İstasyon Özellikleri

PS-43, Ankara’da bulunan 40 km’lik yarıçaplı orta periyot ve Kırıkkale – Keskin’de bulunan 3 km’lik yarıçaplı kısa periyot iki alt dizinimden (Ankara ve Keskin) oluşmaktadır. Her dizinim, dairesel geometrinin ortasında bulunan bir geniş bant sismometreye sahiptir. Kısa periyodlu sismik enstrümanlar, yüzeyden 30 metre derinliğe yerleştirilirken, orta ve geniş bantlı cihazlar yüzeyden 60 metre derinliğe kurulmuştur. Radyo Veri İletişimi’nin temelini oluşturan Freewave Kablosuz Veri Alıcıları, tüm istasyonlardan gelen verileri verici istasyonlarına, daha sonra ise merkez binaya iletirler. Her iki dizinimden gelen veriler CRB’ye (Merkezi Kayıt Binası) gelmekte, Merkezden ise bu veriler, IDC’ye uydu (VSAT) üzerinden gönderilirken, KRDAE (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ve AFTAC’a (Amerikan Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi) telefon hattı üzerinden gönderilmekterdir.

station features