11 AĞUSTOS 2004 SİVRİCE –ELAZIĞ DEPREMİ

Yerel saat ile 18:48’de meydana gelen depremin büyüklüğü Ml (yerel büyüklük )=5.5, Mw (moment büyüklüğü)=5.5 olarak verilmiştir. Şiddetlice skalasında bir depremdir. Genelde bu büyüklükteki bir depremin can ve mal kaybına yol açması beklenmemekle birlikte,  kaynağa yakın yerleşim birimlerinde  özellikle köylerde, gelenekselleşmiş yapı tarzı olan yığma kerpiç yapılarda hasara ve can kaybına neden olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar.

 

Depremin oluş zamanı, oluş yeri  büyüklük bilgileri.

Bölge genel anlamda  Doğu Anadolu Fay Sistemi  içersinde yer almaktadır. Elazığ-Sivrice bölgesinde zaman zaman bu tür deprem aktiviteleri görülmektedir.  Depremin  olduğu Sivrice Bölgesinde, yakın tarihimizde ve son yüzyılda  çok büyük bir deprem meydana gelmemiştir.  Bölgede yaklaşık M=4.5 civarında artçı depremlerin olması beklenmelidir. Artçı depremler hasar görmüş kerpiç binalarda yıkıma ve ölümlere neden olabilir. Artçı depremler zaman içersinde sıklıkları ve büyüklükleri nispeten azalarak birkaç gün sürmesi beklenmelidir. 

***

***

 Bölgede 1900 yılından günümüze kadar olan depremler.

***

Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

***

USGS

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ