ASTRONOMİ LABORATUVARI

 

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE ASTRONOMİ

 

Güneş Fiziği Projeleri | Güneş Fiziği Yayınları | Gözlemsel Aygıtlar| Bölüm Çalışanları |


 

PROJELER

 

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Proje Ekibi

Destekleyen

Durumu

 

Uluslararası CNOF

Güneş Fiziği

Güneş Fiziği Çalışanları

 

1965-66 Bitirildi

 

Uluslararası  Proton Flare

Güneş Fiziği

 Güneş Fiziği Çalışanları

 IAU

1966

TBAG/5

Kromosferik İnce yapı

Muammer Dizer

Güneş Fiziği Çalışanları

TÜBİTAK

1967-1968 Bitirildi

 

Güneş Radyo Teleskop Anteni

Muammer Dizer

Güneş Fiziği Çalışanları

TÜBİTAK

1969 Bitirildi

 

Radyoteleskop

Prof.Dr. Muammer Dizer

Prof.Dr. A.Ataman

Doç.Dr. Avni Morgül

Doç.Dr. Ömer Cerid

BAP

1986 -88/6 Geri çekildi

86T1006

B.Ü. Kandilli Rasathanesindeki Danjon Astrolabı ile Güneş Gözlemleri yapılması

(Güneş Çapının değişimi)

Dr. Orhan Gölbaşı

Teklif:Cumhure Üçer,Haşmet Bölge, Oryal Barlas, Mehmet Küçükönder

Sonuç:Cumhure Üçer, Oryal Barlas, Mehmet Küçükönder katkı veren:Nihat Tokdil

BAP

28.08.1986 - 25.2.1988

 TBAG/765

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Danjon Astrolabı ile Güneş gözlemleri yapılması

Doç.Dr. Orhan Gölbaşı

 

TÜBİTAK

- 1988

89T1015

Danjon Astrolabı ile Güneş Çapı Ölçümü

Dr. Atila Özgüç

Tamer Ataç, Engin Sözen,Ayten Düzgelen, Hülya Canbaz, Arzu Yenigün,

BAP

- 1989

87 T 1029

Narrow-band Na filter for solar observations

Dr. Atila Özgüç

 

Dr.Tamer Ataç, Oryal Barlas, Engin Sözen, Arzu Yenigün

BAP

1987-1988

 T73

HF Fading Experiment in Turkey

Prof. Dr. Y Tulunay

Atila Özgüç, Tamer Ataç,Levent Altaş, Ayten Düzgelen

Nato/AGARD project with the participarion of R.A.l.(U.K.) M.E.T.U. and  B.U. (Turkey)

1992-1995

COST 238

Prediction and Retrospective Ionospheric Modeling over Europe (PRIME) EC proje

Prof. Dr. Y Tulunay

Tamer Ataç, Atila Özgüç, Levent Altaş

EC proje COST 238(European Cooperation in field of Scientific and Tecnical Research) veTUBİTAK (EEEAG) ODTÜ.BÜ

1.7.1992-1.3.1995

93T1029

COST-238 PRIME I project

Doç.Dr.Atila Özgüç

Gibson, A.J., Yılmaz, U.M., Tulunay, Y., Erol, C.B.,  Ataç,T.

BAP

1.1.1994-1.121994

94T1062

COST -238 PRIME project II

Doç.Dr.Atila Özgüç

Tulunay, Y., Baykal, Ş.A., Yiğit,Y.G., Stanislawska, I.,Rokicki, A., Zbyszynski, Z., Ataç, T., Altaş, L., Barlas, O.

BAP

1.1.1995-1.12.1995

TBAG-1250

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Güneş Fiziği Kule Teleskobu ve Spektrohelyografı

Dr. Engin Sözen

Levent Altaş, Tamer Ataç,Atila Özgüç, Tuncay Özışık

TÜBİTAK

1995-2001

96T0011

Güneş Kromosferinin

Kapalı devre TV sistemi ile gözlenmesi

Dr. Levent Altaş

Atila Özgüç, Engin Sözen,Tamer Ataç, Ayten Düzgelen

BAP

1.1.1996-1.12.1996

96 T 008

İlginç Güneş Olaylarının incelenmesi

Doç.Dr.Atila Özgüç

Tamer Ataç,Levent Altaş

BAP

1.1.1996-1.12.1996

 

1999 Güneş Tutulması

Doç.Dr.Atila Özgüç

T.Ataç, L. Altaş, H.Bölge, H.Yeşilyaprak,A.Düzgelen, E.Sözen, A.Bölge

T.C.

Başbakanlık

Tanıtma Fonu Kurulu.

1998-1999 Bitirildi

98 HT 101

The last total solar eclipse of the millennium

 

Doç.Dr.Atila Özgüç

T.Ataç, L. Altaş, H.Bölge, H.Yeşilyaprak,A.Düzgelen, E.Sözen, A.Bölge

BAP

 1998-1999

00 T 101

Magneto-optik Filtre ile Güneş Gözlemleri

Atiİa Özgüç

Tamer Ataç

BAP standart

1.1.2000-1.12.2000

01T0303

Danjon astrolabının değişken prizma eklenerek modernize edilmesi

Dr.Engin Sözen

 

BAP standart

2001-sonuçlandı

02T0102

Ani İyonosferik Tedirginliklerin Uzundalga Boylarında Kaydedilmesi

Doç.Dr.Atila Özgüç

 

BAP standart

2002-sonuçlandı

04S0103

Güneş Atmosferinin Çeşitli Dalgaboylarında ve Tutulmalarda Gözlenmesi

Doç.Dr.Atila Özgüç

Rıza Pektaş

BAP altyapı

1.1.2004-1.4.2006

 

ESF/COST Action 724 (Developing the scientific basis for monitoring modeling, and predicting Space Weather)

 

Atila Özgüç, Rıza Pektaş

 

2005-sonuçlandı

06HT301

Güneş Fotosfer gözlemlerinin Sayısal ortama aktarılarak incelenmesi

Doç.Dr.Atila Özgüç

Tamer Ataç,  Hülya Yeşilyaprak, Rıza Pektaş

BAP standart

2006-sonuçlandı

07HT301

Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu

Doç.Dr.Atila Özgüç

Rıza Pektaş

BAP standart

2007-sonuçlandı

TBAG

107T878

Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması

Prof.Dr.Atila Özgüç

Tamer Ataç, Saffet Yeşilyurt, Rıza Pektaş, Jean-Pierre Rozelot

Bursiyer:Ali Kılçık, Özkan Doğan

TÜBİTAK(evrena)

2008-sonuçlandı

Not: Proje tablosundaki eksik bilgiler tamamlanacaktır

sayfa başı

 

YAYINLAR

 

Ø  Dizer, M., 1948 yılı Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1948

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 3, 1949.

Ø  Sipahioğlu, O.N.-Dizer, M.,20 Şubat 1950’deki büyük magnetik fırtına ve fecr-i şimali

La grande perturbation magnetique et l’aurore boreale du 20 fevrier 1950

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 4, 1950.

Ø  Dizer, M., 1949 yılı Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1949

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 5, 1950.

Ø  Dizer, M., Arzın Güneş leke  faaliyeti üzerine görülen bit tesiri hakkında.

On Apparent Earth-Effect on Sunspot Activity

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri A, Cilt XV, Sayı 3, 205-211

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 38, 1950

Ø  Dizer, M., 1950 yılı Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1950

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 6, 1951.

Ø  Dizer, M., 1951(Ocak-Haziran) yılı Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1951(Janvier-Juin)

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 7, 1951.

Ø  Dizer, M., Güneş leke gruplarının bazı özellikleri

Quelques proprietes des groupes de taches solaires.

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri A, Cilt XVII, 387-393.

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 46, 1952

Ø  Dizer, M., Kandilli Rasathanesinde 1949 Ocak ayından 1951 Haziran ayına kadar yapılan Güneş leke rasatları

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 9, 1953.

Ø  Dizer, M., Protuberans Rasatları (17 Ekim 1950 den 30 Haziran 1951’e kadar).

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 10, 1953.

Ø  Dizer, M., Protuberans Rasatları (Kasım 1952  -Aralık 1953).

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 11, 1954.

Ø  Dizer, M., 1953  Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1953

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 13, 1954.

Ø  Dizer, M., Kandilli Rasathanesinde yapılan protüberans rasatları

Les Observations des protuberances faites a l’Observatoire de Kandilli(İstanbul).

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri C, Cilt XIX, 76-89.

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 49,

Ø  Dizer, M., Kandilli Rasathanesinde yapılan protüberans rasatları (Kasım 1952-Aralık 1953)

Observations des protuberances faites a l’Observatoire de Kandilli de November 1952 a Decembre 1953

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri C, Cilt XIX, 278-286

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 52, 1954

Ø  Dizer, M., Kandilli Rasathanesinde yapılan protüberans rasatları

Les Observations des protuberances faites a l’Observatoire de Kandilli İstanbul en 1954

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri C, Cilt XX

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 54,1955

Ø  Dizer, M., Sur le cycle de 80 ans de l’activite solarie

Ann. D’Astrophysique,, Vol. 19,207,1956

Ø  Dizer, M., Sur la relation entre les disparitions brusques de filaments et les orages magnetiques

Anneles des Geophysique, Tome 13, No. 4, 235, 1957

Ø  Dizer, M.,1957 senesinde  Kandilli Rasathanesinde yapılan protüberans rasatları

Observations des protuberances faites a l’Observatoire de Kandilli İstanbul en 1957

İst. Univ. Fen Fak. Mecmuası, Seri C, Cilt XXII,50-67

İst. Üniv. Obs. Yazıları, Sayı 63,1958

Ø  Dizer, M., 1954  Güneş leke rasatları

Observations des taches solaires en 1954

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı 20, 1959.

Ø  Dizer, M.,1958 senesinde  Kandilli Rasathanesinde yapılan protüberans rasatları

Observations des protuberances faites a l’Observatoire de Kandilli İstanbul en 1958

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı: 21, 1959

Ø  Dizer, M., Note Sur les Foyers de l’Activite Solair

Bull. Turkish Phys.Soc.No.36,1959.

Ø  Dizer, M., Long-lived filament and geomagnetic storm.

The Observatory, 82, 250-253, 1962

Ø  Dizer, M., Sudden disappearance of filaments and geomagnetic activity

Ann. De Geophysique, 18, 388-389,1962

Ø  Dizer, M., Influence of sunspot activity on the geomagnetic activity in the northern and southern solar hemispheres.

Ann. De Geophysique, 19, No.1,1963

Ø  Dizer, M., The Sun and Artificial Satelite

Sky and Telescope, 33,123,1967

Ø  Dizer, M., Flare Isophote, Solar Physics, 2,1, 1967

Ø  Soytürk, E., Isophote of the Artificial Satellite for Experimental Verification of Astronomical Seeing

Planet. Space Sci.15, 1799-1800, 1967

Ø  Dizer, M., A Typical Twisted Surge on November 10, 1967

Solar Physics 4, 99-100,1968

Ø  Dizer, M., Filamentler ve geomagnetik fırtınalar arasındaki bağıntı

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, Sayı:33, 1968

Ø  Dizer, M., Manyetik faaliyetin 27 günlük peryodu hakkında

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, Sayı:34, 1968

Ø  Dizer, M., Isophotol photometry and morphological changes in the flare

Solar Physics 10, 416-428,1969

Ø  Özgüç, A., Kandilli Rasathanesinde Solar Seeing

İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı: 38, 1971

Ø  Dizer,M., ve Yazıcı, M.N., Isophotometric Measurements of Mercury, Astrophysics and Space Science 13 (1971) 106-109

Ø  Özgüç, A., Yazicı, M.N., Statistical Sunspot Results in Kandilli Observatory from 1955 to 1968

 İst. Kandilli Rasathanesi Yayınları, sayı: 39, 1971

Ø  Dizer, M., Güneş Erüpsiyonlarının Mikrofotometrik ve Morfolojik İncelenmesi

Kandilli Rasathanesi Güneş Fiziği Yayınları, 1973

Ø  Dizer, M.,Soytürk, E., 19 Haziran 1936 Tam Güneş Tutulması

Kandilli Rasathanesi Güneş Fiziği Yayınları, 1973

Ø  Dizer, M.,Observations of the Chromosheric Flares at Kandilli Observatory during the year 1965

 Pub. Kandilli Observatory, 1973

Ø  Özgüç. A. Solar Activity in the years 1969-1973

Kandilli Obs. Pub.Second Ser.1, 1976.

Ø  Dizer, M., A Loop Prominance System Observed on May 24, 1972

Solar Physics 59, 357-360, 1978

Ø  Soytürk, E., Özgüç, A., Observations of Solar Flares at Kandilli Observatory during the year 1966 

Kandilli Obs. Pub.Second Ser.2, 1979

Ø  Tekman, T., Altaş, L., Solar Activitiy in the Years 1974-1977

Kandilli Obs. Heliophys. Pub. Second Seri Nr. 4, 1982.

Ø  Ataç, T., Vatandaşlar, S., Solar Activity in the years 1978-1979

Kandilli Obs. Heliophys. Pub. Second Seri Nr. 5, 1982

Ø  Soytürk, E., Özgüç, A., Evolution of Overall Photographic and Isodansitometric Investigation of McMath Plage Region 14943 in H-alpha and Ca-K lines, September 7-24, 1977 and Associated Geomagnetic and SEA events.

World Data Center A for Solar- Terrestrial Physics, U.S.A. Report UAG-83, Part I, 15-21, 1982.

Ø  Soytürk, E., Özgüç, A., Morphological Structure and Energy Content of Flares of September 19, 1977 in in H-alpha and Ca-K lines and Associated Geomagnetic and SEA events.

World Data Center A for Solar- Terrestrial Physics, U.S.A. Report UAG-83, Part I, 33-37, 1982.

Ø  Soytürk, E., Özgüç, A., Morphological Structure and Energy Content of Flares of November 22, 1977 in H-alpha and  Ca-K lines and Associated Geomagnetic and SEA Events

World Data Center A for Solar-Terrestrial Physics, USA,   Report UAG-83, Part II, 478-483, 1982.

Ø  Özgüç, A.,Solar Activity in the Year 1982.

B.U.Kandilli Obs. Pub. Second Ser. No. 11, 1983.

Ø  Özgüç, A., Ani Kaybolan Bir Filamentin İncelenmesi

Dizer ve Özgüç (Editors), Proceedings of National Astronomy Meeting 1984, 25-33, Publication of Boğaziçi University, 1985

Ø  Özgüç, A., Düzgelen, A., Kinematics of a twisted surge

Astrophysics and Space Science (ISSN 0004-640X), vol. 150, no. 2, Dec. 1988, p. 383-386., 12/1988

Ø  Özgüç, A., Sağlamsaatçi, M., Solar rotation rate from stable sunspot tracings

Astrophysics and Space Science (ISSN 0004-640X), vol. 153, no. 2, March 1989, p. 345-349.,03/1989

Ø  Atac, T., On the SID durations

Astrophysics and Space Science, vol. 181, no. 1, July 1991, p. 157-159. 07/1991

Ø  A.Rokicki, I.Stanislawska, Z.Zhyszynski, Y.Tulunay, A.Özgüç, T.Ataç, L.Altaş ve O.Barlas, First Results from the Transportable Ionosonde Campaign, Prime Studies with Emphasis on TEC and Topside Modelling

Proceeding of Prime Cost Workshop, Austria, PartII, p. 297, 1993. Karl-Franzens, Universitat Graz.

Ø  Özgüç, A.,Yeşilyaprak, H., Tulunay, Y., The signature of the IMF reversals on the Kandilli magnetic Field data between 1963 and 1986 (Abstract)

STEP Symposium/5th COSPAR Colloquium Abstracts pp 55, 1992.

Ø  Erol, C.B., Tulunay,Y., Gibson, A.J., Yılmaz, U.M., Özgüç, A., Ataç, T., Characteristics of Fading of HF Signal and Noise Intensities on Several Paths Between the UK and Kandilli and Göztepe, Turkey

Tr. J. of Physics, 1994, 18, 1155.

Ø  Gibson, A.J., Yılmaz, U.M., Tulunay, Y., Erol, C.B., Özgüç A., Ataç, T.

Characteristics of Fading of HF Signal and Noise Intensities on Three Paths Between the UK and Turkey,

7th International Ionospheric Effects Symposium, 1993. Radio Science, 1995, 30, 69.

Ø  Stanislawska, I., Tulunay, Y., Özgüç A. Local Model of the Ionosphere Above Istanbul

Proceedings of the Cost 238/PRIME Workshop,Eindhoven, p. 317, 1994

Ø  Ataç, T., Tulunay, Y., Özgüç, A., Stanislawska, I.,Altaş, L., Barlas, O., Kritik Frekansın (foF2) Güneş aktivitesine Bağımlılığı

9. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri,(Poster) pp.161, 1994 O.D.T.Ü.

Ø  Gibson, A.J., Yılmaz, U.M., Tulunay, Y., Erol, C.B., Özgüç A.,

            Ataç, T., Characteristics of Fading of HF Signal and Noise Intensities on Three Paths Between the UK ,and Turkey,

7th International Ionospheric Effects Symposium, 1993.Radio Science, 1995, 30, 69.

Ø  Altaş, L., Düzgelen, A., 24 Eylül 1991 Surge Olayının Kinematik ve Yapısal Özellikleri,

10. Ulus. Astr. Kong. Bild. İstanbul, s. 502, 1996.

Ø  Altaş, L., Düzgelen, A., Prominence Ejection into the Corona of September 24, 1991

 Rom. Astron. J. Vol. 6, Supplement, p. 53, Bucharest, 1996

Ø  Altas, L., Duzgelen, A.,The Bright Surge-Like Spike at the Solar Limb September 24, 1991

Solar Physics, v. 171, Issue 1, p. 145-153. 03/1997

Ø  Altas, L.; Duzgelen, A.; Barlas, O. The Determination of the Reduction Factor for Sunspot Observations and its Variation with Meteorological Parameters

 Solar Physics, v. 178, Issue 2, p. 267-270.  00/1998

Ø  O.Barlas, A.Düzgelen ve L.Altaş, Kandilli Gözlemevi için Güneş Lekeleri İndirgeme Katsayısının Belirlenmesi ve Meteorolojik Değişkenlerle İlişkileri

10.Ulus. Astr. Kong. Bild. İstanbul, s. 503, 1996.)

Ø  Sözen E., Özgüç A., Ataç, T., Altaş, L. 11 Ağustos Tam Güneş Tutulması Hazırlık ve Gözlem Çalışmaları

Ege Üniversitesi ,İzmir, 12. Ulus. Astr. Top. Tebl. s. 469-476, Eylül 2000.

 

Veri katkısında bulunduğumuz merkezlerden alınan verilerle yapılan çalışmalar

 

Ø  Özgüç, A., Güneşin Kuzey-Güney Yarıkürelerinde Leke aktivitesindeki Asimetri

Kandilli Rasathanesi Güneş Fiziği Servisi Bilimsel Yayınlar, (DOKTORA TEZİ) 1982

Ø  Atac, T. ,Statistical relationship between sunspots and major flares 

Astrophysics and Space Science, , vol. 129, no. 1, Jan. 1987, p. 203-208.,01/1987

Ø  Atac, T. ,Time variation of the flare index during the 21st solar cycle

Astrophysics and Space Science, vol. 135, no. 1, July 1987, p. 201-205, 07/1987

Ø  Atac, T , Relation of the fluctuations of some of the solar activity indices

Astrophysics and Space Science, vol. 153, no. 1, March 1989, p. 173-176. ,03/1989

Ø  Altas, L., Major flare effects on the intensity of the green Corona and geomagnetic activity 

Earth, Moon, and Planets), vol. 46, Aug. 1989, p. 127-134, 8/1989

Ø  Atac, T., On the short term variations of solar activity during solar cycle 21, Earth, Moon, and Planets, vol. 47, Nov. 1989, p. 165-170. 11/1989

Ø  Özgüç, A., Düzgelen, A., Distribution of LDE flares on the sun during solar cycles 20 and 21

Astrophysics and Space Science , vol. 162, p. 27-33.), 12/1989

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Periodic behavior of solar flare index during solar cycles 20 and 21,

Solar Physics , vol. 123, p. 357-365,  1989

Ø  Özgüç,A., Ataç, T.,20. ve 21. Güneş çevrimleri süresince 'Flare Index'in peryodik davranışları

I.Yavuz (Ed.) Procedings of VI. National Astronomy Meeting , 1989, p. 147.

Ø  Dizer, M., Periodicity and distribution of the sudden disappearances of solar prominences in the chromosphere

Astrophysics and Space Science ,vol. 173, no. 1, Nov. 1990, p. 127-144. , 11/1990

Ø  Barlas, O., Altas, L.,The duration of spotless flares

Astrophysics and Space Science, vol. 197, no. 2, p. 337-341.   11/1992

Ø  Özgüç, A., Ataç, T.,152-Day Periodicity During Solar Cycle 22

The Sun as a Variable Star, IAU Colloquium No. 143, Abstracts, p.156, 1993.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., The 73-day periodicity of the flare index during the current solar cycle

Solar Physics, vol. 150,  p. 339-346, 03/1994

Ø  Özgüç, A.; Atac, T., The 73-Day Periodicity of the Flare Index during the Current Solar-Cycle-22

Solar Physics, vol. 152, p.318, 1994

Ø  Altas, L., Spotless flare activity

Solar Physics, vol. 151, no. 1, p. 169-176, 04/1994

Ø  Bölge, H.; Altas, L.   Low-frequency analysis of the sunspot cycles

Astron. Astrophys. 288, 967-972 (1994), 08/1994

Ø  Bölge, H.; Altas, L., Güneş Leke Çevrimlerinin Alçak Frekans Modülasyonu

9. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri,(Poster)

pp.161, 1994 O.D.T.Ü.

Ø  Altaş, L. ve Özgüç, A., Kimi Güneş Parlamalarının Göreceli Dönmeye Göre Dağılımları,

ODTÜ, 9. Ulus. Astr. Top. Tebl. s. 75-77, 1994.

Ø  Özgüç, A., Tulunay, Y., Ataç, T., Stanislawska, I., Rokicki, A., Altaş, L., Barlas, O.,The Ionospheric foF2 data over Istanbul and their Response to Solar Activity for the years 1963-1969 and 1993.(Abstract)

SCOSTEP 8th ISSTP Sendai, Japan Abstracts 1994 p.  162.

Ø  Tulunay, Y.,  Özgüç, A., Ataç, T.,Ionospheric variability over Istanbul. (Abstract)

SCOSTEP 8th ISSTP Sendai, Japan, Abstracts 1994 p.  174.

Ø  Vrşnak, B., Ruzdjak, V., Altaş, L., Özgüç, A. Zlobec, P., Soft x-ray Radiation Associated with Flares Developing in Strong Magnetic Fields

Hvar Obs. Bull. 19, 1, 15-22, 1995.

Ø  Vrşnak, B., Ruzdjak, V., Altaş, L., Özgüç, A. Zlobec, P., Soft x-ray Radiation Associated with Flares Developing in Strong Magnetic Fields

JOSO Annual Report '95' Ed. M. Saniga, Astron. Ins. Tatranska Lomnica 1995,165. (Poster)

Ø  Özgüç, A., Atac, T., Confirmation of the 25.5-Day Fundamental Period of the Sun Using the North-South Asymmetry of the Flare Index 

Solar Physics, v. 163, p. 183-191,01/1996

Ø  Özgüç, A., Altaş, L., Longitudinal Distribution of Flares in the Late Phase of Active Regions

Solar Physics, v. 163, p. 327-333., 02/1996

Ø  Ataç, T., Özgüç,A., North-South Asymmetry in the Solar Flare Index

Solar Physics, v. 166, p.201, 06/1996

Ø  Tulunay, Y., Baykal, Ş.A., Yiğit,Y.G., Stanislawska, I., Rokicki, A., Zbyszynski, Z., Özgüç, A., Ataç, T., Altaş, L., Barlas, O., Spectral analysis of the foF2 data obtained at five PRIME sites during a 15 minute campaign in June 1993.

Annali di Geofisica 1996, XXXIX, 4, 863 - 875.

Ø  Özgüç, A.,Tulunay, Y., On the possible use of solar flare Index data for ionospheric predictions (Abstract)

COSPAR 31. Scientific Assembly, 14-21, July, 1996 ,Abstracts pp. 244, 1996.

Ø  Altaş, L., Özgüç, A., Longitudinal Distribution of Lesser Flares on the Sun  (Abstract)

COSPAR 31. Scientific Assembly, 14-21, July, 1996 p.290

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Tulunay, Y., Stanislawska, I.,The Ionospheric foF2 data over Istanbul and their response to solar activity for the years

1964-1969 and 1993.

Studia Geoph. Geod. 1998, 42,112-118.

Ø  Özgüç, A., Tulunay, Y., Stanislawska, Ataç, T.,The characteristic behaviour of the foF2 over Istanbul during 1966-1968, 1972 and 1993 (Abstract).

32nd Scientific Assembly of COSPAR Abstracts, 12-19 July  1998 Nagoya, Japan, p.181.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T.,The hysteresis effect in solar cycle variation among some solar indices (Abstract)

32nd Scientific Assembly of COSPAR Abstracts, 12-19 July  1998 Nagoya, Japan, p.341.

Ø  Vrsnak B., Ruzdjak V., Brajsa R., Altaş,L., Özgüç A., Aurass H., Zlobec P.,        Propagation of various disturbances in different magnetic field structures inferred from different flare scenarios (Abstract) (Poster)

 3rd Advances in Solar Physics Euroconference 22-26 Sep. 1998, Potsdam, Germany, p. 94

Ø  Özgüç, A.; Tulunay, Y.; Ataç, T., Examination of the solar cycle variation of foF2 by using solar flare index for the cycle 21

Advances in Space Research, Volume 22, Issue 1, p. 139-142.,1998

Ø  Atac, T., Özgüç, A., Flare Index of Solar Cycle 22

Solar Physics, v. 180, Issue 1/2, p. 397-407. 06/1998

Ø  Yeşilyaprak, H., Güneş Leke Nestleri ve Özelliklerinin İncelenmesi,

Danışman Prof.Dr. Adnan Ökten, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 1999

Ø  Vrsnak, B.; Ruzdjak, V.; Brajsa, R.; Zlobec, P.; Altas, L.; Özgüç, A.; Aurass, H., Schroll, A., Characteristics of Flares with Hα Emission Protruding over Major Sunspot Umbrae

Solar Physics, v. 194, Issue 2, p. 285-303 (2000). 06/2000

Ø  Özgüç, A.; Rusin, V.; Rybansk?, M., Livingston, W. , Observations of the Total Solar Eclipse August 11, 1999

Last Total Solar Eclipse of the Millennium, ASP Conference Series, Vol. 205. Edited by W. Livingston and A. Ozque. ISBN: 1-58381-032-3 (2000), p.184,   00/2000

Ø  G. Kandemir, M.C. Güçlü, M. Geçkinli, C. Fırat, Ş. Boydağ, A. Özgüç,

T. Yaşar.,Variation of Cosmic Ray Intensity during the  Solar Eclipse August 11, 1999

Proceedings of  The Last Total solar eclipse of the Millennium in Turkey, 

Eds. Livingston and Özgüç, ASP, Conf. Ser. Vol. 205, 202, 2000.

Ø  Özgüç, A. Ataç,T., Effects of Hysteresis of some Solar Indices (Abstract)

        JENAM 98 Abstracts, 9-12 Sep., 1998, Prague, Czech Republic,   p. 56

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Antalova, A.,  Effects of hysteresis of some solar indices

Recent Insights into the Physics of the Sun and Heliosphere: Highlights from SOHO and other Space Missions, International Astronomical Union. Symposium no. 203. Manchester, England, August 2000. ,2000

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Antalova, A., Effects of hysteresis of some solar indices during the past three solar cycles 20,21 and 22

Proc. 1st Solar & Space Weather Euroconference,"The Solar Cycle and Terrestrial Climate". Santa Cruz de Tenerife, Tenerife,  (ESA SP-463, 403-405, 2000)

Ø  Özgüç, A., Ataç, T.,   Observations of Hysteresis Between Flare Index and Some Solar Indices

Recent Insights into the Physics of the Sun and Heliosphere:  P. Brekke, B. Fleck, and

J. Gurman eds. IAU Sym. Ser. Vol. 203,  125-128, 2001.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Effects of hysteresis in solar cycle variations between flare index and some solar activity indicators. 2002,

Solar-Terrestrial Magnetic Activity and Space Environment H.N. Wang and R. Xu (Eds.), COSPAR Coll. Ser. 14, 447.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., Long-term periodicities in the Flare Index between the Years 1966-2001

Proc. 10th European Solar Physics Meeting, Prague,9 - 14 September 2002, ESA SP-506, 709, 2002.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Effects of hysteresis in solar cycle variations between flare index and cosmic rays,

 Proc. ISCS, ‘Solar Variability as an Input to the Earth’s Environment’,Tatranska Lomnica,Slovakia, 23 – 28 June 2003, ESA SP-535, 687-689, 2003.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T.,   Effects of hysteresis in solar cycle variations between flare index and cosmic rays

New Astronomy, 2003, 8, 745 – 750.

Ø  Ataç,T., Özgüç, A., Flare Index During the Rising Phase of Solar Cycle 23

Solar Physics, 2001, 198, 399-407.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., and Rybak, J.,  Flare index variability in the ascending branch of solar cycle 23.

J. Geophys. Res. 2002, 107(A7), art. No. 1146

Ø  Ataç, T., Özgüç, A.,   23. Güneş Çevrimi Çıkış Kolunda Güneş Etkinliği İndekslerinin Dönemli Değişimleri

Proceedings of National Astronomy Meeting, XIII,  2002, TÜBİTAK yayınları 75-83, 2003.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., Temporal variability of the flare index (1966-2001)

Solar Physics, 2003, 214, 375-396.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., Short-term periodicities in the Flare Index between the Years 1966-2001

Proc. ISCS, ‘Solar Variability as an Input to the Earth’s Environment’ Tatranska Lomnica, Slovakia, 23 – 28 June 2003, ESA SP-535, 141-143, 2003.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., Evidence of the fundamental periodicity in the flare index between the years 1966-2002.

Proc. of Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity, IAU Symposium, No. 223.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004., p.557-558

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., Evaluation of the short-term periodicities in the flare index between the years 1966-2002,

Solar Physics, 2004,223, 287 – 304.

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J.,Evaluation of the short-term periodicities in the Flare Index between the Years 1966-2001.

Book of Abstracts “Multi-wavelength Investigations of Solar Activity”,

IAU sym. No.223, St. Petersburg, June 14-19, 2004, p.162 (abstract).

Ø  Özgüç, A., Ataç, T.,Temporal variability of the north-south asymmetry in the solar flare index between activity cycles 17-23.

“Direct and indirect observations of long-term solar activity”, 1st Int. Sym. on Space Climate,June 20-23, 2004, Oulu, p. 89 (abstract).

Ø  Rybak, J., Özgüç, A., Ataç, T and Sözen, E., Intermittence of the short-term periodicities of the flare Index

Advances in Space Research  35, 406-409, 2005.

Ø  Ataç, T., Özgüç, A., Rybak, J., Intermediate-term periodicities in some solar activity indices during cycle 23.

Proc. 11th European Solar Physics Meeting, ESA SP-596, 2005.

Ø   Ataç, T., Özgüç, A., Rybak, J., Overview of the flare Index during the maximum phase of the solar cycle 23

Advances in Space Research  35, 400-405, 2005.

Ø  Ataç, T., Özgüç, A., Rybak, J., Periodicities in irradiance and in other solar activity indices during Cycle 23

Solar Physics, 237, 433 – 444, 2006.

Ø  Ataç,T., Özgüç, A., Rybak, J., Yeşilyaprak, H., Pektaş. R., 23. Güneş Çevriminde Kısa Süreli Dönemli Değişimler.

XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos - 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi (poster)

Ø  Ataç, T., and  Özgüç, A., Overview of the Solar Activity during solar cycle 23

Solar Physics, 233, 139 – 153, 2006.

Ø  Ataç,T., Özgüç, Pektaş.R., Investigation of the Solar Cycle Variation of foF2 by Using Solar Flare Index and MgII Core-to-Wing Index For the Cycles 22 and 23",

International Symposium on Recent Observations of the Sun-Earth System (ISROSES) September 17-22, 2006 Bulgaria (poster)

Ø  Pektaş, R., Özgüç, A., Ataç. T., Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23",

International Heliophysical Year 2007 : New insights into Solar-terrestrial physics" Symposium, November 05-11, 2007, Zvenigorod - Moscow / Russia (poster)

Ø  Pektaş, R., Özgüç, A., Ataç, T., Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

Solnechno-Zemnaya Fizika / Russian J. Solar-Terrestrial Physics, 12.T.2. (2008) 246-247.

Ø  Pektaş, R., Özgüç, A., Ataç, T., Response of Ionospheric foF2 Data to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, "First Results from the International Heliophysical Year 2007", 02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria

Ø  Pektaş, R., Özgüç, A, Ataç, T., Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt

  Özgüç, A., Ataç,T., Pektaş,R., Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23",

First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt

Ø  Özgüç, A., Ataç, T., Pektaş,R.,  Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23”,

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70, 2-4, 268-276, 2008. SCIE - CPCI-S

Ø  Ataç T., Özgüç A., Pektaş R., The Variability of foF2 In Different Phases of Solar Cycle 23",

The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, "First Results from the International Heliophysical Year 2007", 02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria

Ø  Kilcik, A. Özgüç, A. Rozelot, J. P. Yeşilyurt, S., Possible traces of solar activity effect on the surface air temperature of Turkey

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 70, Issue 13, p. 1669-1677, 09/2008

Ø  Kilcik, A.; Anderson, C. N. K.; Rozelot, J. P.; Ye, H.; Sugihara, G.; Ozguc, A., Nonlinear Prediction of Solar Cycle 24

 The Astrophysical Journal, Volume 693, Issue 2, pp. 1173-1177 (2009). (ApJ Homepage) 03/2009

Ø  Ataç T., Özgüç A., Pektaş R.,The Variability of foF2 in Different Phases of Solar Cycle 23",

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,71, 5, 583-588, 2009. SCIE - CPCI-S

Ø  Kilcik, A., Özgüç, A., Rozelot, J.P., Possible traces of solar activity effect on the surface air temperature of mid-latitudes

Solar and Stellar Variability: Impact on Earth and Planets, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 264, p. 343-349,02/2010

Ø  Kilcik, A.; Özgüç, A.; Rozelot, J. P.; Ataç, T. Periodicities in Solar Flare Index for Cycles 21 - 23 Revisited

Solar Physics, Volume 264, Issue 1, pp.255-268 (SoPh Homepage),06/2010

Ø  Kilcik, A., Özgüç, A., Rozelot, J. P., Latitude dependency of solar flare index-temperature relation occuring over middle and high latitudes of Atlantic-Eurasian region, 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 72, Issue 18, p. 1379-1386. ,12/2010

Ø  Kilcik, A.; Yurchyshyn, V. B.; Abramenko, V.; Goode, P. R.; Gopalswamy, N.; Ozguc, A.; Rozelot, J. P. Maximum Coronal Mass Ejection Speed as an Indicator of Solar and Geomagnetic Activities

The Astrophysical Journal, Volume 727, Issue 1, article id. 44 (2011). (ApJ Homepage),01/2011

Ø  Poljančić, I., Brajša, R., Hržina, D.,Wöhl, H., Hanslmeier, A., Pötzi, W., Baranyi, T., Özgüç, A.,  Singh, J., Ruždjak, V., Differences in heliographic positions and rotation  velocities of sunspot groups from various  observatories

Central European Astrophysical Bulletin, p. 59-70, 00/2011

Ø  Kilcik, A., Yurchyshyn, V. B., Abramenko, V., Goode, P. R., Ozguc, A., Rozelot, J. P., Cao, W.,Time Distributions of Large and Small Sunspot Groups Over Four Solar Cycles

The Astrophysical Journal, Volume 731, Issue 1, article id. 30 (2011). (ApJ Homepage), 04/2011

 

sayfa başı

 

GÖZLEMSEL AYGITLAR

 

 

1. Ekvatoryal Dürbün

307 cm odak uzaklığı ve 20 cm objektif çapı olan dürbünümüz 1947 yılından beri Güneş Fotosfer gözlemlerinde kullanılmaktadır.Ayrıca 147 cm odak uzaklıklı ve 16 cm açıklıklı diğer bir dürbünümüz aynı montür üzerinde bulunmaktadır. Halley Kuyrukluyıldızı gözleminde kullanılan bu dürbün, gezegen, uydu ve yıldız gibi gök cisimlerinin fotoğraflarını çekebilme özelliğine sahiptir. Mayıs 1994'de Koç Üniversitesi tarafından üstlenilen 2 aylık bir bakım görmüştür.

2. Portatif Dürbünler

Tutulmalar ve örtülmeler için kullanılan, taşınabilir f=200 cm D=12.5 cm 'lik Ünitron marka bir dürbün.
Celestron C102-HD.

3. Filtreler

a) CaK Filtresi

3933 A° dalga boyuna duyarlı, 0.3, 0.6 ve 1.2 A° band genişliğinde  ve merkezi çizgi etrafında spektrumun 0.6 A° mor ve kırmızı bölgesine  gidebilme  özelliğine sahip, B.Halle firmasının imal ettiği bir Lyot filtresidir. Bu filtre 11 cm objektif çaplı ve odak uzaklığı f=165 cm olan özel bir dürbün ile birlikte gözlem pavyonumuzda kullanılmaktadır. Bu düzeneğin filtre ve mercekler dışındaki tüm mekanik aksamı ve dizaynı Kandilli Rasathanesi atölyesi ve Güneş Fiziği servisince 1970'li yıllarda gerçekleştirilmiştir.

b) H alpha Filtresi I

Zeiss firması tarafından yapılan bu filtre 1970 yılının ortalarına doğru bölümümüze gelmiştir.  0.25 ve 0.50 A° band genişliğinde ve merkezi çizgisi 6563 A° olan bu filtre ile spektrumun 16 A° mor ve kırmızı bölgelerine gidebilme olanağına sahibiz.  Filtre objektif çapı 15 cm ve odak uzaklığı 225 cm olan bir dürbün ile birlikte halen gözlem pavyonumuzda bulunmaktadır. Ayrıca filtre, 60 cm çaplı bir  azimutal yatay selosta ile  aydınlatılarak sistem tamamlanmaktadır. Azimutal selosta elektronik bir takipçi vasıtasıyla çalışır.

c) H alpha Filtresi II

B. Halle firmasınca imal edilen bu filtre,1964 yılı sonlarında laboratuvar-ımıza gelmiş ve ilk gözlem 15.12.1964' te  yapılmıştır. Bu filtrenin merkezi çizgisi 6563 A°'dur. Merkezi çizgi etrafında spektrumun 1.0 A° kırmızı ve mor bölgelerine kayabilme özelliğine sahip filtrenin, geçirgenlik aralığı 0.50 ve 1.00 A° dur. 15 cm objektif çaplı ve 150 cm odak uzaklıklı bir dürbünle beraber uzun yıllar gözlem pavyonumuzda kullanılmıştır. filtrenin arkasına yerleştirilen, bir sinyal jeneratörü ile beslenen ve 50 m. film alabilen robot ile de gözlemler yapılmaktaydı. Bu robot ile  Kromosfer kayıtları bir dakikalık aralıklarla alınmaktaydı. Filtre, objektif ve fotoğraf makinesi dışındaki bütün dizge Kandilli rasathane personelince yapılmıştır. Bu gözlem aracı çalışır durumda olup, gözlem pavyonumuzda kurulu değildir. Gerektiğinde devreye girebilir.

d) Sodyum Filtresi

5890 A° dalgaboyuna duyarlı bu filtre laboratuvarımıza 1975'te gelmiştir. Filtrenin 1976 Güneş tutulması sırasında bazı elemanlarının bozulduğu  anlaşılmıştır. Engin Sözen doktora konusu olarak yeniden bir sodyum filtresi dizayn etmiştir. f=100 cm D=10 cm bir tüpteki  bu filtreyle Kromosfer'in Fotosfer'e yakın "derin bölgelerini" gözleme olanağını elde edilir. Bu gözlem flare'in başlangıç evresinde ortaya çıkan flare çekirdeklerinin ince yapılarını tespit etme olanağı vermektedir.

e) Helyum Filtresi

Kırmızı ötesi Güneş gözlemleri için 10830 A° dalgaboyuna duyarlı bir fil-tredir. f=225 cm   D=15 cm'lik bir tüpü bulunmaktadır. Bir  CCD kamera ve kapalı devre TV sistemi (CCTV) ile çalışabilir.

 

sayfa başı