Çalışmalar

Doğal-Potansiyel (SP) Çalışmaları:

Depremlerin önceden belirlenmesi araştırmalarının temel taşlarından biri olan yerelektrik alanı ölçümleri, yeryüzünde herhangi iki noktaya yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla, bu noktalar arasındaki potansiyel farkını ölçme ilkesine dayanır ve bu yöntem “doğal-potansiyel ölçümleri” olarak adlandırılır. Herhangi bir depremin oluşumundan önce meydana gelen küçük çatlaklara sızan yeraltı suyunun bölgedeki elektrik alan değerlerini değiştirdiği hipotezinden yola çıkarak, sürekli gözlenen …

Sayfaya bak »

İstasyonlar

Sayfaya bak »

photo_23

İznik Manyetik Rasathanesi

Bilindiği gibi yermanyetik alan ve bileşenleri zamana ve yere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, alınan kayıtların düzenli olarak saklanması ve kurulan dünya çapında veri merkezlerine kayıtların düzenli olarak gönderilerek veri bankası oluşturulması amacı ile manyetik gözlemevleri kurulmaktadır. Merkezlerden toplanan bilgi bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmaların yanı sıra yermanyetik alanın durumunun bilinmesi …

Sayfaya bak »

Radon Gazı Ölçümleri

Radon, Radium elementinin radyoaktif bölünmesi sonucu ortaya çıkan bir gazdır. Radyoaktif ışıma (radiactive decay) doğal ve kendiliğinden oluşan bir olaydır. Bu olay bir elementin atomik partiküllerini kaybetmesi (proton, nötron, veya elektron) sonucu parçalanmasıyla oluşur. Katı radium bölündüğünde iki proton ve iki nötron kaybeder ve radon gazını oluşturur. Bu iki proton ve nötron alfa partikülü olarak …

Sayfaya bak »

Tektonomanyetik Gözlemler

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı kesiminde, tektonomanyetik alan değişimleri izlenmektedir.  Birçok araştırmada ortaya konulduğu gibi deprem oluşumuna bağlı olarak manyetik alanda bazı değişimlerin (anomali) veya olguların (öncül belirtiler) meydana geldiği bugün bilinen bir gerçektir. Bu değişimlerden bazıları depremle aynı anda, diğer bazıları da depremden önce gözlenebilmektedir. Şüphesiz, sözü edilen öncül belirtilerin manyetik alanda gözlenebilmesinin, yıkıcı …

Sayfaya bak »