Enstitü

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi 1868 yılında kuruldu. 31 mart olayları (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Fatin hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında halen bulunduğu yer olan Kandilli'ye taşındı.

Rasathane, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildi. 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı.

Enstitü bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan birimler şu şekildedir :

Anabilim Dalları

  • Deprem Mühendisliği,
  • Jeodezi Anabilim Dalı
  • Jeofizik Anabilim Dalı

Merkezler

  • Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi
  • Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
  • İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezi

Laboratuvarlar

  • Astronomi Laboratuvarı
  • Jeomanyetizma Laboratuvarı
  • Meteoroloji Laboratuvarı