10.04.2003 03:40  ML=5.6  Urla (İZMİR)  Depreminin bilgileri.

 Şekil 1: Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar, depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

                                                                 

Şekil 2: Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.   Tablo 1: Anaşoktan sonra  M>=2.9 olan depremler

 

                                    

 Şekil 3: Anaşok ve M>=2.9 olan depremler    Şekil 4: Anaşok ve  M>=3.7 olan artçılar

 

Şekil 5: İzmir ve civarında 1900 yılından günümüze kadar  olan depremler.

 

Şekil 6: İzmir ve civarında 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

                                                                                       

Şekil 7: ISK  Mekanizma Çözümü       Şekil 8: USGS  Mekanizma Çözümü         Şekil 9: CSEM  Mekanizma Çözümü

 

  

Şekil 10: USGS ' in çözümü.

 

 

     

Şekil 11: Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

 

Hazırlayan: Yavuz GÜNEŞ