ABD, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'dan Sismologlar ve Mühendisler Enstitümüzü Ziyaret Ettiler.

ABD'li sismologlar ve mühendisler, 7-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan meslektaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL) tarafından düzenlenen Kafkasya ve Orta Asya'da Sismik Ağ Genişletme (SNECCA) ve Orta Asya Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Bülten Birleştirme (CASHA-BU) projelerinin bir parçasıydı. ABD ekibinde Enerji Bakanlığı (DOE), Incorporated Research Institutions in Sismology (IRIS) (başkan, IDA ve GSN program yöneticileri) ve Michigan State Üniversitesi'nden temsilciler yer aldı. Bu bağlamda heyet Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü 11 Mayıs 2022 tarihide ziyaret ettiler.

 

 

U.S. seismologists and engineers met with counterparts from Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan in in Istanbul from about May 7-14.  The meeting was part of Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia (SNECCA) and Central Asia Seismic Hazard Assessment and Bulletin Unification (CASHA-BU) projects organized by Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).  The U.S. team included representatives from the Department of Energy (DOE), Incorporated Research Institutions in Seismology (IRIS) (president, IDA and GSN program managers) and Michigan State University.  In this context, the delegation visited Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute on 11 May 2022.