Ocal.sonMüdür

Dr. Öcal Necmioğlu

Dr. Öcal Necmioğlu 1992 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Türk Kültür Vakfı aracılığı ile AFS öğrenci değişim programları çerçevesinde yaklaşık bir yıl kadar Belçika’da bulundu. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde başladığı yüksek öğrenimimi 1997 yılının Temmuz ayında derece ile bitirdi. Ekim 1997 – Ocak 2001 tarihleri arasında WesternGeco (Western Geophysical) şirketinde petrol arama – sismik araştırma gemilerinde saha jeofizikçisi ve sismik analist olarak görev yaptı. Şubat 2001 – Ocak 2008 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde yer alan ve merkezi Viyana’da bulunan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Organizasyonu’nda (CTBTO-Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization) sismolog olarak çalıştı. 2008 yılının Şubat ayında Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeofizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine ve Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi’ne (NDİM) çalışmaya başladı. 2014 yılında Doktora çalışmalarını tamamlayan Dr. Necmioğlu, 2015 yılından beri merkez müdürlüğü görevini yürütmektedir. CTBTO kapsamında Ulusal Veri Merkezi olarak tescil edilmiş olan merkezimizin gerektirdiği teknik ve idari çalışmaların yanı sıra devletimiz adına CTBTO çalışmalarını teknik olarak takip etmek ve yıl içerisinde Viyana’da gerçekleştirilen CTBTO Çalışma Grubu toplantılarına ülkemizi temsilen Teknik Uzman olarak ülkemiz delegasyonu bünyesinde katılmak sorumlulukları arasındadır. Dr. Necmioğlu, ayrıca 2011 yılından beri NDKYA B Çalışma Grubu Başkanının görevlendirmesi ile T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın himayesi altında antlaşmaya taraf ülkeler adına Testler,Geçici Operasyonlar ve Verim Degerlendirmesi Görev Lideri olarak da çalışmalar yürütmektedir.

Müdür Yardımcısı

Dr. Serdar Koçak

Dr. Koçak, Astronomi ve Uzay Bilimleri dalında Matematik (Ankara Üniversitesi – 1997), Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2000 – 2007 yıllarında tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi’nde istasyon operatörü olarak başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaletinde, Amerikan Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi’nin (AFTAC) düzenlediği “Field Maintenance Seismic Field Site Maintenance and Subsurface Systems Maintenance” kursuna 2000 ve 2009 yıllarında katılmıştır. 2007 yılında Belbasi Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi ‘nde İstasyon müdürü oldu. Merkez ile ilgili tüm işletme ve bakım faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmekte ve IMS (Uluslararası İzleme Sistemleri, Viyana-Avusturya) ve AFTAC ile gerekli tüm bakım faaliyetlerini koordine etmektedir.

İstasyon Operatör

Dr. Korhan Şemin 

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Programı’ndan (BSc) mezun olduktan sonra 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde jeofizik alanında yüksek lisans programından mezun olmuş ve aynı bölümde doktora derecesini 2018 yılında tamamlamıştır. Belbaşı Nükleer denemeleri İzleme Merkezi’nde, yüksek lisans eğitimi sırasında 2004 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış halen merkezimizde jeofizik mühendisi ve istasyon operatörü olarak görevine devam etmektedir.

İstasyon Operatör

Uğur Teoman (PhD.)

Lisans derecesini 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi) Fizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans öğrencisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Jeofizik Anabilim Dalı’nda 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı ve 2016 yılında doktorasını aynı bölümde tamamladı. Halen jeofizik mühendis-veri analisti olarak Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi-Türkiye Ulusal Veri Merkezi (NDC) için çalışıyor.

 

cemİstasyon Operatör

Cem Destici

2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında aynı üniversitede Jeofizik Uygulamalı Anabilim Dalı’nda Üniversite Deprem Araştırma Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve çeşitli farklı jeofizik projelerinde çalıştı. Belbasi Nükleer Testlerine katıldı. Boğaziçi Üniversitesi İzleme Merkezi, 2007 yılında jeofizik mühendisi olarak kariyerine merkezde devam etmektedir.

ramov2Memur

Ramazan Tüzüner

2004 yılında Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi’nde memur olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Elektrik Teknisyeni

Ramazan Kurnaz

2016 yılında Belbasi Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi’nde elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Belbaşi Merkezi ve tüm sismik istasyonlarda elektrikli parçaların bakımından sorumludur. Sahada 20 yıllık tecrübeye ek olarak, EKAT (yüksek gerilim ekipmanlarıyla çalışma izni) eğitimini başarıyla tamamladı ve EKAT sertifikasını kazandı.

Geçmiş Yöneticilerimiz

Prof. Nurcan Meral Özel

(2006-2014)

Prof. Özel, 2006-2014 (Ekim) döneminde Belbaşı Nükleer Test İzleme Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca, Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonu Teknik Çalışma Grubu (WGB) Toplantılarına düzenli olarak katıldı.
Prof. Özel, yüksek öğrenimini Türkiye ve Japonya’da tamamlamıştır. 1995 yılında Hokkaido Üniversitesi’nden (Japonya) Sismoloji alanında doktorasını tamamladı. 2009-2014 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BU-KOERI) Müdür Yardımcılığı görevini ve Türkiye 7/24 Ulusal Deprem İzleme Merkezi ve İstanbul Deprem Erken Uyarı ve Hızlı Tepki Sistemine ev sahipliği yapan Rasathanedeki tüm sismolojik işlemlerden sorumlu kişi olarak yerine getirmiştir. 2013-2014 (Ekim) döneminde BU-KOERI’de Jeofizik Bölümü Başkanlığı yapan Prof. Özel, 2002-2004 yılları arasında Birleşik Krallık’taki Uluslararası Sismoloji Merkezinde çalışmıştır.
Özel ayrıca, 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nin kurucu koordinatörüdür. Bu merkez, “Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu / Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu / Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve bağlı denizler bölgesi (UNESCO / IOC / ICG / NEAMTWS) Tsunami Uyarı Sistemi” çerçevesinde bölgesel (Aday) Tsunami Gözlemcisi (CTWP) olarak Doğu Akdeniz, Ege ve Kara Denizde hizmet vermektedir.
Yaklaşık 30 yıla yayılan profesyonel kariyeri boyunca, Özel deprem kaynak mekanizması, küresel sismoloji, dalma-batma zonlarındaki derin depremler, güçlü yer hareketi, tarihsel depremler, nükleer testlerin izlenmesi için sismik yöntemler, tsunami tehlikesi ve erken uyarı sistemleri konusunda uzmanlık geliştirdi. Özel, deprem gözlemi konusunda sistemler geliştirmek, uygulamak ve işletmek için ekip ve organizasyonlara liderlik etmiştir. Avrupa Birliği ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen birçok uluslararası projenin koordinatörü ve katılımcısı olmuştur.
Prof.Nurcan Meral Özel, Ekim 2014’ten beri Viyana’da CTBTO’da Uluslararası İzleme Sistemi (IMS) Bölümü Direktörlüğü görevine getirilmiştir. CTBTO’da IMS Bölümü Direktörü olarak, Gözlem İstasyonlarının, sistemlerinin ve tesislerinin kurulumu ve sertifikasyonu yanı sıra ağın mühendislik ve sürdürülebilirliğinden Direktör Sekreterliğine doğrudan sorumludur. IMS ayrıca, ağ ile ilgili tüm lojistik desteğin yanı sıra istasyonlardan alınan tüm verilerin depolanması ve erişilebilirliğinden de sorumludur. Tüm ağ, dünya çapında 40 asil gaz sistemi ile desteklenen 337 tesislerden oluşmaktadır.

Prof. Niyazi Türkelli

(2003-2006)

1985-1991 yılları arasında, Suudi Arabistan Ulusal Sismik Ağının planlama, kurulum ve işletme çalışmalarından sorumlu olarak Suudi Arabastan-Riyad’da bulunan Kral Saud Üniversitesi’nin Sismolojik-Jeofizik Gözlemevi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Niyazi Türkelli, 1994-1997 yılları arasında Cenevre’de Birleşmiş Milletlerdeki Ad Hoc Bilimsel Uzmanlar Grubu için Silahsızlanma Konferansı toplantılarına ulusal delege olarak katılmış ve 2003-2006 yılları arasında Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezinin kurucu müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1992-1999 yılları arasında KRDAE’de Sismoloji Laboratuvarı Başkanı olarak görev yapan Prof. Türkelli, Türkiye’de çevrimiçi Geniş Bantlı Sismik Ağların kurulmasında çok önemli rol oynamış, 2004-2006 yılları arasında KRDAE’nin Müdür Yardımcısı ve 2010-2013 yılları arasında I”RIS-International Development Seismology Committee” üyelikleri görevinde de bulunmuştur. Prof. Dr. Niyazi Türkelli 2015 yılında KRDAE Jeofizik Anabilim Dalı’ndan emekli olarak aktif akademik hayatını sonlandırmıştır.