B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.          Description: kandilli140YilLogo

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

22 ŞUBAT 2011 BULANIK-MUŞ DEPREMLERİ 

BİLGİ NOTU

22 Şubat 2011 tarihinde yerel saat ile 08:36 ‘da büyüklüğü Ml=4.1  ve onu takip eden saatler içerisinde büyüklükleri M=4.4, M=4.5 ve M=4.3 olan olan hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Depremler özellikle Muş’un Bulanık ilçesi ve yakın çevresinde, Bitlis’te kuvvetlice hissedilmiş, halk arasında tedirginliğe sebep olmuştur. Depremleri takip eden süreç içerisinde artçı depremler meydana gelmiştir. Muş ve çevresi bölgesi I.  derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır ve zaman zaman deprem etkinliğinin yoğun olduğu bir yöredir.  Bu depremlerin can ve mal kaybına sebep olması beklenmemektedir. Ancak yörede yaşayan vatandaşlarımızın  deprem anında panik yapmadan bilinçli ve sakin bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Bölge çevresinde aletsel dönemde özellikle Varto, Hınıs ve Çaldıran kaynaklı önemli depremler etkili olmuş, ancak Bulanık kaynaklı önemli büyüklükte bir deprem meydana gelmemiştir. 

İlk Depremin ilksel Parametreleri

Oluş Tarihi :22.02. 2011

Oluş Saati:   08:36 

Koordinatları : 39.009K - 42.3172D      

Derinliği :   5.0 km

Büyüklüğü Ml:  4.1

Aletsel Şiddet Io : V

Yer : Bulanık-MUŞ

Meydana gelen depremlerin dış merkezi  ve bölgedeki aktif faylar

( aktif faylar Şaroğlu ve diğ., 1992’den alınmıştır).

 

Bölgede bugün meydana gelen depremler :

 

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)      M     Yer

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------                ------   ----------------

2011.02.22 11:16:06  38.9887   42.3203        5.0                   4.3    BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 11:13:06  39.0263   42.2343        5.4                   2.9   BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 11:11:44  38.9825   42.2965        5.0                   4.5   BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 11:10:35  39.0130   42.2482        5.0                   3.3   BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 11:08:14  38.9828   42.3053        5.0                   4.4   BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 10:14:51  39.0105   42.3038        5.0                   3.7   BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 09:47:09  39.0158   42.3277        5.0                  2.9    BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 08:53:05  38.9712   42.3185        5.0                  2.8    BULANIK (MUŞ)

2011.02.22 08:36:47  39.0090   42.3167        5.0                  4.1    BULANIK (MUŞ)

 

Aletsel dönemde bölgeyi etkilemiş önemli depremler

31.5.1946 Varto-Hınıs Depremi (Ms=5.7; Io= VIII) : Bu deprem ve sonrası meydana gelen artçı sarsıntılarında  etkisi ile yörede toplam 1991 ev yıkılmış, 833 kişi yaşamını yitirmiş, 349 kişi de yaralanmıştır (Eyidoğan ve diğ., 1991).

27.8. 1950 Varto Depremi (Mw=5.2; Io=VII) : Deprem Erzurum, Muş ve Bingöl’de hissedilmiştir. Deprem sırasında Varto’nun Karkarut köyünde yıkılan evlerde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştır.

25.10.1959 Varto-Hınıs Depremi (Mw=5.3; Io= VIII) : Bu deprem Hınıs ve köylerinde çok etkili olmuştur. 12 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştır. Toplam 1000’den fazla ev yıkılmış yada hasar görmüştür. 50  ev tümüyle yıkılmıştır. Hasar gören 102 köyün 51’i Hınıs merkez bucağına, 26 ‘sı Karaçoban, 25’i ise Halilçavuş bucağına bağlıdır.(Eyidoğan ve diğ., 1991).

7.3.1966 Varto-Hınıs Depremi (Mw=5.6; Io= VIII) : Deprem Muş’un merkeze bağlı birkaç köyü ile Varto ilçesine ve Erzurum’un Hınıs, Tekman ve ilçelerine bağlı köylerde hasara neden olmuştur. Varto ve Hınıs ilçe merkezleri ile bucak ve köylerinde 15 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştır.  4000 ev harabolmuş, 3600 ev hasar görmüştür (Eyidoğan ve diğ., 1991).

19.8.1966 Varto Depremi (Ms=6.8; Io= IX) : Bu depremin ana şok ve art sarsıntılarının 21700 kişi ve 34000 yapıyı etkilediği, 100 000 ‘in üzerinde kişinin evsiz kaldığı belirtilmiştir. 19000 den fazla kerpiç ev onarım gerektirecek duruma gelmiştir. Depremde 2529 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi de yaralanmıştır. Deprem sonucu arazi üzerinde deformasyonlar ve büyük heyelanlar meydana gelmiştir.

27.3.1982 Bulanık-Muş Depremi (Ms=5.1; Io= VII) :  Deprem Bulanık ilçesinin 8 köyünde hasara neden olmuştur. yapmıştır. Hasar genel olarak Dokuzpınar, Bostancılar, Doğantepe, Depirkapı, Meşeiçi, Pekme, Koyunbağılı’nda yoğunlaşmıştır. Dokuzpınar’da 30 konutta hasar meydana gelmiştir. (Eyidoğan ve diğ., 1991).

1900-2011 Yılları Muş ve Yakın Çevresi Deprem Etkinliği

(mavi daireler  M= 5.0-6.0 arası, kırmızı yıldızlar M>6.0 depremleri göstermektedir)

 

Bölgedeki aktif faylar  ve depremlerin etkili olduğu alan

  

 

koer

Depremlerden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan olası şiddet dağılım haritaları