29 EYLÜL 2004 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

Yerel saat ile 18:42’de meydana gelen depremin büyüklüğü Ml (yerel büyüklük ) = 4.0, Mw (moment büyüklüğü) = 4.2 olarak verilmiştir. Hafif şiddette bir depremdir. Depremin dış merkezi Büyükada’nın yaklaşık 10 km. güney batısında Çınarcık çukuru olarak tanımlanan bölgededir. Genelde bu büyüklükteki bir deprem herhangi bir yapısal hasara yol açmaz.  Özellikle Anadolu yakası Kartal, Adalar, Pendik, Tuzla  ilçelerinde kuvvetlice hissedilmiştir. 

Bu deprem bölgenin olağan deprem aktivitesi içinde değerlendirilmelidir. Son yıllarda yapılan gözlemlerde, Marmara bölgesinde yılda M³4.0 büyüklüğünde yaklaşık 5 depremin meydana geldiği görülmüştür.

Bolu’ya kadar net olarak izlenen Kuzey Anadolu Fayı (KAF), İzmit Körfezi’ne kadar uzanıp, Marmara Çukurlarından geçerek Ganos Fayı’na bağlanmakta ve Saros Körfezi’ne kadar uzanarak Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Marmara içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın davranışı ve fay geometrisi, deprem oluş özellikleri, KAF’ın karadaki gözlenen net özelliklerinden farklılık göstermektedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Marmara Denizi etrafında kurulmuş olan MARNET (Marmara Deprem İzleme Ağı) ve İznik civarındaki IZINET (Iznik Deprem İzleme Ağı) ağları sayesinde günümüze kadar binlerce deprem kaydedilmiş olup, deniz içinde fayların büyük bir kısmının aktif olduğu ve deprem üretttikleri de bilimsel olarak ortaya konulmuştur. 

Marmara bölgesinde zaman zaman bu tür deprem aktiviteleri görülmektedir. 

Aşağıda bugün meydana gelen depremin dış merkezi (kırmızı yıldız) ve M³4.0 olan depremlerin dağılımı verilmektedir.

 

 Hızlı yapılan faylanma mekanizması çözümü, depremin büyük ters bileşeni olan sağ yanal doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır.

 ***

        Depremin oluş zamanı, oluş yeri  büyüklük bilgileri.  

          

Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar.

***

Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ