09.06.2003 20:44 ML = 4.8  Bandırma - Kuş Gölü Depremi bilgileri.

      

 Şekil 1: Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar, depremin oluş zamanı, oluş yeri, derinlik ve büyüklük bilgileri.

 

Şekil 2: Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

 

Şekil 3:Marmara bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

       

Mekanizma çözümleri

Şekil 4:  Mekanizma çözümü Doç.Dr. Ali PINAR tarafından yapılmıştır.

 

Şekil 5: USGS ' in çözümü.

 

Şekil 6: Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

 

Hazırlayan: Yavuz GÜNEŞ