Boğaziçi Üniversitesi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

 

21 TEMMUZ 2004  KESKİN-KIRIKKALE DEPREMİ

 

Yerel saat ile 12:14’de meydana gelen depremin yerel büyüklüğü Ml=4.4 olup, hafif şiddet skalasındadır. Depremin dış merkezi Keskin ilçesinin doğusunda ve yaklaşık 28 km. uzaklıktadır.

Bölge Anadolu Bloğunun içi olup, blok içi deformasyon bölgesi olarak tanımlanır. Bölgede yoğun deprem aktivitesi görülmemekle birlikte aletsel dönemde sık olmayan deprem aktivitesinin de olduğu bilinmektedir. Depremin Kuzey Anadolu Fayı ile bir ilişkisi yoktur. Bölgede olan en büyük deprem 19.4.1938 Kırşehir-Kaman Depremi (Ms=6.6)  olarak adlandırılır.

Bu depremde 160 kişi hayatını kaybetmiştir.  1938 Depremini üreten kaynağın bugün olan depremin kaynağına olan uzaklığı yaklaşık 27 km. kadardır. Bölgede blok içi deformasyon etkisi sonucu çok parçalı birçok diri fay mevcuttur ve zaman zaman deprem üretikleri gözlenmektedir.

 

 

 

                    

      

Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar, depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

 Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

 

İç Anadolu Bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

İlksel  Mekanizma  Çözümü

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ