B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

 26 OCAK 2007 KARAKOÇAN-ELAZIĞ DEPREMİ

26 Ocak 2007 ’de yerel saat ile 10:20’de aletsel büyüklüğü Ml= 4.7 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi, Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu arasında kalan bölge olup, depremsellik açısından Türkiye’nin aktif yöresidir. Bingöl-Karakoçan bölgesi yoğun deformasyon alanıdır ve aktif fay zonları ile çevrilidir.  Karakoçan Fayı MTA tarafından tanımlanmış bir fay olup, genel doğrultusu kuzeybatı-güneydoğu gidişli, Doğu Anadolu Fayı’na dik açı yapacak bir şekilde içinde birçok irili ufaklı diri fay parçası barındıran bir zon özelliği taşır. Bölge bu nedenle çok sık aralıklarla bu ve benzer büyüklükte depremler üretmektedirler. Bugün meydana gelen deprem hafif şiddet sıkalasında bir depremdir. 

 

Depremin dış merkezi Başyurt-Karakoçan  yakınlarında olup Başyurt’a yaklaşık olarak 10 km uzaklıktadır. Deprem Bingöl, Karakoçan, Yayladere, Elazığ ve yakın civarında hissedilmiştir. Aletsel dönemde yakın tarihimizde bölgedeki  etkili olan önemli depremler, 22 Mayıs 1971 Bingöl (M=6.8) ve 1 Mayıs 2003 Bingöl (M=6.4) depremleridir. Depremin dış merkezinin (episantr) Karakoçan ‘a olan uzaklığı yaklaşık 20 km., Bingöl iline ise yaklaşık 39 km.’dir. Depremden sonra geçen yaklaşık 1 saatlik peryotta büyüklüğü M=3.2 olan bir arçı deprem ve büyüklüğü M< 2 olan 2 adet artçı deprem meydana gelmiştir.