of the August 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Eartquake (Mw=7.4) Determined by MARNET in Marmara Region, Turkey, Fall Meeting, EOS, Trans. AGU, 80, 662.
 66. Kalafat, D., A. Pınar, N. Özel, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. The Focal Mechanism of the 17 August 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake (Ms=7.8), Turkey, Fall Meeting, EOS., Trans. AGU, 80, 671.
 67. Gülen, L., D. Kalafat, A. Pınar, N. Özel, G. Horasan, A. M. Işıkara, 1999. Surface Breaks of the August 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake (Ms=7.8), Fall Meeting, EOS., Trans. AGU, 80, 669.
 68. Pınar, A., S. Över, D. Kalafat, A. Mete Işıkara, A. Barka, 1999. Tectonics acting to the west of Cyprus, Eastern Mediterrranean, International Conference on “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, 18-22 October 1999, Near East University, Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus, pp. 145-156.
 69. Kalafat, D., 1999. 17 Ağustos 1999 İzmit-Marmara Depremi, Adana Müteahhitler Birliği, Yıl 4, Sayı 24, s. 14-15, Aralık 1999, Adana (in Turkish).
 70. Pınar A., Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, 1999. 1981-1997 Türkiye ve Çevresi Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Kodu Proje: 99T201, İstanbul (in Turkish).
 71. Kalafat, D., 1999. Son yıllarda Anadolu’da olan önemli depremlere toplu bir bakış (An Outlook on the Recent Major Anatolian Earthquakes), Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 2. Toplantısı ATAG-2, Makaleler Kitabı, s. 1-19, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Ekim 1999 (in Turkish).
 72. Över, S., A. Pınar, D. Kalafat, 1999. Dinar Bölgesinde K-G Yönlü Açılma Rejimi, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 3. Toplantısı ATAG-3, Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 26, Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yapısal Jeoloji-Tektonik Bilim Dalı, 4-5 Kasım 1999, Sivas (in Turkish).
 73. Kalafat, D., A. Pınar, L. Gülen, A. M. Işıkara, 1999. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Öncesi ve Sonrası Deprem Etkinliği, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 3. Toplantısı ATAG-3, Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 12, Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yapısal Jeoloji-Tektonik Bilim Dalı, 4-5 Kasım 1999, Sivas (in Turkish).
 74. Kalafat, D., M. Yılmazer, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Ön Jeolojik Saha Gözlemleri, Gölyaka’da Deprem (17 Ağustos-12 Kasım 1999 Depremleri) Kitapcığı, T.C. Gölyaka Kaymakamlığı, 129-130, Temmuz 2000 (in Turkish).
 75. Kalafat, D., 2000. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri, JEOFİZİK Bülteni, Yıl 12, Sayı 36, s. 31-34, Ocak 2000, Ankara (in Turkish).
 76. Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, A. Pınar, N. Özel, Z. Öğütçü, K. Kılıç, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye deprem etkinliğine toplu bir bakış, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 87-100, 24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).
 77. Pınar, A., D. Kalafat, G. Horasan, N. Özel, 2000. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi: Ana şok ile büyük artçıların ilişkisi, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 220-228, 24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).
 78. Özel, N., D. Kalafat, Pınar, A., G. Horasan, E. Cranswick, M. Yılmazer, M. Kara, Z. Öğütçü, 2000. 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremlerinin artçı sarsıntıları, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s.79-86, 24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).
 79. Özel, N., D. Kalafat, A. Pınar, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, E. Cranswick, 2000. Some Characteristics of Aftershock sequences of the İzmit (Mw 7.4) and Düzce (Mw7.2) Earthquake in Western Turkey, Spring Meeting, EOS, Trans. AGU, 9, 312.
 80. Kalafat, D., 2000. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Adana Müteahhitler Birliği Dergisi, Yıl 4, Sayı 25, s. 18-19, Şubat 2000, Adana (in Turkish).
 81. Kalafat, D., M. Kara, G. Öz, 2000. Marmara Bölgesinin Depremselliği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Batı Marmara-Kuzey Ege Depremleri Jeofizik Toplantısı, Bildiriler Kitapçığı s. 44, 4 Kasım 2000, Çanakkale (in Turkish).
 82. Kalafat, D., 2000. Marmara Denizi ve Çevresinin Depremselliğine Bir Bakış, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, Genişletilmiş Özetler Kitapçığı s. 128-132, 23-25 Kasım 2000, Ankara (in Turkish).
 83. Kalafat, D., A. Pınar, 2000. Adana ve Çevresinin Sismotektonik Özellikleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 83, s. 19-30, Ocak 2000, (in Turkish).
 84. Kalafat, D., 2000. Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 83, s. 63-94, Ocak 2000, (in Turkish).
 85. Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Pınar, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Yayınları 2000, Bebek, İstanbul (in Turkish).
 86. Kalafat, D. 2000. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri-Marmara Denizinin Genel Yapısı, Deprem ve İstanbul Kitabı, T.C. İstanbul Valiliği Yayını s. 38-42, Ağustos 2000, İstanbul (in Turkish).
 87. Kalafat, D., 2000. KAF’nın (Kuzey Anadolu Fayı) Ayak İzleri, Adana Müteahhitler Birliği, Yıl 5, Sayı 31, s. 19, Aralık 2000, Adana (in Turkish).
 88. Sanaç, N., Ö. Yüzügüllü, M. Erdik, D. Kalafat, C. Kirazoğlu 2000. Deprem ve Depremden Korunma Yolları El Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı TTKB Yayınları, Yayın No: 2000/1, İstanbul 2000 (in Turkish).
 89. Kalafat, D. 2001. Balıkesir ili ve Çevresinin Depremsellik Özellikleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kuzeybatı Anadolu Karesi Bölgesi Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 11-13, 9 Şubat 2001, Balıkesir, (in Turkish).
 90. Kalafat, D., G. Bağcı 2001. Adana ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Depremsellik Özellikleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 36-43, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).
 91. Baki, M., D. Kalafat, M. Akcan 2001. Adana ve Çukurova Depremlerinin Yerleşmeye Etkileri, Sismik Etkinlikler ve Diri Fay Zonları, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 46-51, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).
 92. Tufan, S., D. Kalafat, M. Baki 2001. Adana-Mersin-Niğde-K.Maraş Arasının Olası Kırıklarının Yeraltı İzlerinin Jeofizikle Görüntülenmesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 76-83, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).
 93. Kalafat, D., G. Bağcı 2001. Dünden bugüne Yozgat-Kırşehir-Kırıkkale depremlerine toplu bir bakış, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yukarı Orta Anadolu Depremleri (Yozgat-Kırşehir-Kırıkkale) Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 45-57, 28 Nisan 2001, Yozgat, (in Turkish).
 94. Baki, M., S. Tufan, D. Kalafat, 2001. Jeofizik (Sismik, Gravite ve Sismoloji) verileri ile Adana ve Çevresi Sismotektoniğine bir yaklaşım, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 16-17, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).
 95. Ö. Semir, A. Pınar, S. Özden, D. Kalafat 2001. 1 Ekim 1995 Dinar Depreminin (Mw=6.2) kaynak bölgesindeki iki minor segmentin parametreleri: Öncü şok-Ana şok etkileşimi ve sismotektonik sonuçları, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 24-25, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).
 96. Kalafat, D., G. Öz 2001. 15 Aralık 2000 Sultandağı-Bolvadin (Afyon) Depremi, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 26-31, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).
 97. Kalafat, D., T. Ö. Tahaoğlu, A. M. Işıkara 2001. 9 Ağustos 1912 Saros-Marmara Depremi, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 103-106, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).
 98. Kalafat, D., G. Öz, Ş. İnce, N. Kafadar, N. Özel, G. Horasan, S. Püskülcü, K. Kılıç, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Kara, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, A. Köseoğlu, M. Çomoğlu, Y. Ölmez, H. Gümüş, F. Kılıçer 2001. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarı, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 192-194, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).
 99. Kalafat, D., 2001. Güneşin ve Ay’ın Depremlere Etkisi, Jeofizik Bülteni, Sayı 39, s. 9-10, Mayıs 2001, Ankara (in Turkish).
 100. Kalafat, D., 2001. KAK’ın (Kuzey Anadolu Kırığı) Ayak İzleri, Jeofizik Bülteni, Sayı 39, s. 17-18, Mayıs 2001, Ankara (in Turkish).
 101. Kalafat, D., G. Öz, N. Özel, M. Kara, Z. Öğütçü, G. Horasan, S. Püskülcü, K. Kılıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Görgün, A. Pınar, N. Kafadar, M. Yılmazer, K. Kekovalı, A. Köseoğlu, M. Çomoğlu, Y. Güneş, M. Suvarıklı, 2001. 17 Ağustos 1999 İzmit, 12 Kasım 1999 Düzce Deprem Etkinlikleri (August 17 th 1999 İzmit-12 th November 1999 Düzce Earthquakes and Aftershocks Activities), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No: 702, Haziran 2001, Bebek-İstanbul (in Turkish).
 102. Shapira, A., V. Pinsky, M. Ergin, Y. Gitterman, D. Kalafat, K. Solomi, R. Hofstetter, 2001. Development of a ground truth database for improvemement of CTBT monitoring in the Eastern Mediterrranean Region., 23rd Seismic Research Rewiew: Worldwide Monitoring of Nuclear Explosions –October 2-5, 2001, pp. 383-394.
 103. Aydın, A., D. Kalafat, 2001. Surface Ruptures of the August and 12 November 1999 İzmit and Düzce Eaarthquakes in Northwestern Anatolia, Turkey: Their Tectonic nd Kinematic Significance and Associated Damage, Bulletin of the Society of America 92, pp. 95-106.
 104. Gülen, L., A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, G. Horasan, M. Yılmazer, A. M. Işıkara, 2001. Surface Fault Breaks, Aftershock Distribution, and Rupture Process of the August 17, 1999 Izmit, Turkey Earthquake, Bulletin of the Society of America 92, pp. 230-244.
 105. Horasan, G., L. Gülen, A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, H.S. Kuleli, A. M. Işıkara, 2001. Litospheric Structure of the Marmara and Aegean Regions, Western Turkey, Bulletin of the Society of America 92, pp. 322-329.
 106. Kalafat, D. 2001. Türkiye Deprem İzleme Ağı içinde Doğu Anadolu Jeofizik Deprem Ölçerleri ve Depremsellik, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 1. Doğu Anadolu ve Kafkasya Depremleri Jeofizik Toplantısı Kitapçığı s. 1-12, 26 Ekim 2001 Erzurum (in Turkish).
 107. Gitterman Y., V. Pinsky, A. Shapira, M. Ergin, D. Kalafat, C. Gürbüz, K. Solomi, 2002. Improvement in Detection, Location and Identification of Small Events Through Joint Data Analysis by Seismic Stations in the Middle East/Eastern Mediterranean Region. 24th Seismic Research Review – Nuclear Explosion Monitoring: Innovation and Integration , Poster , September 17-19, 2002 Ponte Vedra Beach, Florida, pp. 271-282.
 108. Li, X, D. Kalafat, S. Kuleli, M. N. Toksoz, 2002. Complex Source Process of the February 3, 2002 Afyon Turkey Earthquake, EOS Trans. AGU 83 (47), Fall Meeting Suppl., Abstract , S71C-1111 0830h Poster, MCC: Hall C Sunday 0830h Presiding, Boston.
 109. Kalafat, D., S. Kuleli, X. Li, M.N. Toksoz and L. Gulen, 2002. The Afyon Turkey Earthquake: Source Characteristics and Implications for Earthquake Triggering, Eastern Section of the Seismological Society of America, Program & Abstracts p.16, 74th Annual Meeting October 20-22, 2002 Boston College, Chestnut Hill, MA.
 110. Van Eck, T., C. Trabant, A. Heinloo, B. Dost, R. Sleeman, F. Goutbeek, W. Hanka, E. Carenno, M. Tome de la Vega, S. Mazza, A. Mandiello, M. Ollivieri, G. houliaras, N. Melis, A. Deschamps, W. Lenhardt, N. Horn, M. Baer, J. Schweitzer M. Zivcic, G. Mocnik, K. Solomi, J. Zednik, J. Kivisilla, G. Roult, M. Granet, K. Stammler, A. Shapira, M. Russi, G. Costa, P. Wiejacz, E. Buforn, A. Pazos, M. Aktar, D. Kalafat., 2002. Towards a Virtual European Broadband Seismograph Network, Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology, Volume 4, no 1, May 2002 Orfeus Newsletter, p.5 .
 111. Toksöz, M., S. Kuleli, C. Schultz, D. Harris, C. Gürbüz, D. Kalafat, and A. Işıkara, 2002. Calibration of Regional Seismic Stations in the Middle East With Shots in Turkey, Proceeding of the 24 th Seismic Research Review—Nuclear Explosion Monitoring: Innovation and Integration, September 17-19, 2002 Ponte Vedra Beach, Florida, Volume 1, pp. 200-208.
 112. Kalafat, D., 2002. Sismik Ağlarda Deprem Büyüklüklerinin Ampirik olarak İlişkilendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Altıncı Toplantısı (ATAG-6), Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 105-108, MTA Genel Müdürlüğü, 21-22 Kasım 2002, Ankara (in Turkish).
 113. Kalafat, D. B.U. Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Seismological Laboratory, European-Mediterranean Seismological Centre EMSC, News Letter, No. 19, pp. 5-7, April 2003.
 114. Kalafat, D., Li, X., Kuleli, H.S., M.N., Toksoz, 2003. The Afyon, Turkey Earthquake: Source Characteristics and Implications for Earthquake Triggering, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 13694, European Geophysical Society EGS – AGU – EUG Joint Assembly, Nice, France, April 2003.
 115. Kalafat, D., 2003. Türkiye’de Deprem ve Deprem Ağı Çalışmaları, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İç Batı Anadolu (Eskişehir Civarı) Depremselliği ve Jeofizik Toplantısı Bildiri Kitapçığı, s. 117-121, 2 Haziran 2003, Eskişehir (in Turkish).
 116. Kalafat, D., Y. Güneş, E. Arpat, Y. Ölmez, G. Öz, G. Horasan, K. Kekovalı, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, A. Berberoğlu, F. Kılıçer, M. Kara, A.Güngör, E. Görgün, A. Gömeç, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İç Batı Anadolu (Eskişehir Civarı) Depremselliği ve Jeofizik Toplantısı Bildiri Kitapçığı, s. 143-155, 2 Haziran 2003, Eskişehir (in Turkish).
 117. Kalafat, D., Y. Güneş, 2003. Türkiye’de Deprem Gerçeği, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 11-14, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).
 118. Kalafat, D., 2003. Marmara Depremi bir gerçek mi?, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 17-19, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).
 119. Kalafat, D., Y. Güneş, 2003. Deprem Önceden Bilinebilir mi?, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 74-76, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).
 120. Özel M.N., D. A. Storchak , D. Kalafat, 2003. Discrepancy in Earthquake Location in Turkey Between KOERI and ISC., The XXIII General Asembly of the International Union of Geodesy and Geophysics IUGG2003, 0830-123 SS01/03A/D-087, Poster, June 30-July 11, 2003, Sapparo, Japan.
 121. Kalafat, D, Y. Güneş, K. Kekovalı, 2003. 27 Ocak Pülümür (Tunceli) ve 1 Mayıs 2003 Sancak (Bingöl) Depremleri (January 27, 2003 Pülümür-Tunceli and Nay 01, 2003 Sancak-Bingöl Earthquakes), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.24-25, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).
 122. Kalafat, D, Y. Güneş, K. Kekovalı, 2003. 27 Mart 1975 ve 6 Temmuz 2003 Saros Körfezleri Depremleri (March 27, 1975 and July 06, 2003 Saros Bay Earthquakes), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.104, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).
 123. Gürbüz C., D. Kalafat, T. Bekler, E. Zor, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, M. Gürel, O. Ertürk, A. U. Gönülalan, O. Güreli, N. Toksöz, S. Kuleli, C. A. Schultz, D. B. Harris, 2003. Türkiye ve Çevresindeki Deprem İstasyonlarının Yapay Patlatmalarla Kalibrasyonu ve Kabuk Yapısının Araştırılması (Calibration of Regional Seismic Station in Turkey and the Middle East and Crustal Structure With Shots in Turkey), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.73, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).
 124. Toksöz M.N, S. Kuleli, C. Gürbüz, D. Kalafat, T. Bekler, E. Zor, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, C. A. Schultz and D. B. Harris, 2003. Calibration of regional seismic stations in the Middle East with shots in Turkey, 25th Seismic Research Review-Nuclear Explosion Monitoring: Building the Knowledge Base, Tucson, Arizona, September 23-25, 2003, p. 162-171.
 125. Gurbuz, C., T. Bekler, M. N. Toksöz, S. Kuleli, D. Kalafat and C. A. Schultz, 2003. Seismic refraction studies and crustal structure in Anatolia. Commission on Controlled-Source Seismology, 12th International Workshop, Mountain Lake, Virginia, October 7-11, 2003. P 74-78.
 126. Kalafat D., M. Kara,G. Öz, K. Kekovalı, Y. Güneş, N. Özel, Z. Öğütcü, K. Kılıç, S. Püskülcü, G. Horasan, A. Güngör, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, E. Görgün, F. K. Bekler, H. Gümüş, Y. Ölmez, M. Çomoğlu, A. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2002. 3 Şubat 2002 Sultandağı (Afyon) Depremi Raporu, B.Ü. KRDAE Sismoloji Servisi, Temmuz –2002, İstanbul, 40s. (in Turkish).
 127. Kalafat, D., Y. Güneş, E. Arpat, Y. Ölmez, G. Öz, G. Horasan, K. Kekovalı, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, A. Berberoğlu, F. Kılıçer, M. Kara, A. Güngör, E. Görgün, A. Gömeç, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi Ön Raporu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Servisi, 8 Mayıs 2003, 40 s. (in Turkish).
 128. Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, K. Kekovalı, S. Püskülcü, Y. Güneş, 2003. Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (1998-2002; M≥ 4.0) An Earthquake Cataloque for Turkey and Surrounding Area, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 802, 135 s. (in Turkish).
 129. Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kılıç, A. Pınar, M. Kara, A. Köseoğlu, L. Gülen, G. Öz, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, G. Horasan, K. Kekovalı, F. Bekler, M. Yılmazer, M. Berberoğlu, N. Kafadar, M. Suvarıklı, A. Berberoğlu, A. Güngör, E. Görgün, A. Kömeç, Y. Ölmez, P. Deniz, H. Gümüş, 2003. 27 Ocak 2003 Pülümür (Tunceli) Depremi Raporu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Servisi, Nisan 2003, 50 s. (in Turkish).
 130. Gok, R., D. Kalafat, L. Hutchings, 2003. Broadband Ground Motion Synthesis of the 1999 Turkey Earthquakes based on: 3-D velocity inversion, finite difference calculations and emprical greens functions, AGU, 84(46) Fall Meet. Suppl., Abstract, S52A-0129, 2003.
 131. Ozener, H., D. Kalafat, L. Gulen, E. Arpat, O. Yılmaz, A.G. Dogru, Z. Ogutcu, M. Yılmazer, Y. Gunes, U. Sanli, R. Cakmak, B. Turgut, 2003. A Study on Investigation of Crustal Deformation and Block Kinematics Along the Eastern Sector of the NAF by GPS Measurements, AGU, 84(46) Fall Meet. Suppl., Abstract, G21D-0292, 2003.
 132. Kekovalı, K., D. Kalafat, 2004. Türkiye’de Deprem Gerçeği, Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No:7, 1. Cilt, s. 237-250., 6-7 Mayıs 2004, Bursa (in Turkish).
 133. Kalafat, D, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Y. Güneş, K. Kekovalı, G. Horasan, G. Öz, K. Kılıç, S. Püskülcü, N. Özel, Z. Öğütçü, M. Kara, N. Kafadar, A. Güngör, F. Kılıçer, A. Köseoğlu, E. Görgün, A. Berberoğlu, P. Garip, M. Berberoğlu, H. Gümüş, M. Çomoğlu, 2004. Türkiye’nin ilk Uydu İletişimli Genişbantlı Deprem İstasyonu, First Satelite Communication Broadband Earthquake Station of Turkey, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, p.62-65, MTA Kültür Sitesi, Ankara.
 134. Li, Kalafat, D., Kuleli, H.S., M.N., Toksoz (2004). Rupture Sequence of Three Interrelated Earthquakes at Isparta Angle of Southwestern Turkey, Eos, Trans, American Geophysich Union AGU Fall Meeting , 85 (17), Joint Assembly Suppl., JA329, Abstract S21B-02, p.329., 13 – 17 December, San Fransico, USA.
 135. Kekovalı, K., D. Kalafat, Y. Güneş, 2004. 2 Temmuz 2004 Doğubayazıt (Ağrı) Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği, The 02 July 2004 Doğubayazıt (Ağrı) Earthquake and Seismic Activity of the Region, Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, p.132-135, MTA Kültür Sitesi, Ankara.
 136. Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Berberoğlu, (2004). Earthquake Activity of the Gulf of Gökova, Preliminary Field Report, 6p., EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.
 137. Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı (2004). 2 July 2004 Doğubayazıt (Karakose-Ağrı) Earthquake, Preliminary Field Report, 6p., EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.
 138. Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı, 2005. Mavi Ağ Projesi ve Muğla Bölgesi’nin Depremselliğinin Eş-Zamanlı Takibi, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.158-160, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.
 139. Bekler, F.K., Y. Güneş, A. Berberoğlu, P. Garip, N. Kafadar, A. Köseoğlu, K. Kekovalı, D. Kalafat, A. Ito, Ş. Barış, M. Yılmazer, S.B. Üçer, Y. Honkura, 2005. Marmara Bölgesi’nin Mikrodeprem Etkinliği’nin Yerel Ağlar ile Takibi ve Bölgenin Sismik Etkinliğine bir Bakış, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.161-163, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.
 1. Gurbuz, C., Bekler, T., Kuleli, S., Nafi Toksöz, M., Kalafat, D., Aksari, D., Afacan, T., Can, B., Ergin, M., Ozalaybey, S., Schultz, C., Calibration Of Local Seismic Stations And Crustal Structure In Central Anatolia With Land Explosions, XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potsdam, Germany, September 2004, (SCB-4)
 2. Bekler, T., C. Gürbüz, D. Kalafat, N. Toksöz, 2005. Anadolu’da Kontrollü Sismik Kaynak Kullanılarak Kabuk Yapısı Araştırmaları, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.239-242, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.
 3. Berberoğlu, A., K. Kekovalı, Y. Güneş, H. Gümüş, D. Kalafat (2005). 12 March 2005 Karlıova (Bingöl) Earthquake, Preliminary Report (Updated, March 16, 2005), EMSC European-Mediterranean Seismological Centre, Special pages on some of the major earthquakes, 6 page, France.
 4. Kalafat, D., M. Yılmazer, K. Kekovalı, N. Kafadar, Z. Öğütçü, G. Horasan, Y. Güneş, M. Suvarıklı (2005). Türkiye’de kurumsal ölçekte deprem ağının gelişimine bir örnek: Kandilli Rasathanesi ve DAE Deprem Ağının gelişimi ve modernizasyonu, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.1-2., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.
 5. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, G. Horasan (2005). Gökova Deprem Etkinliği ve Muğla Yöresinin Deprem Potansiyeli, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.55-58., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.
 6. Kalafat, D., Z. Öğütçü , M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Y. Güneş, K. Kekovalı, V. Geçgel (2005). Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen uydu bağlantılı genişbantlı alt ağlar : Mavi Ağ (Blue Net), Turuncu Ağ (Orange Net) , Beyaz Ağ (White Net) Projeleri, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.34-36., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.
 7. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, G. Horasan (2005). 2003-2004 Yılları arası Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem Etkinliği’ne toplu bir bakış, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.59-60., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.
 8. Kalafat, D., K.Kekovalı, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Garip, A. Berberoğlu, Y. Güneş, F. Bekler, A. Küsmezer (2005). 31 Temmuz 2005 Bala-Ankara Deprem Etkinliği, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.5-7, Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.
 9. Kalafat, D., G. Horasan, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş (2005). Türkiye’de kurumsal ölçekte deprem ağının gelişimine bir örnek: Kandilli Rasathanesi ve DAE Deprem Ağının gelişimi ve modernizasyonu, 1. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 10. Kalafat, D., Kekovalı, K., Garip, P., Bekler, F., Gümüş H., Küsmezer, A., Güneş, Y., Berberoğlu, A. (2005). 31 July, 2005 Bala-Ankara Earthquake Activity, Preliminary Report, 6p., EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.
 11. Kekovalı, K., A. Berberoglu, Y. Güneş, P. Garip, D. Kalafat (2005). 17-24 October 2005 Gulf of Sığacık (Seferihisar) Earthquake Activitiy, Preliminary Report, 5p., EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.
 12. Özçelik, S., D. Kalafat, N. Sezgin, A. Pınar, 2005. 2000-2002 Afyon Bölgesindeki büyük depremlerin kaynak-kırılma mekanizmaları ve birbirleri arasındaki etkileşim, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.48-50, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.
 13. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Kara, N. Meral, P. D. Garip, M. Yılmazer (2006). Türkiye’nin Deprem Tehlikesi, B.Ü. BAP Projesi Proje Kodu: 05T203, 2006.
 14. Kalafat, D., Y. Güneş, M. Kara, P.D. Garip, K. Kekovalı, S. Kuleli, L. Gülen, M. Yılmazer, N.M. Özel, (2006). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0): A revised and extended earthquake cataloque for Turkey since 1900 (M≥4.0), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No=977, 558p., Bebek-İstanbul.
 15. Gülen, L., D. Kalafat, A. Pınar, Y. Günes, S. Kuleli, and M. N. Toksöz, (2006). The Pülümür and Bingöl Earthquakes of 2003 Provide Evidence for the Internal Deformation of the Karlıova Block between the North Anatolian and East Anatolian Faults, SSA 2006 Meeting, San Francisco, California, USA.
 16. Sun, Y., L. Gülen, S. Kuleli, M. N. Toksöz, M. Krasovec, R. J. Martin, S. Romer, D. Kalafat, F.Aliyev, S. Pei, (2006). Pn and Sn Velocity Distribution under the Caucasus and Surrounding Areas, Eos Trans. AGU, 87(52), Fall Meet. Suppl., Abstract T42B-07,2006 Special Session: T02, San Francisco, California, USA.
 17. Kalafat, D., M. Kara, K. Kekovalı, Y. Güneş, P.D. Garip, S. Kuleli, L. Gülen, A. Pınar, N.M. Özel, M. Yılmazer, (2006). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0), Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı Bildiri Özler Kitabı s. 43-46, 2-4 Kasım 2006 İzmir.
 18. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Z. Öğütcü ve G. Horasan, (2006). Türkiye geniş bantlı ulusal sismik ağ tasarımı ve uygulaması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 47-50.
 19. Kalafat, D., A. Pınar, S. Kuleli, L. Gülen ve N. Toksöz, (2006). 12, 14, 23 Mart (Mw=5.4, Mw=5.9, Mw=5.4), 6 Haziran 2005 (Mw=5.7) ve 2 Temmuz 2006 (Mw=4.9) Karlıova-Bingöl Depremleri Dizisi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 51-54.
 20. Pınar, A., S.B. Üçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, D. Kalafat, M. Matsushima, N. Sezgin, ve S. Horiuchi, (2006). 1999 İzmit Depremi Fay Kırığı Boyunca Gerilme Alanının Yanal Değişimi, Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi ( The 17 th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey), Program ve Bildiri Özleri Kitabı / Programme and Book of Abstracts p.30-31, 14-17 Kasım 2006, Ankara.
 21. Krasovec, M, R J. Martin, Y. Sun, M. Benoit, S. Kuleli, M. N. Toksoz, B. Panahi, F. Aliyev, Z. Javakhishvili, M. Elashvili, T. Godoladze, C. Gurbuz, D. Kalafat, (2006). P-Wave Tomography using data from local networks in the Caucasus. Eos Trans. AGU, 87(36), West. Pac. Geophys. Meet. Suppl., Abstract T34C-06.
 22. Martin, R., M. L. Krasovec, S. Romer, M. N. Toksoz, Y. Sun, D. Kalafat, and E. S. Vergino, (2006). Caucasus seismic information network. Proceedings of the 28th Seismic Research Review, Florida.
 23. Kalafat, D (2007). Doğa Marmara’yı depremlerle sınayacak mı?, Tekirdağ ve Çevresinin depremlerine toplu bir bakış, Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi TYSB ve TMMOB Jeofizik Müh. Odası Panel Kitapçığı s. 58-68, 17 Mayıs 2007, Tekirdağ
 24. Gülen, L., M. H. Benoit, D. Kalafat . and M.N. Toksöz (2007). Crustal Structure Revealed by the Analysis of Teleseismic Receiver Functions in the Marmara Region, Northwestern Turkey, Seismological Society of America SSA 2007 Annual Meeting 11-13 April, 2007, Kona, Hawaii USA.
 25. Kalafat, D. (2007). Broadband (BB) Seismic Network Project of KOERI-Turkey, (Backbone Network)& Seismic Monitoring, 1st International Workshop, HemusNet, December 3-5, 2007, Sofia, Bulgaria.
 26. Kalafat, D. (2007). Current Seismic Network and Application of KOERI, UNESCO South Eastern Europe Network meeting, 14-16 March 2007, Athens, Greece.
 27. Kalafat, D., P. Deniz, M. Kara, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Berberoğlu. (2007). Türkiye depremleri faylanma–kaynak parametreleri bilgi bankası oluşturulması -ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 24, 8-9 Kasım 2007, TUBİTAK Gebze, İstanbul.
 28. Kalafat, D. (2007). K. Kılıç, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş, M. Kara, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Suvarıklı, A. Küsmezer, F. Bekler, P. Deniz, A. Berberoğlu, M. Çomoğlu, H. Gümüş, M. Berberoğlu, S. Poyraz, Ö. Çok (2007). KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi , ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 25, TUBİTAK Gebze, İstanbul.
 29. Kalafat, D. (2007). Maden ve petrol sahalarında üretimin artmasına dönük çalışmaların neden olduğu depremselliğe iki güncel örnek ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 36, 8-9 Kasım 2007 TUBİTAK Gebze, İstanbul.
 30. Toksoz, M. N., R. D. Van der Hilst, M. Benoit, L. Gulen, D. Kalafat, H. Kuleli, C. Li, and Y. Sun, 2007. Seismic tomography of the Arabian-Eurasian collision zone and surrounding areas. Proceedings of the 29th Monitoring Research Review, Denver, Colorado, September 25-27.
 31. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Kara (2007). İzlenen Marmara Denizi ve beklenen Marmara depremi, ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 50, 8-9 Kasım 2007 TUBİTAK MAM Gebze, İstanbul.
 32. Ustaömer, E. Gökaşan, H. Tur, T. Görüm, F. G. Batuk, D. Kalafat, H. Alp, B. Ecevitoğlu, H. Birkan (2007). Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone, the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Mar Lett, DOI 10.1007/s00367-007-0099-6.
 33. Sun, Y., M.N. Toksoz, M. Krasovec, R.J. Martin, C. Gurbuz, and D. Kalafat (2007). Crustal Structure of Caucasus and Surrounding Regions from P-Wave Travel-Time Tomography, SSA Seismological Society of America, Annual Meeting, Big Island, Hawaii, 11-13 April 2007, USA.
 34. Gulen, L., M. Benoit, D. Kalafat, M.N. Toksoz (2007). Crustal Structure Revealed by the Analysis of Teleseismic Receiver functions in the Marmara Region, Northwestern Turkey, Seismological Society of America Annual Meeting, Kona, Hawaii, 11-13 April 2007, USA.
 35. Sun, Y., L. Gulen, S. Kuleli, M. N. Toksoz, M. Krasovec, R. Martin, S. Romer, D. Kalafat, and F. Aliev (2007). Pn and Sn Velocity Distribution under Caucasus and Surrounding Areas. The Fourth Gulf Seismic Forum, March 24 – 27. Kuwait.
 36. Teoman,U.M, E. Sandvol, N. Turkelli, D. Aksari, A. Lough, C. Destici, S. Sahin, A. Berberoglu, D. Kalafat (2007). Preliminary Results of a Seismological Experiment on Mantle Dynamics and Crustal Structure beneath Isparta Angle, The XXIV IUGG General Assembly, Perugia from July 2nd to July 13th.
 37. Altuncu, S., A. Pinar, M. Yılmazer, D. Kalafat (2007). A Present day evidence for extensional tectonics within the Isparta angle in SW Turkey,Geoitalia, 2007, Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 12-14 Sep., 2007. CODE: GEOIT1LYZK, p:237, Rimini, Italy.
 38. Pınar, A., S.B. Üçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, M. Matsushima, N. Sezgin, D. Kalafat, S. Horiuchi (2007). State of Stress Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit Earthquake, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 64, Kocaeli, 2007.
 39. Bayrak, Y., S. Öztürk, T. M. Tsapanos, G. Ch. Koravos, G. A. Leventakis, D. Kalafat (2007). An Evaluation of Earthquake Hazard Parameters Based on the instrumental data for different seismic regions of Turkey and Adjacent Areas: Türkiye ve Civarındaki farklı sismik bölgeler için aletsel veriye dayalı deprem hazard parametrelerinin bir değerlendirmesi, International Earthquake Symposium Abstracts Book p. 36, Kocaeli, 2007.
 40. Kalafat, D., Y. Güneş, M. Kara, P. Deniz, K. Kekovalı, H. S. Kuleli, L. Gülen, M. Yılmazer, N. M. Özel (2007). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0) A revised and extented earthquake cataloque for Turkey since 1900, M≥ 4.0. , 553p. Bogaziçi University Publication, ISBN 978-975-518-218-0 .
 41. Altuncu, S., M. Yılmazer, A. Pınar, D. Kalafat (2007). A Present Day Evidence for the Active Tectonics in the Inner Part of Isparta Angle in SW Turkey, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 55, 22-24 October Kocaeli.
 42. Deniz, P., G. Horasan, D. Kalafat (2007). Spectrum characteristics of several quarry blast areas in Turkey: Türkiye’de çeşitli taş ocağı patlatma alanlarının spektrum özellikleri, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 97, Kocaeli, 2007.
 43. Altuncu, S., A. Pinar, M. Yılmazer, D. Kalafat (2007). A Present day evidence for extensional tectonics within the Isparta angle in SW Turkey, Geoitalia, 2007, Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 12-14 Sep., 2007.
 44. Kalafat, D., K. Kekovalı, P. Deniz, Y. Güneş, A. Pınar, G. Horasan (2008). 31 Temmuz-1 Ağustos 2005 ve 20-27 Aralık 2007 Afşar-Bala (Ankara) Deprem Dizisi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 21-30, 19-22 Mart 2008, Adapazarı.
 45. Öğütçü, Z., P. Deniz, G. Horasan, D. Kalafat, A. Boztepe Güney, E. Yıldırım (2008). Türkiye’de Doğal ve Yapay Sismik Kaynakların Ayırt Edilmesi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 92-95, 19-22 Mart 2008, Adapazarı.
 46. Kalafat, D, Y. Güneş (2008). Bodrum Yarımadası ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 295-303, Mart 2008, Bodrum.
 47. Kalafat, D., K. Kekovalı, P. Deniz, Y. Güneş, A. Pınar, G. Horasan (2008). 31 Temmuz 2005-1 Ağustos 2005 ve 20-27 Aralık 2007 Afşar-Bala (ANKARA) Deprem Dizisi : July 31, 2005 – August 1, 2005 and December 20-27, 2007 Afşar-Bala (ANKARA) Earthquake Sequence, İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 21, S. 2, SS. 47-60, Y. 2008, İstanbul.
 1. Ergun, D. Aksarı, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı (2008). Predicting Earthquakes by using Preliminary Kandilli Earthquake Catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008
 2. Yelkenci, G. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı (2008). Self-Similar properties of interevent times and distances of earthquakes around Turkey and surroundings area and seismic declustring, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008
 3. Aksarı, T. Ergun, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı (2008). Static and dynamic stress changes and Earthquake triggering, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008.
 4. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı (2008). Preliminary statistical analysis of Kandilli earthquake catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008.
 5. Güneş, D. Kalafat (2008). Yerel Ölçekte Deprem Ağlarının Önemi ve Depreme Hazırlık, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 306-310, Mart 2008, Bodrum.
 6. Kalafat, D., C. Gürbüz, M. Yılmazer (2008). Marmara Denizi Deniz Tabanı Gözlemevi (DTG) Projesi, ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı (in Turkish) , s. 13-14, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, 13-14 Kasım 2008 Akçakoca, Düzce.
 7. Özden, S., T. Bekler, S.Z. Tutkun, A. Kürçer, Ö. Ateş, F. Bekler, D. Kalafat, E. Gündoğdu, T. Bircan, S. Çınar, Ö. Çağlayan, M. Gürgen, H. İşler, A. Yalçınöz (2008). Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği, ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı (in Turkish), s. 48-49, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, 13-14 Kasım 2008 Akçakoca, Düzce.
 8. Toksöz, M. N., R. D. Van der Hilst, Y. Sun, L. Gülen, D. Kalafat, H. S. Kuleli, C. Li, and H. Zhang (2008). Seismic Tomography of the Arabian-Eurasian Collision Zone and Surrounding Areas, 30th Monitoring Research Review : Ground-Based Nuclear Explosion monitoring Technologies 2008 , Proceedings p. 504-513, ptember 23-25, 2008, Portsmouth, Virginia, USA.
 9. Kalafat, D (2008). Deprem Yerlerinin Belirlenmesinde İstasyon Dağılımının Önemi: Kandilli Türkiye Deprem Ağı’nın Gelişimi ve Optimum Ağ Tasarımı (The Importance of Seismic Station Distribution in Earthquake Location determinations : Design and Optimization of The Kandilli Turkish Seismic Network), Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi (The 18th International Geophysical Congress and Exhibition, 14-17 October 2008 MTA Cultural Center), 3a9, 14-17 Ekim 2008, MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.
 10. D, Kalafat, K. Kekovalı,,A. Pınar (2008). A Cataloque of Sources Parameters of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and Surrounding Area , Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07256, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.
 11. Pınar, A., S.B. Uçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, M. Matsushima, N. Sezgin, D. Kalafat, S. Horiuchi (2008), The State of Stress Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit (Turkey) Earthquake, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04776, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.
 12. Kalafat, D. , K. Kekovalı,, A. Pınar (2008). The 30 July 2005 (Mw=5.4), and the 20 – 26 December 2007 (Mw=5.5; Mw=5.3) Afşar-Bala (Ankara) Earthquakes Series in Central Turkey, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-09923, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.
 13. Ustaomer, T., E. Gokasan, H. Tur, T. Gorum, F.G. Batuk, D. Kalafat, H. Alp, B. Ecevitoglu, H. Birkan (2008). Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone, the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Marine Letters (2008) 28:171-193.
 14. Gülen, L., H. Zhang, M. Benoit, D. Kalafat, M.N. Toksöz (2008). Crustal structure and thickness variations determined by Double-Difference Tomography and Receiver Functions in the Marmara Region, North Western Turkey,Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04324, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.
 15. Kalafat, D, M. Yılmazer, K. Kekovalı, E. Görgün, S. A. Poyraz (2009). Türkiye Deprem Ağına ait Genişbantlı (BB) Deprem İstasyonları Kullanılarak Yapılan Yakın Gerçek Zamanlı Bölgesel Moment Tensör Değerlendirmeleri – Near Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network’s Broadband Stations, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 62, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
 16. Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, E. görgün, M: Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, F. N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M. F. Öcal (2009). İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü ve civarının Sismisitesi ve Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi- Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 63, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
 17. Kalafat, D., Z. Öğütcü, M. Suvarıklı, Y. Güneş, M. Yılmazer, K. Kekovalı, M. Kara, K. Kılıç, F. N. Bekler, A. Küsmezer, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, H. Gümüş, E. Görgün, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok (2009). Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Genişbantlı (GB) Sayısal Deprem Ağının Gelişimi – Evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Broadband (BB) Digital Seismic Network , International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 64, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
 18. Kalafat, D., C. Gürbüz, M. Yılmazer, K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. Kara, M. Suvarıklı (2009). Marmara Denizi, Deniz Tabanı Gözlemevi Projesi (MDTGP)- The Sea of Marmara, Sea Bottom Observatory Project (MSBOP), International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 61, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.
 19. Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Kara, P. Deniz, M. Berberoğlu, (2009). Türkiye ve Çevresi Faylanma-Kaynak Parametreleri (MT) Kataloğu (1938-2008): A Cataloque of Source Parameters of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2008), Boğaziçi University Publication No=1026, 43p., Bebek-İstanbul.
 20. Bayrak, Y., S. Öztürk, H. Çınar, D. Kalafat, T. M. Tsapanos ,G. C. Koravos , G.A. Leventakis (2009). Estimating earthquake hazard parameters from instrumental data for different regions in and around Turkey, Engineering Geology 105 (2009), p.200-210.
 21. Gok, R., L. Hutchings, K. Mayeda, and D. Kalafat (2009). Source Parameters for 1999 North Anatolian Fault Zone Aftershocks, Pure and Applied Geophysics, 166 (2009) p. 547–566.
 22. Kalafat, D., K. Kekovalı, M. Öcal, L. Gülen (2009). Moment Tensor Catalogue of Important Earthquakes in Turkey and Surrounding Regions, Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract ED23A-0536.
 23. Kalafat, D., M.F. Öcal, K. Kekovalı, L. Gülen (2009). Recent Seismic Activity in Afsar-Bala (Ankara), Central Turkey, Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract S51B-1407.
 24. Gürbüz, C., D. Kalafat, M. Yılmazer, K. Kekovalı, Z. Ögütçü, Y. Günes, M. Kara ve M. Suvarıklı (2009). Eş Zamanlı Deniz Dibi Gözlemlerine Bir Örnek: Marmara Denizi, Deniz Dibi Gözlemevi (MDDG), Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 28, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
 25. Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoglu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. Altuncu Poyraz, F.N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M.F. Öcal, E. Görgün ve L. Gülen (2009). Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 29, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
 26. Öcal, M.F., D. Kalafat, M.B. Demircioğlu, M. Erdik, U. Hancılar, Y. Kamer, K. Sesetyan, C. Tüzün, C. Yenidoğan ve A.C. Zülfikar (2009). ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 38, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
 27. A. Sengül, S. Altuncu Poyraz, A. Özvan, M. Tapan ve D. Kalafat (2009). 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümlerinin Saha Verileriyle Karsılaştırılması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 50, 8-11 Ekim 2009 Çanakkale.
 28. Pınar, S.B. Üçer, Y. Honkura, N. Sezgin, A.Ito, S. Barış, D. Kalafat, M. Matsushima and S. Horiuchi (2010). Spatial Variation of Stress Field Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit Earthquake, Earth Planets Space (EPS), 62, p.237–256.
 29. Görgün, E., Kalafat, D., Kekovalı, K (2010). Ege Denizi ve Batı Anadolu’nun Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması, 14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 03-06 Kasım 2010.
 30. Özel, N.M. N. Başarır, M. Kara, D. Kalafat, A. Berberoğlu ve F. Bekler (2010). Tarihsel Depremlerin KRDAE ‘de Sayısal-Ele ktronik Arşivlenmesi, 14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 03-06 Kasım 2010.
 31. Görgün, E., Çomoğlu, M., Küsmezer, A., Kekovalı, K., Kalafat, D (2010). Local and Duration Magnitudes in Western Anatolia, American Geophysical Union, 2010 Fall Meeting S21C-2054, 13-17 December 2010, San Francisco.
 32. Kekovalı, K., D. Kalafat, Deniz P, Kara, M; Yılmazer, M; Küsmezer A; Altuncu , S; Çomoğlu, M; Kılıç, K (2010). Detection of Potential Mining and Quarry Areas in Turkey Using Seismic Catalog, The 19 th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 23-26 November 2010 Ankara/Turkey (Poster Session).
 33. Kalafat, D. (2010) , Statistical Evaluation of Turkey Earthquake Catalog, VII Azerbaijan International Geophysical Conference, Session Seismology & Geodinamics, Abstracts Book, p. VI.2, p.120, Baku, 11-13 May, 2010.
 34. Bayrak, Y., D. Kalafat, H. Çınar (2010), Aletsel ve Tarihsel Dönem Verileri Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı ve Civarındaki Farklı Bölgeler için Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Genişletilmiş Özetler 238.pdf, 4s., The 19TH International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Extended Abtracts, 4p., Ankara-Turkey.
 35. Kalafat, D., C. Zülfikar, E. Vuran, Res. Y. Kamer (2010). March 08, 2010 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) EARTHQUAKE, Technical Report 65p., European- Mediterranean Seismological Centre web pagehttp://www.emsc- csem.org/current/evt/Elazig_earthquake_eng.pdf, France.
 36. Kalafat (2010). Türkiye Deprem Kataloğunun İstatistik Açıdan Değerlendirilmesi: Örnek Çalışma- Statistical Evaluation of Turkey Earthquake Catalog: Case Study, Boğaziçi Universitesi Yayınları, Yayın No: 1039, 87s., Bebek-İstanbul.
 37. Kalafat (2010). 08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi- March 08, 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake; 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitapçığı s.37-38, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Uluslararası Katılımlı, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 63rd Geological Congress of Turkey Abstracts Book, 5-9 Nisan 2010, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
 38. Kalafat (2010). 4 Aralık 2009 Buharkent-Aydın Depremi, Türkiye Deprem Vakfı Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 7, s. 50-52, İstanbul.
 39. Kalafat (2010). Türkiye’de Depremlerin Magnitüd-Frekans Uzaysal Dağılımı ve Deprem Kataloğundan Taş Ocağı – Maden Ocağı Patlatmalarının Ayıklanması -Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes in Turkey and Detection of quarry and mine blast contamination in Turkey from Earthquke catalogue, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.27, Active Tectonics Research Group (ATAG) ‘s 14th Workshop, Adıyaman, 3-6 November 2010, Turkey.
 40. Kalafat, D., S.A. Poyraz, D. Samut, A. Kürçer, Y. E. Gökten, K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güeş, M. Yılmazer, K. Kılıç, M. Kara, M. Çomoğlu, E. Görgün, P. Deniz, M.F. Öcal, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül ve Ö. Çok (2010). Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.28, Adıyaman.
 41. Bekler, T., A. Demirci, S. Özden, E. Gündoğdu ve D. Kalafat (2010). Güncel Depremlerin Kaynak Parametreleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.3, Adıyaman.
 42. Kalafat, D., C. Gürbüz, S. Tunç, M. Yılmazer, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. Kara ve M. Çomoğlu (2010). Olası Marmara Depremi öncesi sismolojik açıdan yapılan çalışmalara bir örnek: Farklı disiplinler ile Deniz Tabanı Gözlemleri, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.25, Adıyaman.
 43. Kalafat, D., Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş,, M. Yılmazer, M. Kara, E. Görgün, M. Çomoğlu, S. A.Poyraz, P. Deniz, M.F. Öcal, D. Somut, K. Kılıç, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül, Ö. Çok (2010). Monitoring of the Microseismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010 S13B-2006 Poster, San Francisco, USA.
 44. Kalafat, D., C. Zulfikar, E. Vuran, Y. Kamer (2010). March 08, 2010 Basyurt-Karakocan (ELAZIG) Earthquake: Eastern Turkey, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010 PA21D-1656 Poster, San Francisco, USA.
 45. Kalafat (2010) . Kuzey Anadolu Fayı (KAF)‟nın Marmara‟daki Ayak İzleri, İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu (İZAS), Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 19, 04-05 Ekim 2010, İstanbul Üniversitesi.
 46. Şengül, M.A., S. A. Poyraz, A. Özvan, M. Tapan, D. Kalafat (2010). 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümleri ve Yer Yapı İlişkisi Özellikleri (2010). İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi Cilt 23, Sayı 1, s. 9-18, 2010.
 47. Özel, N.M., Ö. Necmioglu, A. C. Yalçıner, D. Kalafat, M. Erdik (2011). Tsunami hazard in the Eastern Mediterranean and its connected seas: Toward a Tsunami warning center in Turkey. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 31, Issue 4, April 2011, Pages 598-610.
 48. Oğütcü, Z., G. Horasan, D. Kalafat (2011). Investigation of microseismic activity sources in Konya and its vicinity, Central Turkey, Natural Hazards, Volume 58, Number 1, Pages 497-509.
 49. Kekovalı, K., D. Kalafat, M. Kara, P. Deniz (2011). The estimation capability of potential mining and quarry areas from seismic catalog using statistical analysis, an application to Turkey, International Journal of the Physical Sciences, Volume 6 (15), 58, Pages 3784-3794.
 50. Kalafat , E. Görgün, K. Kekovalı ve Y. Güneş (2011). Türkiye’de son yıllarda meydana gelen önemli depremlere toplu bir bakış, 13s., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.
 51. Bekler, T., A.Demirci , S. Özden ve D. Kalafat (2011). Simav ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi, 7s., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.
 52. Görgün , E., D. Kalafat, K. Kekovalı (2011). Doğu Anadolu’nun Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması., 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 6s., 11-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.
 53. Kalafat (2011). Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi, 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 8s., 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.
 54. Kalafat (2011). Marmara Bölgesi’nin Depremselliği ve Deprem Ağının Önemi, 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 11s., 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.
  Görgün, E., D. Kalafat, K. Kekovalı (2011). Doğu Akdeniz’in Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.10., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 55. Poyraz, S. A., D. Kalafat, Y. Güneş (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ulusal Deprem İzleme Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.25., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 56. Cambaz, M.D., K. Kekovalı, D. Kalafat (2011). Lokal Deprem Tomografisi Yöntemi İle Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Üç Boyutlu Hız Yapısının Belirlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.32., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 57. Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, G. Horasan, L. Gülen, K. Kekovalı, B. Tunç, D. Cambaz, M. Yılmazer, E. Görgün, S. A. Poyraz, A. Küsmezer, Y. Güneş, M. Kara, K. Kılıç, M. Çomoğlu, P. Deniz, M.F. Akkoyunlu, D. Kepekçi, S. Tunç, Ö. Çok, M. Gül (2011). Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.51-52., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 58. Kalafat, D., R. Polat, S. A. Poyraz, K. Kekovalı (2011). Birbirini Etkileyen (Tetikleyen) Depremlere Batı Anadolu’dan bir örnek : 19 Mayıs 2011 Simav Deprem Etkinliği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.54-55., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 59. Özden, S., E. Gündoğdu, Ö. Karaca, L. Can, Ö. Ateş, S. Çınar, E. Fıratlığil, Y. Akgün, A. Demirci, T. Bekler, T. Komut, D. Kalafat, Ç. Yalçıner ve S. Z. Tutkun (2011). Simav Fayı, Emet Zonu ve Kütahya Fayıyla Sınırlandırılan Bölgenin Geç Senezoyik Yaşlı Gerilme Durumları, Orta-Batı Anadolu, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.53., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 1. Kekovalı, K., D. Kalafat, P.Deniz (2012). Spectral discrimination between mining blasts and natural earthquakes: Application to the vicinity of Tunçbilek mining area, Western Turkey, International Journal of Physical Sciences Vol. 7(35), EARTH SCIENCE, 13 September, 2012, pp. 5339-5352, DOI: 10.5897/IJPS12.156
 2. Bayrak, Y., R.B.S. Yadav, D. Kalafat, T.M. Tsapanos, H. Çınar, A.P. Singh, E. Bayrak,Ş. Yılmaz, F. Öcal, G. Koravos (2013). Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics 601 (2013) 163–176, http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.05.008.
 3. Kalafat, D. and Gündüz Horasan (2012). A seismological view to Gökova region at southwestern Turkey”.INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, Cilt: 7, No: 30, Sf: 5143-5153, Ek: DOI: 10.5897/IJPS12.277, 2012. [ISSN 1992 – 1950 ©2012 Academic Journals]
 4. Kalafat, D., N.M. Özel (2012). The 23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Eastern Turkey, Japan Geoscience Union (JpGU) – Japon Yerbilimleri Birliği 2012 Uluslararası Toplantısı Makuhari Messe -Tokyo-JAPONYA.
 5. Kalafat, A. Pinar, N.M. Özel (2012). RECENT SEISMICITY OF THE EASTERN ANATOLIA REGION AS OBSERVED BY THE KOERI SEISMIC NETWORK, EP4: P092, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly 2012, Abstract ID=59314, Auust 19-24, Moscow, Russia.
 6. Kalafat, R. Polat, S. Altuncu Poyraz , K. Kekovali and M.F. Akkoyunlu (2012). 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU 2012-13091, 2012, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly 2012, Agust 19-24, Moscow, Russia.
 7. Kalafat, A. Pinar, N.M. Ozel, C. Gurbuz, M. Yilmazer (2012). Land Based and Ocean Bottom Monitoring of Seismic Activity of North Anatolian Fault and its Branches in Marmara Region, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission, EGU General Assembly 2012, Auust 19-24, Moscow, Russia.
 8. Gülen, L., Utkucu, M., Budakoglu, E., Yalcın, H. D., Güneş, Y., and Kalafat, D (2012). Seismotectonics of the Lake Van Region and the 23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.1), Seismological Society of America SSA 2012 Annual Meeting, p.439, 17–19 April 2012, San Diego, California.
 9. Kalafat, D., Kekovali, K., Suvarıkli, M., Ogutcu, Z., Yilmazer, M., Gunes, Y., and Gulen, L (2012). The Van Earthquake (Mw=7.2) of 23 October 2011 and Its Aftershocks, Seismological Society of America SSA 2012 Annual Meeting, p.460, 17–19 April 2012, San Diego, California.
 10. Kalafat, Murat Suvarikli, Zafer Ogutcu, Kivanc Kekovali, Mehmet Yilmazer, Mehves Feyza Ocal, Yavuz Gunes (2012). A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Southeastern Turkey, American Geophysics Union AGU 2012 Fall Meeting, S51B-2420, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA.
 11. Kalafat (2012). The Development of the Kandilli Observatory & ERI Seismic NetworkKaradeniz Sınır Ötesi İşbirliği Çalıştayı, Karadeniz Deprem Güvenlik Ağı ESNET Projesi Eforie, Romanya.
 12. Kalafat (2012). 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2)’nin Sismolojik Açıdan Düşündürdükleri, /23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) in Turkey and Seismological Aspects, 65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2-6 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.
 13. Yalçın, H., L. Gülen, Z. Çağnan, D. Kalafat (2012). Kıbrıs ve Yakın Çevresinin Depremselliği/Seismicity of Cyprus and Surrounding Region, TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2-6 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.
 14. Tamer Y. DUMAN, Ömer EMRE, D. Kalafat, Tuğbay KILIÇ, Nurcan M. ÖZEL, Ayhan CİNGÖZ, Sinan AKKAR ve Semih ERGİNTAV (2012).Türkiye Sismotektonik Haritaları Projesi (2012). Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, ATAG 16 18-19 Ekim 2012, Bildiri Özleri Kitabı s.18, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Kandilli Yerleskesi-Çengelköy 34684 , İstanbul.
 15. Kalafat, D., Murat SUVARIKLI, Zafer ÖĞÜTCÜ, Kıvanç KEKOVALI, Selda ALTUNCU POYRAZ, M. Didem SAMUT, Mustafa ÇOMOĞLU (2012). 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Etkinliğinin Sismotektonik Açıdan İrdelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, ATAG 16 18-19 Ekim 2012, Bildiri Özleri Kitabı s.34, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Kandilli Yerleşkesi-Çengelköy 34684 , İstanbul.
 16. Çağnan, Z. and D. Kalafat (2012). A New Catalog of Eastern Mediterranean Earthquakes, 2150 BC-2011. In Proc. of 15th World Conference on Earthquake Engineering in Lisbon, Portugal, September 24-28, 2012.
 17. A. Poyrazve D. Kalafat (2012). Sismolojide CBS Uygulamaları (Applications of GIS in Seismology), Jeofizik Dergisi, Sayı:17, Sf:25-37, doi 12 b03 jeofizik-0312-20.
 18. Kalafat, D., Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. F. Öcal, A. Pınar, B. Tunç (2013). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ- AN OVERVIEW OF SEISMOTECTONIC PROPERTIES OF EASTERN ANATOLIA, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 19. Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. F. Akkoyunlu, B. Tunç (2013). Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Ōzelliklerine Toplu Bir Bakış, ATAG 17 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.12, 24-25 Ekim 2013 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Antalya.
 20. Doğan, B., T. S. Irmak, A. Karakaş, D. Kalafat (2013). 10 Haziran 2012, Ölüdeniz – Fethiye Depremi’nin (Mw 6.1) Kaynak Parametrelerine göre Sismotektonik Konumu, ATAG 17 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.6, 24-25 Ekim 2013 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Antalya.
 21. Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Ogutcu, K. Kekovali, M. F. Ocal, Y. Gunes, A. Pinar (2013). Moment tensor inversion of recent local moderate sized Van Earthquakes: seismicity and active tectonics of the Van region : Eastern Turkey, American Geophysics Union AGU 2013 Fall Meeting, Seismology S11B-2137, San Francisco, CA, USA.
 22. Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı ve Y. Güneş (2013). 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Dağılımı, 2.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Özetler Kitabı s. 15-16, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Hatay.
 23. Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Çomoğlu, S. Tunç, Ö. Çok (2013). KRDAE Türkiye Deprem Ağının Gelişimi: Bütünleşik Sismik Ağ Tasarımı, 2.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Özetler Kitabı s. 32-33, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Hatay.
 24. Koçyiğit, A.,  Ş. Gürboğa Kalafat (2013). Nature and onset age of neotectonic regime in the northern core of Isparta Angle, SW Turkey Geodinamica Acta Publisher: Taylor & Francis, pp. 1-34, DOI: 10.1080/09853111.2013.839126, Published online: 09 Oct 2013. Volume 25, Issue 1-2, June 2012, pages 52-85.
 25. Kalafat, D., A. Pınar (2013). Seismic Monitoring in KOERI (Turkey), XXXV RELEMR Reduction of Earthquake Losses In The Extended Mediterranean Region, Meeting 2013, Workshop Report p.17, 28-31 October 2013, Fuengirola (Malaga) Spain.
 26. Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y.Güneş, M. F. Akkoyunlu, K. Kekovalı (2013). Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi: Evaluation of Seismotectonic Characteristics of Eastern Anatolia Region with Recent Data, Extended Abstracts Book p. 255-261, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, The 20 th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 Kasım 2013, Antalya.
 27. Kalafat, D. (2013). BÜ-KRDAE’ nün Çalışmaları ve Jeodezi Biliminden Beklentileri, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2013- Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı, 7-8 Kasım 2013,
  Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 28. Bayrak, Y., R.B.S. Yadav, D. Kalafat, T.M. Tsapanos, H. Çınar, A.P. Singh, E. Bayrak, Ş. Yılmaz, F. Öcal, G. Koravos (2013). Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, Volume 601, 2 August 2013, pp. 163-176, ISSN 0040-1951.
 29. Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Güneş, M. F. Öcal, A. Pınar, B. Tunç (2013). An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, (S-CG07 Collision, Subduction, and Metamorphism ), JPGU International Sysposium 2013, May 19-24, Makuhari Messe, Chiba, Japan.
 30. Kalafat, D., K. Kekovalı, F. Akkoyunlu, Z. Ögütçü (2013). Source mechanism and stress analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.1) and aftershocks, Journal of Seismology, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013, DOI 10.1007/s10950-013-9413-0.
 31. Kekovalı, K., D. Kalafat (2014). Detecting of Mining-Quarrying Activities in Turkey Using Satellite Imagery and its Correlation with Daytime to Nighttime Ratio Analysis, J. Indian Soc. Remote Sens. (March 2014) 42(1): p.227–232, DOI 10.1007/s12524-013-0281-4.
 1. Zare, M., H. Amini, P. Yazdi, K. Sesetyan, M. B. Demircioglu, D. Kalafat, M. Erdik, D. Giardini, M. A. Khan, N. Tsereteli (2014). Recent developments of the Middle East catalog, J Seismol (2014) 18:p.749–772, DOI 10.1007/s10950-014-9444-1.
 2. Akinci, A., L. Malagnini, R. B. Herrmann and D. Kalafat (2014). High‐Frequency Attenuation in the Lake Van Region, Eastern Turkey Bulletin of the Seismological Society of America, June 2014, v. 104, p. 1400-1409, doi:10.1785/0120130102.
 3. Kürçer, A., H. Yalçın, L. Gülen and D. Kalafat (2014). 8 January 2013 Mw = 5.7 North Aegean Sea earthquake and its seismotectonic significance, Geodinamica Acta, DOI: 10.1080/09853111.2014.957503.
 4. Kalafat, D., K. Kekovalı, A. Pınar (2014). The 8 January 2013 (Mw=5.7) and 24 May 2014 (Mw 6.7) Northern Aegean Earthquakes and Their Aftershocks Distribution, Abstract ID: 8876, S13D-4489, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.
 5. Gorgun, , A. Zang, D. Kalafat and K. Kekovali (2014). The 10 June 2012 Fethiye Mw 6.0 Aftershock Sequence and Its Relation to the 24-25 April 1957 Ms 6.9-7.1 Earthquakes in SW Anatolia, Turkey, S11H-08, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.
 6. Yamamoto , N. Takahashi, S. Citak, D. Kalafat, A. Pinar, C. Gurbuz and Y. Kaneda (2014). Offshore Seismic Observation in the Western Marmara Sea, Turkey, T13C-4675, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.
 7. Kaneda, Y., M. O. Erdik, N. Takahashi, N. M. Ozel, T. Hori, M. Hori, K. Kumamoto, D. Kalafat,          A. Pinar, A.O. Ozel, A. C. Yalciner, M. Nurlu, G. Tanircan, S. Citak, K. Ariyoshi and O. Necmioglu (2014). Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster Education in Turkey. (SATREPS Project: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development by JICA-JST), NH23B-07, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.
 8. Russell, J. B., S. Beck, N. Türkelli, D. Kalafat, A. Ozacar, E. Sandvol (2014). Earthquake Detection Near the Central Anatolian Fault Zone Using Continuous Data from the CD-CAT Experiment, S13D-4492, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.
 9. Kalafat (2014). The Van, Turkey Earthquake of October 2011: Seismicity, Mechanism and its Aftershocks, Session: S-CG08-01 Collision, Subduction, and Metamorphic processes-II, Japan Geoscience Union (JpGU) Meeting 2014, Pacifico Yokohama / Kanagawa-Japan.
 10. Kaneda, Y., M. Erdik, N. Takahashi, N.M. Özel, T. Hori, M. Hori, K. Kumamato, D. Kalafat, A. Pınar, O. Ozel, A. C. Yalçıner, M. Nurlu, G. Tanırcan, M. Mirzaoğlu, K. Ariyoshi, S.O. Citak (2014). SATREPS Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey, SSS23-P03 Japan Geoscience Union (JpGU) Meeting 2014, Yokohama / Kanagawa-Japan.
 1. Kalafat (2014). Güney Ege ve Bodrum Çevresinin Depremselliğine Bakış, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği, Depreme Duyarlılık Günleri Deprem Sempozyumu, 18 Ağustos 2014, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum.
 2. Kalafat, D., A. Pınar, M. Erdik (2014). Erzincan Bölgesinin Depremselliği ve Jeodinamiği, 26 Aralık 1939 ERZİNCAN M7.9 Depremi Anma Konferansı, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi 26 Aralık 2014 Cuma Fatih / İstanbul.
 3. Kalafat (2014). Türkiye’de deprem oluş düzenlerine güncel 2 Örnek: 2-4 Ağustos 2014 Termal -Yalova ve 24 Ağustos 2014 Ağlasun-Burdur Deprem Etkinliği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 18. Toplantısı Bildiri Özleri Kitapçığı s.34, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5-7 Kasım 2014, Muğla.
 4. Doğan, B., G. Çalık, Ü. Gül, T. Erkal, D. Kalafat, M.F. Akkoyunlu, K. Kekovalı, Ö. Göller, T.S. Irmak, A. Karakaş (2014). 9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 18. Toplantısı Bildiri Özleri Kitapçığı s.51, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5-7 Kasım 2014, Muğla.
 5. Demirci, A., S. Özden, T. Bekler, D. Kalafat and A. Pınar (2015). An active extensional deformation example: 19 May 2011 Simav earthquake (Mw = 5.8), Western Anatolia, Turkey, Journal of Geophysics and Engineering J. Geophys. Eng. 12 (2015) 552–565, http://dx.doi.org/10.1088/1742-2132/12/4/552.
 6. Doğan, B., T. S. Irmak, A. Karakaş, D. Kalafat (2015). Seismotectonic content by the source parameters of the 10 June 2012 Olüdeniz-Fethiye (Dodecanese Islands) Mw 6.1 earthquake and aftershocks (southwestern Turkey), Acta Geod Geophys. Publish on line 5 March 2015, DOI 10.1007/s40328-015-0106-8.

 

Telefon: +90216 516 3275