Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Belbasi Nukleer Denemeleri Izleme Merkezi
İncek yolu 3.km Ahlatlibel / ANKARA
Tel: +90 312 489 80 25
Fax: +90 312 489 80 29