BOĞAZİÇİ UNIVERSITY
KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE
DEPARTMENT OF GEOPHYSICS

                            TÜRKÇE

            KOERI

 
 
 


 

Dr. Ceren Özer Sözdinler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Bölümü

Tel: (216) 516 36 00 / 3283 (dahili)

E-posta: ceren.ozer@boun.edu.tr

               

             EĞİTİM DURUMU

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Dalı , “Tsunami Hydrodynamics in Coastal Zones”, 2012

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Dalı, 2007

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2004

 

              İŞ TECRÜBESİ

·      1 Ekim 2012-halen

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Bölümü, İstanbul

·      Uzman Araştırmacı

·      Şubat 2011-30 Eylül 2012

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği ARaştırma Merkezi, Ankara

·       Bilimsel Proje Uzmanı

·      Ocak 2005- Şubat 2011

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği ARaştırma Merkezi, Ankara

·      Araştırma Görevlisi (tam zamanlı)

·      Haziran- Eylül 2002

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller (HES) Daire Başkanlığı

·      Stajyer mühendis – Baraj ve HES Proje çaışmalarına katkı

·      Haziran-Ağustos 2001

BAG-KUR Genel Müdürlüğü

·       Stajyer Mühendis – Genel müdürlük binası inşaatında şantiye şefine çalışmalarında katkı

 

                ÇALIŞMA ALANLARI

-          Tsunami baskını esnasında hidrodinamik parametrelerin araştırılması

-          Tsunami oluşumunun araştırılması ve matematiksel modellemesi

-          Tsunami simulasyonu ve animasyonu

-          Tsunami baskın alanında hasarın sayısal olarak belirlenmesi

-          Dalga ilerlemesi ve büyümesi

-          Tsunami riskinin belirlenmesi ve zararı önleme stratejileri

                YAYINLAR

·      Ozer, C., Yalciner, A. C., “Sensitivity Study of Hydrodynamic Parameters During Numerical Simulations of Tsunami Inundation, J. of Pure Appl. Geophys., 2011, Springer Basel AG, DOI 10.1007/s00024-011-0290-6

·      Yalciner A. C., Ozer C., “11 Mart 2011 Tohoku-Kanto Depreşim Dalgası(Tsunamisi): Tsunamiden dünyaya Acı Bir Ders Daha”, Tübitak Bilim-Teknik Dergisi, Yıl: 44, No: 521, sayfa: 18-23, 2011

·      Yalciner, A. C., Ozer, C., Karakus, H., Zaytsev, A., Guler, I., “Evaluation Of Coastal Risk At Selected Sites Against Eastern Mediterranean Tsunamis”, Proceedings of 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE 2010), Shanghai, China, June 30 – July 5, 2010, http://journals.tdl.org/ICCE/issue/current/showToc

·      Zahibo, N., Pelinovsky, E., Yalciner, A. C., Zaytsev, A., Talipova, T., Nikolkina, I., Chernov, A., Insel, I., Dilmen, D. I., Ozer, C., “Trans-Atlantic Propagation Of 1755 Tsunami And Its Effects On The French West Indies”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2010

·      Yalciner, A. C., Zahibo, N., Pelinovsky, E., Insel, I., Dilmen, D. I., Zaitsev, A., Chernov, A., Ozer, C., “Understanding the Possible Effects of Near and Far Field Tsunamis on Lesser Antilles by Numerical Modeling”, The Open Oceanography Journal, 2009, 3, pp. 67-69

·      Ozer, C., Karakus, H., Yalciner A. C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, Proceedings of 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008

·      Yalciner A.C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., "Modeling and Visualization of Tsunamis: Mediterranean Examples", Tsunami and Nonlinear Waves, Anjan Kundu (Ed.), Springer, 2007, pp.273-283

·      Yalciner A. C.,Ozer C., Karakus H., Ozyurt G., "Understanding The Generation, Propagation, Near and Far Field Impacts of Tsunamis, Planning Strategies and Preparedness for Future Events", The Course Notes of the Short Course on July, 11-12, 2005, for University Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 140 pages.

·      Dilmen, D. I., Yalciner, A. C.,  Zaytsev, A., Chernov, A., Özer, C., Insel, I.,Pelinovsky, E., Kurkin, A., Karakuş, H., Kanoğlu, U., Imamura, F., “CBS Tabanlı Tsunami Baskın Haritalarının Geliştirilmesi; Fethiye Örneği”, Proceedings of 62th Turkey Geology Congress, April 13-17, 2009

·      Tuncay T., Tan O., Yolsal S., Yalciner A. C., Ozer C., Karakus H., Kuran U.,  “Bizde de Olur mu?”, an article about the tsunami risk in the Sea of Marmara in Turkey including technical reports after December 26th, 2004 Indian Ocean Tsunami, Tübitak Bilim-Teknik Dergisi (Popular Magazine) , Jan. 2005, No: 446, pages 38-44.

·      Ozer C., Yalciner A.C., “Depreşim Dalgalarının Hidrodinamik Etki Düzeylerinin Araştırılması”, Proceedings of 6th National Coastal Engineering Symposium, Prof. Dr. Yalçın Arısoy (Ed.), 2007, 539-546.

 

 

               YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ozer C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2007, 124 sayfa.

 

              DOKTORA TEZİ

Ozer C., “Tsunami Hydrodynamics in Coastal Zones”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2012, 187 sayfa.

 

 

                GÖREV ALDIĞI PROJELER

·      Avrupa'daki Tsunamiler için Değerlendirme, Strateji ve Risk Azaltma (ASTARTE) projesinde araştırmacı (Ekim, 2013 – halen)

·      JICA SATREPS Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesinde araştırmacı (Ocak, 2013- halen)

·      Marmara (Supersite) Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile Sismik Tehlike Değerlendirme-sinde Yeni Yönelimler (MARSITE) (Kasım, 2012- halen)

·      Akkuyu Nükleer Teknoloji Merkezi Tsunami ve Seyş Hasarının Projesi – Worley Parsons Nuclear Services JSC. & Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Koordinatör olarak) (Ekim, 2011- Şubat, 2012)

·      TÜBİTAK-Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) İşbirliği Programı çerçevesindeki 108Y227 Nolu MOdel Development and Risk Analysis for Tsunamis in the Black Sea and Mediterranean (MORAT)” Projesi (Haziran 2009 – Haziran 2011)

·      ODTÜ-DSİM 10-03-03-2-02-03 nolu Avrasya Tünel Projesinin Kumkapı Girişi için Tsunami Ve Fırtına Kabarması Değerlendirme Projesi – Sambo Engineering Co.

·      ODTÜ-DSİM 10-03-03-2-02-02 nolu “Mısır, El-Dabaa Bölgesi Nükleer Santrali için Tsunami Analiz Çalışmaları” projesi- Worley Parsons Co.

·      Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yayınlanacak olan Nükleer Santraller Tsunami Güvenlik Raporunun hazırlanması

·      Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Tesis Alanı ve Yakın Dolaylarında Tsunami, Fırtına Dalgaları, Yağış ve Taşkın Etkilerinin Araştırılması Projesi – Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- (Koordinatör olarak) (Mayıs, 2009- Eylül, 2009)

·      Türkiye-AB 6. Çerçeve Anlaşması TRANSFER (Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region) (Ekim, 2006- Nisan, 2009)

·      ABD FEMA tarafından desteklenen ve NOAA Pasifik Deniz Araştırma Laboratuvarı (PMEL) tarafından yürütülen Oregon Seaside kenti Tsunami Modelleme pilot projesi (Eylül 2004- Aralık 2006)

·      Yenikapı ve Üsküdar İstasyonları için Depreşim Dalgası ve Fırtına Kabarması Değerlendirmesi Projesi (Marmaray BC-1) – TAISEI Corporation

 

                BİLİMSEL AKTİVİTELER

 

Uluslararası Kurslarda Eğitmenlik:

·      ODTÜ’de verilen “Training on Tsunami Numerical Modeling” isimli kısa kursta eğitmenlik, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, Nisan 27- Mayıs 4, 2009

·      Kore Nükleer Eğitim ve Öğretim Merkezi (Nuclear Training and Education Center in KAERI)’nde verilen  “Consultancy Meeting on Tsunami Modeling for specific NPP Sites” kursunda teknik eğitmen desteği, Daejeon, Kore, 12-15 Ekim, 2009

·      Kore Nükleer Eğitim ve Öğretim Merkezi (Nuclear Training and Education Center in KAERI)’nde verilen “Community Model Interface for Tsunami (ComMIT) Training Course” kursunda teknik eğitmen desteği, Daejeon, Kore, 5-9 Ekim, 2009   

·      Malezya ATSB kurumu tarafından düzenlenen “Short Course on Understanding the Generation, Propagation, Near and Far-field Impacts of Tsunamis &Planning Strategies to Prepare for Future Events” isimli kısa kurs programında eğitmenlik, KualaLumpur, Malezya, 24 Nisan-6 Mayıs, 2006

·      UNESCO tarafından düzenlenen "UNESCO-IOC International Training Course on Tsunami Numerical Modeling: Course I- Tsunami Sources and Tsunami Propagation” isimli kurs programında eğitmenlik, KualaLumpur, Malezya, 8-19 Mayıs, 2006

 

Ulusal Kurslarda Eğitmenlik:

·      Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi (BTİM)’nde kullanılan Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) yazılımı Tsunami Analysis Tool (TAT) kullanımı konusunda Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) nöbetçi personeline düzenli eğitmenlik (Kasım, 2012 - Haziran, 2013)

·      Karmaşık ve Kritik Krizler için Birleşik Karar-Destek Sistemi (TRIDEC) projesi çerçevesinde oluşturulan TRIDEC National Crisis Management (Ulusal Kriz Yönetimi) yazılımı kullanımı konusunda UDİM nöbetçi personeline düzenli eğitmenlik (Mart-Mayıs, 2013)

·       “TAEK VE EUAŞ - Tsunami Modelleme Kısa Kurs Programı”, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, 26-28 Mart, 2012

·      “Uygulamalı Hidrografi Eğitimi Sertifika Programı, Uluslararası Hidrografi Organizasyonu (IHO) B Kategorisi, Kıyı ve Deniz Mühendisliği, Gel-Git, Dalgalar, Dalga Değişimleri, Kıyı Süreçleri, Uzun Dönemli Dalgalar Kursu”, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, ODTÜ, Ankara, Nisan, 2010

 

Bilimsel Çalışmalara Yapılan Katkılar:

·      Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) yönetiminde yürütülen Global Tsunami Informal Monitoring Service (GTIMS) projesi çerçevesinde dünya çapında Mw 7.0 ve üzeri depremler için rapor oluşturulması (Haziran, 2013 – halen)

·      Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında Tahmin Noktalarını (TTN) kapsayan çok yüksek çözünürlüklü (yaklaşık 2-3 m grid aralıklı) çalışma alanlarında tsunami baskın haritaları hazırlanması (Ocak, 2013 – halen)

·      NAMIDANCE tsunami sayısal modelinin Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC)  içinde, Sivillerin Korunma ve Güvenliği Enstitütüsü (IPSC) bünyesinde çalışan Uluslararası Güvenlik ve Kriz Yönetme Birimi (Global Security and Crisis Management Unit)’nde çalışır hale getirilmesi ve Kandilli Rasathanesi ile yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde kullanılmasının sağlanması çalışmaları (14-18 Aralık, 2011)

·      tsunami tahmin noktalarını kapsayan çalışma alanlarında batimetri ve topoğrafya üretilmesi çalışmalarına katkı

·      Bölgesel Tsunami İzleme Merkezinde operasyonel olarak kullanılmakta olan Tsunami Değerlendirme Programlarının geliştirilmesi çalışmaları

·      Tsunami sayısal modeli NAMI DANCE ın geliştirilmesi çalışmaları

·      Ulaştırma Kıyı Yapılarında Master Plan Çalışması kapsamında Türkiye kıyılarındaki marina ve limanların yerinde ziyaret edilerek güncel durumlarının belirlenmesi (2010-2011)

·      Tsunami Analiz yazılımı TUNAMI N2’ya yeni modüller ekleyerek tsunami hidrodinamik etki düzeylerinin hesaplanmasının sağlanması

·      26 Aralık 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi sonrası Sumatra’nın kuzeyinde yapılan saha araştırmasını içeren web sayfasının hazırlanması

·      Seaside, Oregon’da yürütülen Tsunami Pilot Çalışmasında tsunami hidrodinamik etki düzeyinin hesaplanması çalışması

 

 

Uluslarası ve Ulusal Konferanslarda Sunuşlar:

·      Ozer C., Yalciner A.C., Zaytsev A., “INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS DURING THE 2011 GREAT EAST JAPAN TSUNAMI IN KAMAISHI BAY”, International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece

·      Ozer, C., Yalciner A.C., Ozel  N., Necmioglu O., Zaytsev A., Erdik M, “Tsunami Hydrodynamics & Preparation of Inundation Maps At NEAMTWS Forecast Points in KOERI”, ORFEUS-NERA Observatory Coordination Workshop: Seismic Networks and Acceleration Networks, 12-14 November 2012, Istanbul, Turkey

·      Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., “Modelling of Tsunami Flow and Impact Analysis in Inundation Zone; Case study on Great East Japan Tsunami Event”, The 33rd International Conference on Coastal Engineering (ICCE2012),  Santander, Spain, July 1-6, 2012

·      Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., “Tsunami Hydrodynamic Parameters in Inundation Zone, A Case Study: March 11, 2011 Great East Japan Tsunami”, 8th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC 2012, IITT Madras, Chennai, India, February 20-24, 2012

·      Ozer C., Yalciner A. C., Zaytsev A., Pelinovsky E., “General View of Dispersion in Tsunami Modeling” (Poster presentation), European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 2-10, 2011

·      Ozer C., Yalciner A. C., “The sensitivity analysis of tsunami parameters and hydrodynamic demand in the inundation zone”, The Fifth Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010

·      Ozer C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, International Workshop on External Flooding Hazards at NPP Sites in Commemoration of the 5 years of Indian Ocean Tsunami Event, organized by International Atomic Agency (IAEA), Kalpakkam, Tamil Nadu, India, January 11-15, 2010

·      Ozer C., Yalciner A. C., “Verification and Standardization of Tsunami Numerical Models”, Conference on Marine Problems and Specific Solutions (COMPASS), Bandos Island, Maldives, June 15-18, 2008

·      Ozer C., Yalciner A. C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, 7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008

·      Yalciner A. C., Pelinovsky E., Talipova T., Zahibo N., Zaytsev A., Didenkulova I., Ozer C., Insel I., Karakus H., Kurkin A., “A Comparison of Tsunamis in Caribbean & Mediterranean: History, Possibility, Reality”, General Assembly of International Union of Geodesy& Geophysics, Perugia, Italy, July 2-13, 2007

·      Ozer C., Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Synolakis C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone & Preliminary Study on Fethiye- Gocek”, Workshop of “TRANSFER WP 5-7-8 on Numerical Models, Inundation Maps and Test Sites”, Fethiye, Turkey, June 12-14, 2007

·      Ozer C., Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Kurkin A., Synolakis C., “Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April 15-20, 2007

·      Yalciner A. C., Pelinovsky E., Zaytsev A., Ozer C., Karakus H., Kurkin A., Synolakis C., “Implications of Tsunami Impact on Marine Structures”, HAZARDS 2006 - 11th International Symposium on Natural & Human-Induced Hazards, Patras, Greece, June 22-25, 2006

·      Ozer C., Yalciner A. C., “Numerical Modeling Applications for Investigation of Hydrodynamic Demands of Tsunamis in Inundation Zone”, 6th National Coastal Engineering Symposium, Izmir, Turkey, Oct. 25-28, 2007

 

Katkıda bulunduğu Sunuşlar

·      Yalciner, A.C., Aytore, B., Kanoglu, U., Duzgun, Ş., Zaytsev, A., Guler, G., Arikawa, T, Takahashi, T., Ozer Sozdinler, C., Ozel, N.M., “High Resolution Tsunami Modeling and Assessment of Harbor Resilience; Case Study in Istanbul”, EGU General Assembly 2014

·      Ozel, N.M., Necmioglu, O. Yalciner, A.C., Kalafat, D., Yilmazer, M., Comoglu, M., Ozer, C., Gurbuz, C., Pınar A., Erdik, M., “Tsunami Risk Mitigation Infrastructure in Turkey”, International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece

·      Hammitzsch, M., Necmioglu, O., Lendholt, M., Reißland, S., Schulz, J., Aksari, D., Koseoglu, A., Ozer, C., Comoglu, M., Meral Ozel, N., Wächter J., “Experiences with TRIDEC’s Crisis Management Demonstrator in the Turkish NEAMWave12 exercise tsunami scenario”, EGU 2013, 7-12 April 2013, Vienna, Austria

·      Yalçıner, A.C., Suppasri, A., Mas, E., Kalligeris, N., Necmioglu, O., Imamura, F., Özer, C., Zaytsev, A., M. Özel, N., Synolakis, C., “11 Mart 2011 Büyük Doğu Japonya Tsunamisinin Ardından Hasar Görmüş Kıyı Bölgelerinde Alan Çalışması”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi; Trabzon – Türkiye, 21-23 Kasım 2011

·      Erdik, M., Yalciner, A.C., Meral Ozel, N., Kalafat, D., Necmioglu, O., Yilmazer, M., Kanoglu, U., Ozer, C., Zaytsev, A., Chernov, A., “Development of Tsunami Simulation Structure for Tsunami Warning System in Turkey”, (Poster), Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-10717-3, 2010, EGU General Assembly 2010

 

Katıldığı Uluslararası Konferanslar/ Toplantılar:

 

·      Avrupa'daki Tsunamiler için Değerlendirme, Strateji ve Risk Azaltma (ASTARTE) projesi İş Paketleri 6 ve 7 İlk Toplantısı, İstanbul, 20-21 Ocak, 2014

·      JICA SATREPS Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi Ortak Düzenleme Komitesi (JCC) toplantısı, İstanbul, 24 Aralık, 2013

·      UNESCO-IOC 10th Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas, Rome, Italy, 19-21 November 2013

·      25th International Tsunami Symposium, 25-28 September, 2013, Gocek-Turkey, Rhodes-Greece

·      Marmara Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSite) Projesi Genel Kurulu, İstanbul, 2-3 Aralık, 2013

·      JICA SATREPS Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Hasarlarının Azaltılması ve Türkiye'de Afet Eğitimi Projesi kapsamında Deprem ve Tsunami Çalıştayı İlk Toplantısı, İstanbul, 2-3 Mayıs, 2013

·      Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC) / Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ortak Toplantısı, İstanbul, 7-8 Şubat, 2013

·      Marmara Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri ile Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSite) Projesi İlk Toplantısı, İstanbul, 19-20 Aralık, 2012

·      The 33rd International Conference on Coastal Engineering (ICCE2012),  Santander, Spain, July 1-6, 2012

·      8th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC 2012, IITT Madras, Chennai, India, February 20-24, 2012

·      UNESCO-IOC 8th Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (ICG/NEAMTWS-VIII), Santander, Spain , November 22-24, 2011

·      European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, April 2–10, 2011

·      7th International Workshop on Coastal Disaster Prevention organized by Port and Airport Research Institute (PARI), Asia Pacific Center for Coastal Disaster Research, Tokyo, Japan, January 26-28, 2011

·      5th Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010

·      European Geosciences Union General Assembly 2010, Vienna, Austria, May 03–07, 2010

·      UNESCO-IOC Sixth Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas (ICG/NEAMTWS-VI), Istanbul, Turkey , November 11-13, 2009

·      Closing Meeting of European Commission Project “TRANSFER” Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region, Istanbul, Turkey, September 14-16, 2009

·      International Symposium on Historical Earthquakes and Conservation of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Anniversary Year of the 1509 September 10, Marmara Earthquake, Istanbul, Turkey, September 10-12, 2009

·      24th International Tsunami Symposium of the IUGG Tsunami Commission, Novosibirsk, Russia, July 14-16, 2009

·      WCCE - ECCE - TCCE Joint Conference “Earthquake & Tsunami”, Istanbul, Turkey, June 22-24, 2009

·      2nd Steering Committee Meeting on IAEA Extrabudgetary Project on Protection of Nuclear Power Plants against Tsunamis and Post Earthquake considerations in the External Zone, Antalya, Turkey, March 23-27,2009

·      Conference on Marine Problems and Specific Solutions (COMPASS 2008), Bandos Island, June 15-18, 2008

·      EU-Funded TRANSFER Project WP5-WP7-WP8 Meeting, Cadiz, Spain, April 1-5, 2008

·      7th International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Dubai, UAE, February 24-28, 2008

·      1st Annual Meeting of EU-funded Research Project TRANSFER (Tsunami Risk and Strategies for the European Region), Rhodes, Greece, October 18-20, 2007

·      General assembly of International Union of Geodesy& Geophysics, Perugia, Italy, July 2-13, 2007

·      Workshop of “TRANSFER WP 5-7-8 on Numerical Models, Inundation Maps and Test Sites”, Fethiye, Turkey, June 12-14, 2007

·      European Geosciences Union General Assembly 2007, Vienna, Austria, April 15-20, 2007

·      International Round-Table Dialogue on Earthquake and Tsunami Risks in Southeast Asia and the South China Sea Region, KL, Malaysia, April 27-28, 2006

·      HAZARDS 2006 - 11th International Symposium on Natural & Human-Induced Hazards, Patras, Greece, June 22-25, 2006

 

 

 

 

Katıldığı Ulusal Konferanslar/Toplantılar:

 

·      İnşaat Mühendisliği Odası Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı, 13 Haziran, 2013, İstanbul

·      7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi; Trabzon – Türkiye, 21-23 Kasım 2011

·      62. Türkiye Jeoloji Konferansı, 13-17 Nisan, 2009, Ankara

·      6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-28 Ekim, 2007, Izmir

·       6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Mayıs, 2005, Bodrum

 

Katıldığı Kısa Kurs Programları:

 

·      The Fifth Sakhalin Youth Scientific School, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, Institute of Marine Geology and Geophysics, Yuzhno Sakhalinsk, Russia, June 8-11, 2010

·      Short Course on Recent Developments in Coastal Engineering, given by Prof. Emeritus Yoshimi Goda, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, May 21-22,  2008

·      Short Course about Rubble Mound Breakwater Design, given by Dr. J. Van der MEER at Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, September 10-14, 2007

 

                LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DERSLERİNDE ASİSTANLIKLAR (2005-2010)

 

·    Data Management in Coastal and Ocean Engineering

 

Güz 2010, Spring 2010

·    Modeling of Coastal Engineering Problems

Güz 2008, Güz 2006, Güz 2005

·    Coastal And Harbor Structures Design

Bahar 2009, Bahar 2008, Bahar 2007, Bahar 2006, Bahar 2005

·    Coastal Sedimentation 

Güz 2010, Güz 2007, Güz 2006, Güz 2005

·    Ocean Engineering and Underwater Operations

Güz 2007, Güz 2006, Güz 2005

·    Coastal Engineering I

Güz 2006, Bahar 2006, Güz 2005

·    Coastal Engineering II

Güz 2006, Bahar 2006

·    Marinas

Bahar 2008, Güz 2007, Bahar 2007 Bahar 2007, Bahar 2006

·    Coastal Zone Management 

Bahar 2006, Güz 2005

·    Marine Hazards and Tsunamis

Güz 2008, Güz 2007

·    Coastal Pollution

Bahar 2010, Bahar 2009, Bahar 2008

 

 

______________________________________________________________________

Postal Address :   Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute,
                              Department of Geophysics Çengelköy, İstanbul 34684 Turkey