Tarihçe

Tarihçe

Belbaşı Sismik dizinimi uzun bir geçmişe sahiptir. T.C. Devleti uluslararası antlaşmalar (NATO ve SEİA) kapsamında, 1951 yılında bölgede yapılması planlanan muhtemel nükleer denemelerin izlenmesi amacıyla Ankara ve civarında dört elemanlı kısa periyod bir dizinim olarak kuruldu. O tarihte istasyon adı BSRS (Belbasi Seismic Research Station) idi.

1966 yılında, 4 olan alet sayısı 16′ ya çıkarıldı. 3 bileşenli Teledyne Geotech-18300 sismometre 1978 yılında dizinime eklendi. Ekim 1984 yılında eklenen KS3600 sismometresi ile hem kısa peryod hem de genişbant veri toplanmaya başlandı.

İstasyonun ilk kurulduğu andan beri Ankara şehrinin gelişmesi ve genişlemesi dolayısıyla gürültü seviyesi arttı. Bu nedenle 1983 ve 1993 yılları arasında sismometre sayısı onaltıdan yediye indirildi. Şehrin büyümesi nedeniyle artan gürültü sismik operasyonları engellediği için sismik dizinim için Orta Anadolu’da jeolojik olarak uygun ve düşük gürültü seviyesine sahip yeni yer arayışlarına başlandı ve sonuçta orjinal dizinimden 120 km. uzakta, Keskin (Kırıkkale) ilçesi civarında yeni bir dizinim için yer belirlendi.

1995 yılında Keskin’ de yeni dizinim kurulmaya başlandı. Bu dizinim, International Monitoring System (IMS) tarafından birincil sismik dizinim olarak seçildi ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT) için BRTR adı verildi. 2000 yılı Temmuz ayında Keskin dizinimi inşaası tamamlandı. Bu dizinime 6 adet kısa peryod düşey bileşenli Geotech 23900A ve bir adet 3 bileşenli genişbant KS54000 simometreleri yerleştirildi. Aynı zamanda Ankara civarına 6 adet uzun peryod ve bir adet genişbant sismometre kuruldu.

T.C. Hükümeti ve B.M. NDYAÖ(CTBTO) arasında 24 Eylül 1996 tarihinde Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT) imzalandı. İmzalanan bu antlaşma 16 Şubat 2000 tarihinde T.B.M.M tarafından onaylandı.

22 Aralık 2003 tarihinde, Belbaşı Sismik istasyonunun PS43 koduyla, B.M. Viyana Uluslararası Veri Merkezine bağlanabilmesi için sertifikasyon işlemleri tamamlandı.