Doğubayazıt - AĞRI  Depremi.

2 Temmuz 2004 tarihinde  yerel saat ile 01:30’da büyüklüğü Md=5.0 (Ml=5.1) olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi (39.71 K- 44.02D) Doğubayazıt-Igdır arasındadır. Enyakın yerleşim birimleri Bozyayla, Bardaklı, Karabulak ve Sazoba’dır. 

 

 

 Deprem, bu bölgede geleneksel yapı tarzı olan  yığma-kerpiç yapılarda  kısmende olsa can kaybına ve hasara neden olabilir. Bu depremden sonra bölgede hafif şiddette artçı depremlerin olması beklenebilir. Artçı depremler zaman içersinde sıklıkları ve büyüklükleri azalarak birkaç gün devam edebilir.

Bölge Kuzey Anadolu Fay Zonu ile  Doğu Anadolu Fay Zonlarının  dışında, Ağrı bölgesi  yerel fay sistemleri içersinde yer alır. Bölgede tanımlanmış diri faylar mevcuttur (Şaroğlu ve diğ., 1992). Bu faylar, Balık Gölü Fayı, Doğubayazıt Fayı, Iğdır ve Ağrı Fayları olarak adlandırılır. Depremin dışmerkezi, Doğubayazıt Fay Sisteminin kuzeyi ile Iğdır Fay sisteminin güneyi arasında yer almaktadır.

Bölgede genelde K-KB gidişli aktif tali kırıklar bulunmaktadır. Ağrı-Doğubayazıt –Iğdır üçgeni arasında kalan bölgede tali kırıklar çok parçalı olup, zaman zaman M=5.0-5.5 büyüklüğünde depremler üretebilirler.

 

 

                    

      

 Şekil 1: Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar, depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

Şekil 2: Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

 

Şekil 3:Doğu Anadolu Bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

 

    İlksel Mekanizma Çözümü

 

  Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

 

USGS

Hazırlayanlar :  Doğan KALAFAT ,   Yavuz GÜNEŞ , Mustafa ÇOMOĞLU