Çalışmalar'e dön

İznik Manyetik Rasathanesi

Bilindiği gibi yermanyetik alan ve bileşenleri zamana ve yere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, alınan kayıtların düzenli olarak saklanması ve kurulan dünya çapında veri merkezlerine kayıtların düzenli olarak gönderilerek veri bankası oluşturulması amacı ile manyetik gözlemevleri kurulmaktadır. Merkezlerden toplanan bilgi bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmaların yanı sıra yermanyetik alanın durumunun bilinmesi navigasyon açısından çok önemlidir. Gelişen teknolojinin sunduğu hizmetler sayesinde manyetik rasathanelerde gözlenen yermanyetik alan değişimi on-line olarak izlenmeye başlanmıştır. Bugün için dünyada 500 civarında manyetik rasathane mevcuttur ancak bunların belirli standarda sahip olanların sayısı 100 civarındadır ve bu rasathaneler intermagnete üyedir.

Çalışma sahasında yürütülen jeomanyetik çalışmaların hassasiyetini artırmak amacıyla İznik ilçesi Elbeyli Beldesi, İnikli köyü sınırları içinde yermanyetik alan gözlemevi kurulmuş ve 2005 yılı Ağustos ayında faaliyete geçirilmiştir. Bu gözlemevi konumu dolayısıyla uluslararası gözlemevleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. İznik gözlemevinde toplanan veriler, hem ulusal hem de uluslararası araştırmalar tarafından baz değeri olarak kullanılmaktadır. İznik Manyetik Rasathanesi Uluslararası rasathaneler birliği olarak bilinen İntermagnete 2007 yılında üye olmuştur. Gözlemevinde, yermanyetik alanın X, Y, Z ve F bileşenleri hem dakikalık hemde saniyelik olarak ölçülmektedir. Elde edilen veriler hem Kyoto World Data Center’a hemde İntermagnet veri toplama merkezlerinden biri olan Edinburgh ‘a düzenli olarak iletilmektedir. Haftada iki kez olmak üzere de mutlak ölçümler yapılarak inklinasyon ve deklinasyon açıları ölçülmektedir.

photo_23