11 Ocak 2005  Ören-Muğla Depremi

 

Yerel saat ile 01:48’de meydana gelen deprem (büyüklüğü Ml=5.1) özellikle Ören, Gökova, Ula, Marmaris, Datça, Muğla ve yakın çevresinde kuvvetlice hissedilmiştir. Deprem can ve mal kaybına neden olabilecek bir büyüklüğe sahip değildir. Depremin dış merkezi Ören’in batısı, Bozalan-Kayaönü yakınları olup bölge Gökova Körfezi olarak adlandırılmaktadır.

 

Depreme neden olan kaynak Bozalan fayı olup, Ula-Ören Fay Zonu içinde  tanımlanmıştır (Şaroğlu ve diğ., 1992). Bu fay zonu içinde birçok aktif fay parçası bulunmaktadır. Gökova körfezi Güneybatı Anadolu’da deprem etkinliğinin en yoğun gözlendiği bölgelerden birisidir. Depremin kaynağının bulunduğu bölge, Gökova Körfezi’ni oluşturan, genel uzanımı körfeze paralel (D-B uzanımlı) olan normal faylar tarafından denetlenmektedir. Bu bölgede en son olan depremler 3-4 Ağustos 2004 tarihinde yerel saat ile 16:11 (Ml=5.0), 06:01 (Ml=5.4), 07:19 (Ml=5.0) Gökova Körfezi depremleridir.

Bu bölgede son yıllarda olan önemli depremler, 5.10.1999 depremi (Ms=5.2)  ve 2004 Gökova Körfezi depremleridir. Kara içindeki depremlerin yapılan faylanma mekanizmaları, genelde düşey atımlı fayların bölgede egemen olduğunu ortaya koymaktadır.

11 Ocak 2005 Ören (Bozalan-Kayaönü)-Muğla Depremi, Gökova Körfezi bölgesi içinde olağan sayılabilen deprem aktivitelerinin devamı şeklinde tanımlanabilir. Depremin yaklaşık M=4.0 büyüklüğüne yakın artçılarının olması beklenmelidir. Şu ana kadar olan zaman diliminde büyüklükleri M=3.0-3.7 arasında yaklaşık 16 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Artçı depremler zaman içersinde sıklıkları ve büyüklükleri azalarak bir süre daha devam edecektir. 

 

 

Ege Bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

  Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ ,  Hasan GÜMÜŞ