B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.          kandilli140YilLogo

 

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

 

14 Mayıs 2011 Bolu Depremi

 

Bilgi Notu

 

 

14 Mayıs 2011 tarihinde yerel saat ile 01:28 ‘de büyüklüğü Ml=3.9  olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Deprem özellikle Bolu ili ve yakın çevresinde kuvvetlice hissedilmiş ve yörede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmıştır.  Bolu ili ve çevresi birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bölgeden geçmesi zaman zaman bölgedeki deprem etkinliğinin artmasına neden olmaktadır.   

 

Depremin ilksel Parametreleri

Oluş Tarihi :14.05. 2011

Oluş Saati:   01:28 

Koordinatları : 40.7798 - 31.5272      

Derinliği :   5 km.

Büyüklüğü Ml:  3.9

Aletsel Şiddet Io : IV

Yer : Kızılağıl-KB BOLU

 

 

 

M=3.9 büyüklüğünde deprem öncesi, yerel saat ile 01:13 ‘te büyüklüğü M=3.0 olan bir ön şok görülmüştür. Daha sonra ise büyüklükleri M=2.6-3.0 arası 5 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin meydana geldiği alan genel olarak KAFZ içerisinde olsa dahi, ana sistem üzerinde olmaması ve ana sistemin kuzey-kuzeybatısında yer alması zon içerisinde kalan ikincil tali bir kırığın depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır.

BOLU 14.05.2011 01:28:29 D:5.0km M:3.9

 

Bölgede meydana gelen depremler; 

 

Tarih         Saat             Enlem     Boylam   Derinlik  MD   ML      Yer           Çözüm Niteliği
                                         K              D            km.
---------- --------  --------  -------   ----------    -------  -----    -----  ---------              -------------
2011.05.14 13:04:50  40.8112   31.5322        2.2      3.0  -.-     BOLU                    İlksel
2011.05.14 09:12:57  40.8187   31.5050        5.0      3.2  -.-     BOLU                    REVIZE01   (2011.05.14 09:12:57)
2011.05.14 06:41:50  40.7387   31.6250        6.6      2.6  -.-     BOLU                    İlksel
2011.05.14 06:22:29  40.7202   31.5743        5.6      2.7  -.-     BOLU                    İlksel
2011.05.14 04:36:16  40.7812   31.4912        3.9      2.9  -.-     BOLU                    İlksel
2011.05.14 01:28:29  40.7798   31.5272        5.0      -.-   3.9    BOLU                    REVIZE01   (2011.05.14 01:28:29)
2011.05.14 01:13:37  40.7735   31.5182        2.0      3.0  -.-     BOLU

 

 

 

Kandilli Rasathanesi ve DAE.’sü tarafından depremden hemen sonra otomatik olarak

üretilen tahmini Sarsıntı (Şiddet) Haritası