Sitemizde yayımlanan her türlü bilgi, veri ve haritalara ilişkin telif hakları Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Söz konusu bilgi, veri ve haritalar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı olmadan herhangi bir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz.

  

  

  


  
* 2023 Şubat ayı itibarıyla sorgulanan olaylar (deprem, patlatma) ilksel sonuçları içermektedir.
  * Sorgulanacak veri kütüğünde yaklaşık 200 000 sarsıntı yer almaktadır. Uzaktan sorgulamanın getirdiği bazı sınırlamalar nedeni ile tüm verilerin tek seferde indirilmesi mümkün olamayacaktır.
  * Kütükte yer alan veriler 1900 yılı başından başlayıp, içinde bulunduğunuz ayın 1 veya 2 ay öncesine kadar olan zaman aralığında yer alan bilgileri kapsamaktadır.
  * Listelenecek sarsıntı sayısı en fazla
50 000 ile sınırlandırılmıştır. Bu sayının aşılması durumunda arama sonucunda bulunan kayıtlardan sadece son 50 000 tanesi listede yer alacaktır.
  * Listelenen sarsıntılardan sadece son
5000 tanesi harita üzerinde görüntülenebilecektir.
  * Yarıçapa göre arama
500 km ile sınırlandırılmıştır.
  * Lütfen arama kriterlerinizi, öngörülen sınırlamaları da göz önünde bulundurarak, gereksiniminize uygun olarak seçiniz.
  * Arama sonrası listelenen depremler
txt, faz okumaları ise phs uzantılı dosyalara kaydedilmektedir.
 

  

  


AÇIKLAMALAR
 

  

  

1.ARAMA SEÇENEKLERİ
 

  

  

  

a. Koordinata göre arama: Dikdörtgensel bir alanı tanımlayan iki ayrı Enlem(E)-Boylam(B) çifti için arama yapılmak istendiğinde bu seçenek kullanılmalıdır.
b. Dairesel arama: Enlem-Boylam değerleri ile tanımlanan coğrafik bir noktadan belirli bir uzaklıktaki dairesel alan içerisinde arama yapmak için kullanılmalıdır.
c. Sarsıntı türü: Deprem veya olası Patlatmaları ayrı ayrı listelemek amacı ile eklenmiştir. (Patlatma verileri 2012 yılı ve sonrası için geçerlidir.)
 

  

2.ARAMA KRİTERLERİ
 

  

  

  

a. Koordinata göre arama kriterleri

  

  

  

  

* Tarih aralığı: Başlangıç ve Bitiş tarihleri ilk satırda yer alan kutucuklara YIL-AY-GÜN sırasında girilmelidir.
* Enlem-Boylam tanımlaması:Taranacak alanı tanımlayan koordinatlar ikinci satıra [enküçük Enlem - enbüyük Enlem] ve [enküçük Boylam - enbüyük Boylam] sıralaması ile uygun kutucuklara derece olarak girilmelidir.
* Büyüklük (M) aralığı: Üçüncü satırda yer alan kutucuklar ilgilenilen büyüklük aralığı için ayrılmıştır. Taranacak aralık için ilk kutucuğa enküçük, ikinci kutucuğa ise enbüyük M değeri girilmelidir.
* Derinlik(d) aralığı: Son satırda yer alan kutucuklara sırası ile istenen enküçük ve enbüyük derinlik değerleri kilometre olarak girilmelidir.

  

  

  


b. Dairesel arama kriterleri

  

  

  

  

* Tarih aralığı: Koordinata göre aramada olduğu gibi Başlangıç ve Bitiş tarihleri ilk satırda yer alan kutucuklara YIL-AY-GÜN sırasında girilmelidir.
* Enlem-Boylam ve Yarıçap(r) tanımlaması: Taranacak r yarıçaplı(km) dairenin merkezini tanımlayan noktanın koordinatları (derece) ikinci satırdaki kutucuklara [Enlem-Boylam-Yarıçap] sıralaması ile girilmelidir.
* Büyüklük (M) aralığı: Üçüncü satırda yer alan kutucuklar ilgilenilen büyüklük aralığı için ayrılmıştır. Taranacak aralık için ilk kutucuğa enküçük, ikinci kutucuğa ise enbüyük M değeri girilmelidir.
* Derinlik(d) aralığı: Son satırda yer alan kutucuklara sırası ile istenen enküçük ve enbüyük derinlik değerleri kilometre olarak girilmelidir.

  

  

3.ARAMA SONUÇLARI
 

  

  

  

a. Sonuç Listesi

  

  

  

  

Deprem sayısının 50000’den daha fazla olması durumunda son 50000 deprem listelenecektir. Arama sonucunda oluşan listede yer alan parametrelerin anlamları izleyen tabloda verilmiştir.

No
Deprem Kodu
Oluş tarihi
Olus zamanı
Enlem
Boylam
Der(km)
xM
MD ML Mw Ms Mb
Tip
Yer

Sıra numarası
Oluş zamanı tabanlı deprem kodu (YYYYAAGGSSDDss).
YYYY.AA.GG (Yıl.Ay.Gün) formatında.
SS:DD:ss.ms (Saat:Dakika:saniye.milisaniye) formatında. (UTC)
Derece
Derece
Derinlik (Kilometre)
Verilen magnitüd (MD, ML, Mw, Ms, Mb) değerleri içerisindeki en büyük değer.
Olası büyüklükler (MD: Süreye bağlı, ML: Local, Mw: Moment, Ms: Yüzey dalgası, Mb: Body-wave). Hesaplanmamış büyüklükler 0.0 (sıfır) olarak verilmiştir.
Ke: Deprem, Sm: Olası patlatma.
En yakın yerleşim birimi.

  

  

  


b. Faz okumaları

  

  

  

  

Listelenen depremlere ilişkin P ve S dalgalarının varış zamanları, uzantısı ".phs" olan text formatında bir dosyaya kaydedilmektedir.

  

  

  


c. Harita

  

  

  

  

Arama sonuçlarının görselleştirilmesi Google Map harita servisi kullanılarak yapılmıştır. Harita üzerinde daire yarıçapları büyüklüklere, renkler ise derinliklere karşılık gelmektedir. Harita üzerideki büyüklükler her bir deprem için hesaplanan en büyük değere (xM) karşılık gelmektedir.