CTBTO (Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü) faaliyetleri uluslararası düzeyde desteklenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Çalışma Grubu B toplantılarına bir teknik uzman katılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, Daimi temsilciliğimiz ile koordinasyon halinde Viyana Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmaktadır. Dr. Öcal Necmioğlu, yılda iki kere düzenlenen bu toplantıya 2011 yılından bu yana “Performans değerlendirmesi görev lideri” olarak katılmaktadır.

Toplantılar

Prof. Özel B Çalışma Grubu Toplantısında

Toplantılar

2011-2016 Performans Değerlendirme Görev Liderliği Toplantısı

Toplantılar

Kandilli Rasathanesinde gerçekleştirilen JSC toplantısı.