B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

      ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ  

 

27  TEMMUZ 2011 ILGIN (KONYA)  DEPREMİ

 

BASIN BÜLTENİ

 

Yerel saat ile 12:58’de Konya’nın Ilgın  ilçesinde  büyüklüğü Ml=5.0  olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi Konya’nın Ilgın ilçesinin yaklaşık 4 km kuzeybatısında yer almaktadır. Deprem sığ odaklı  (5.0 km.) olup  Konya ve yakın ilçelerinde  hissedilmiştir.

 

Ilgın-Konya  (Ml=5.0) Depremi’nin İlksel Çözüm Parametreleri

 

Depremden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan olası şiddet dağılım haritası

(Depremin merkez üstündeki şiddeti VI skalasında belirlenmiştir).

 

Deprem bölgeleri haritası incelendiğinde Ilgın (Konya) bölgesi  I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Meydana gelen depremin hasara ve can kaybına neden olması beklenmemektedir.

 

Konya ve çevresi bir çöküntü havzası olup, özellikle depremin meydana geldiği Konya’nın kuzey batı kısmında  Akşehir, Beyşehir ve Ilgın fayları yer almaktadır.  Bu faylar genel olarak aletsel dönemde orta büyüklükte depremleri nadir de olsa üretmişlerdir.  Ancak bu faylarda son yüzyılda çok büyük deprem meydana gelmemiştir.  Ilgın ve yakın çevresinde meydana gelen en önemli deprem  21 Şubat 1946 Ilgın-Argıthanı Depremi  (Ms=5.7, Io=VIII)’dir.

Bu deprem Argıthanı’nda hasara neden olmuş, Ilgın’da 24 ev, Argıthanı’nda 90 ev ağır hasar görmüştür ve 12 kişi hayatını kaybetmiştir.  Aşağıda Bölgedeki aktif faylar haritalanmıştır (Eren, 2000).  Şekilden de görüleceği bibi Ilgın Fayı genel doğruldusu K-G olan eğim atımlı bir fay karakteri taşımaktadır. Bölgede çok sık aralıklarla olmasa da bu büyüklükteki depremler meydana gelmektedir.

Konya ve Civarı aktif fay haritası (Eren, 2000).

 

Bölgenin I. derece deprem bölgesi içerisinde yer alması, yörede  yaşayan  vatandaşlarımızın depreme karşı bilinçli olmalarını ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşaa edilmiş konutlarda ikamet etmeleri gerektirmektedir. Bu ise afete karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.