Doğan AKSARI

Dr. Jeofizik Yüksek Mühendisi
doganaksari_200x250

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
34684 Çengelköy-İstanbul / Türkiye

e-mail: aksari@bogazici.edu.tr
telefon: +90-216-516 36 00 – 3311
faks: +90-216-308 30 61 (Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi)

——————————————————————————–

Eğitim
Doğan AKSARI, lisans (BSc) derecesini, jeofizik alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans (MSc) derecesini ve doktora (PhD) derecesini Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı’nda elde etmiştir.

Araştırma Deneyimi
2004–2012 Boğaziçi Üniversitesi, Jeofizik Anabilim Dalında, Araştırma Görevlisi
2012-Halen Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Mühendis

Araştırma Alanları
Stres Analiz Çalışmaları
Deprem ve Fay fiziği
Ege Bölgesi
Dalma Batma Alanları
Telesismik Tomografi

Projeler

P10. 2013-2018: Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey (JICA SATREPS – MarDiM Project).

P9. 2008 – 2010: Sivriada ve Yassıada Sismik Gözlem Sistemi PIRES, Mustafa Aktar, Hayrullah Karabulut, Dean Childs, Fatih Bulut, Ahu Kömeç, Doğan Aksarı, Tuğce Afacan, Yaman Ozakın, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, GeoForschungsZentrum Potsdam, Germany.

P8. 2007 – 2012: Ege-Anadolu Platformunun Sismik Görüntülenmesi (SIMBAAD), Hayrullah Karabulut, Anne Paul, Mustafa Aktar, Denis Hatzfeld, Dean Mark Childs, Yaman Özakın, Ahu Kömeç Mutlu, Tuğçe Afacan Ergün, Didem M. Samut, Doğan Aksarı, Université Joseph Fourier, Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Fransa), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Türkiye).

P7. 2006 – 2008: İstanbulu’un Anadolu Yakası İçin Zemin Sınıflamasına Yönelik Mikrotremor Çalışmaları, Cemil Gürbüz, Niyazi Türkelli, Ömer Alptekin, Gülay Barbarosoğlu, Doğan Aksarı, Tuğçe Afacan Ergün, Tolga Komut, Doğan Kalafat, Birsen Can, Alper Denli, Uğur Teoman, Tülay Kaya, Seda Yelkenci, Gülten Polat, Aslı Er, Zeynep Coşkun, Metin Kahraman, Gülçin Güner, Mahmut Baş, Hikmet Karaoğlu, Kemal Duran, Ahmet Emre Basmacı, Nurcan Züran

P6, 2006 – 2008: Lithospheric Dynamics of the Isparta Angle: A study of the seismic structure of Southwestern Turkey. Missouri Üniversitesi, B. Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortak proje.

P5. 2005 – 2008: Marmara Bölgesi Hız Yapısının Aktif ve Pasif Tomografi ile İncelenmesi, TÜBİTAK, Hayrullah Karabulut, Serdar ÖZALAYBEY, Ahu Kömeç MUTLU, Tuğçe AFACAN, Doğan AKSARI, Dean CHİLDS, TÜBİTAK Proje No: 104Y386.

P4. 2004 – 2012: Orta ve Doğu Anadolu’da Yapay Sismik Kaynak Kullanarak Yer Kabuğu Yapısının Ayrıntılı Araştırılması ve Deprem İstasyonlarının Kalibrasyonu, TUJJB., Cemil Gürbüz, Sadi Küeli, Tolga Bekler, Doğan Aksarı, Tuğçe Afacan.

P3. 2004 – 2005: Investigation of the mechanics of the North Anatolian Fault and related seismic risk. Programme for Integrated Actions (PIA) BOSPHORUS(TURKEY). TÜBİTAK/CNRS. Project No: 103Y179 BOSPHORUS

P2. 2003 – 2004: Sismik yansıma çalışması, Avcılar ve Sarımeşe / Türkiye. (Boğaziçi Üniversitesi ve CNRS / LGIT )

P1. 2001 – 2005: Calibration of Regional Seismic Stations in the Middle East with shots in Turkey.

Arazi ve Faaliyetler
07.2007 Diyarbakır, Türkiye, TPAO Ergani Sismik Çalışması (15 Gün).
12.2007 Marmara Bölgesi, Türkiye, Geçici İstasyon Bakım ve Veri Toplama.
Güncellenecek …

Uluslararası Yayınlar
Aksarı, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Stress interactions of three moderate size earthquakes in Afyon, South western Turkey, Tectonophysics, 2010, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.12.010

Poyraz, S.A., Aksarı, D., Ergün, T., Teoman, U.M., Pınar, A., The December 2nd, 2015 Bingöl, Eastern Anatolia-TURKEY, Earthquake (Mw=5.3): A Rupture on Optimally Oriented Fault Plane, Journal of Asian Earth Sciences, Volume 173, 88-97pg, 2019, https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.12.019

Ulusal Yayınlar
Gurbuz, C., Bekler, T., Aksarı, D., Afacan, T., Kalafat, D., Toksöz, M. N., Kuleli, S., 2004, Kontrollü Kaynak Kullanarak Anadolu’da Yapısı Araştırmaları , Derin Yer ve Deniz Araştırmaları Toplantısı, MTA Kültür Sitesi, Ankara, tam metin s. 2-11

Gurbuz, C., Serpen, Ü., Öngür, T., Aksoy, N., Aksarı, D., Denli, A., Afacan, T., Dimer, Ç., Mikrosismik ağ ile reenjeksiyonun izlenmesi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13/16 nisan 2011, İzmir, s. 17-34.

Abstracts

T. Ergun, D. Aksarı, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Predicting Earthquakes by using Preliminary Kandilli Earthquake Catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

S. Yelkenci, G. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Self-Similar properties of interevent times and distances of earthquakes around Turkey and surroundings area and seismic declustring, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

D. Aksarı, T. Ergun, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Static and dynamic stress changes and Earthquake triggering, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

G. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Preliminary statistical analysis of Kandilli earthquake catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

Posterler

Po7. Karabulut, H., Paul, A., Cambaz, M.D., Mutlu, A.K., Aksarı, D., Ergün, T.A. The Images of Anatolia, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-8921, 2015 EGU General Assembly 2015.
Po6. Aksari, D., Karabulut, H., Paul, A. And Simbaad Team, Determination of upper mantle heterogeneity beneath aegean-anatolian region from travel time tomography, Fall Meeting 2011, SanFrancisco, CA, USA (abstract #T51G-2433)
Po5. Ugur Mustafa Teoman, Eric Sandvol, Niyazi Turkelli, Dogan Aksari, Amanda Lough, Cem Destici, Sakir Sahin, Alev Berberoglu, Doğan Kalafat, Preliminary Results of a Seismological Experiment on Mantle Dynamics and Crustal Structure beneath Isparta Angle, The XXIV IUGG General Assembly, Perugia from July 2nd to July 13th 2007.
Po4. Aksari, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Analysis of December 15, 2000 and February 3, 2002 Sultandagi-Afyon Earthquakes, American Geophysical Union, Fall Meeting 2005, SanFrancisco, CA, USA (abstract #S13B-0203)
Po3. Aksari, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Aktar, M., Stress-Trıgerrıng Analysıs Of December 15, 2000 And February 3, 2002 Sultandağı-Afyon Earthquakes Sequences, International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, 15–18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY
Po2. Özalaybey, S., Tapırdamaz, C., Ergin, M., Yörük, A., Tarancıoğlu, A., Karabulut, H., Aksarı, D., Aftershock analysis of May 01, 2003 Bingol earthquake, eastern Turkey, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004.
Po1. Gurbuz, C., Bekler, T., Kuleli, S., Nafi Toksöz, M., Kalafat, D., Aksari, D., Afacan, T., Can, B., Ergin, M., Ozalaybey, S., Schultz, C., Calibration Of Local Seismic Stations And Crustal Structure In Central Anatolia With Land Explosions, XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potsdam, Germany, September 2004, (SCB-4)

Tezler

Doğan Aksarı, Determination of Upper Mantle Heterogeneity Beneath Aegean-Anatolian Region From Travel Time Tomography, 2019, Ph.D.
Doğan Aksarı, Analysis Of 15 December 2000 And 3 February 2002 Sultandaği-Afyon Earthquakes, Jeofizik Anabilim Dalı, 2006, M.Sc.
Doğan Aksarı, GPS Nedir? GPS Yardımıyla Jeofizik Problemlerine Nasıl Çözüm Bulunur?, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Bölümü, 2001, Bitirme Tezi

Staj ve Eğitimler
2013 REFTEK 125A Kursu (Gelişmiş), Dallas, TX, USA
2007 REFTEK 125A Kursu, Dallas, TX, USA
2001-2002 Cisco CNAP 1,2 Kur, İstanbul Teknik Üniversitesi
2001-2002 İngilizce Hazırlık, Boğaziçi Üniversitesi
2000 Tübitak, MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Yaz Stajı

Doğan AKSARI ayrıca eşinin yemek bloğunda – www.mutfakbocugu.com – gönünllü olarak çalışmaktadır.