P ve S dalgası Bileşenleri

 

Telif hakkı Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
1995-2000, 34680, Çengelköy, Istanbul,  Tel: (90 216) 516 36 00
E-mail:
sislab@boun.edu.tr