BRTR’nin iletişim sisteminde 6 ve 15dB antenleri Kısa Periyot Dizinim (~ 2 km radius), 21 ve 24dB antenler ise Orta Periyot Dizinim (~ 20 km radius) için olmak üzere 4 tip (6dB, 15dB, 21dB ve 24 dB) anten kullanılmaktadır. Bu iki sismik dizinim arasındaki mesafe yaklaşık 60 km’dir.