21 Aralık 2004 Gökova-Ula Depremi

Yerel saat ile 01:02’de meydana gelen deprem (büyüklüğü Ml=5.1) özellikle Gökova, Ula, Marmaris, Muğla ve yakın çevresinde kuvvetlice hissedilmiştir. Deprem can ve mal kaybına neden olabilecek bir büyüklüğe sahip değildir. Depremin dış merkezi Gökova’ya  yaklaşık 11 km., Ula’ya yaklaşık 17 km, Muğla iline yaklaşık 23 km. uzaklıktadır.  Depremin dış merkezi Gökova körfezinin doğu ucu yakınlarıdır.

Depreme neden olan kaynak, Ula-Ören Fay Zonu olarak tanımlanmıştır (Şaroğlu ve diğ., 1992). Gökova Körfezi Güneybatı Anadolu’da deprem etkinliğinin en yoğun gözlendiği bölgelerden birisidir. Depremin kaynağının bulunduğu bölge, Gökova Körfezi’ni oluşturan, genel uzanımı körfeze paralel (Doğu-Batı uzanımlı) olan normal faylar tarafından denetlenmektedir. Bu bölgede en son olan depremler 3-4 Ağustos 2004 tarihinde yerel saat ile 16:11 (Ml=5.0), 06:01 (Ml=5.4), 07:19 (Ml=5.0) Gökova Körfezi depremleridir. Bölgede son yüzyılda olan önemli depremlerin özellikle Oniki Adalar bölgesi ve Güneybatı sahillerimiz boyunca olduğu bilinmektedir.

                                           

 

Bu bölgede son yıllarda olan önemli depremler, 5.10.1999 depremi (Ms=5.2)  ve 2004 Gökova Körfezi depremleridir. Kara içindeki depremlerin yapılan faylanma mekanizmaları, genelde düşey atımlı fayların bölgede egemen olduğunu ortaya koymaktadır.

                                               

                                          

21 Aralık 2004  Gökova-Ula Depremi, Gökova Körfezi bölgesi içinde olağan sayılabilen deprem aktivitelerinin devamı şeklinde tanımlanabilir. Depremin yaklaşık M=4.0 büyüklüğüne yakın artçılarının olması beklenmelidir. Artçı depremler zaman içersinde sıklıkları ve büyüklükleri azalarak bir süre daha devam edecektir. 

  

 Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar.

 Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

      

 Depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

Ege Bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

  Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ ,  Hasan GÜMÜŞ