Şekil 1: Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar, depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

Şekil 2: Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

 

 

Şekil 3:Marmara bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

 

       

Mekanizma çözümü

 

 

 

Şekil 6: Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

 

 

Hazırlayanlar: Doğan KALAFAT  &   Yavuz GÜNEŞ