B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ

ve

DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

17 OCAK 2009 OSMANİYE DEPREMİ

17 Ocak 2009 tarihinde  yerel saat ile 09:45’de büyüklüğü Ml=4.5 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi (37.09 K- 36.31 D) Osmaniye ilinin 7 km. kuzeydoğusu yakınlarıdır. Deprem başta Osmaniye ili olmak üzere Adana, Hatay ve Gaziantep’te  hissedilmiştir. Deprem hasara neden olabilecek büyüklükte değildir. Depremden sonra bölgede hafif şiddette artçı depremlerin olması beklenebilir.

DEPREMDEN EN FAZLA ETKİLENEN ALAN

                                                                                

Bölge genel anlamda Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır. Karataş-Osmaniye Fay Zonu bölgenin en önemli tektonik unsurlardan birisidir. Genelde meydana gelen deprem etkinliği, hakim olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan sol yönlü doğrultu atımlı faylarda ve onların tali kollarında meydana gelmektedir. 17 Ocak 2009 depremi de bu bölgede meydana gelmiş bir depremdir ve bölgenin tektonik özelliklerinden dolayı birkaç yılda bir  meydana gelen depremlerden birisidir. Osmaniye ve çevresi I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın depreme karşı her zaman bilinçli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

BÖLGEDEKİ AKTİF FAYLAR ve DEPREMİN DIŞ MERKEZİ

OSMANIYE 17.01.2009 09:45:26 D:5.6km M:4.5